Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Russia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
VTB Treasury 65.77 - 65.77 65.77 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen USA 43024.94 - 43024.94 43024.94 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen Bonds 25571.98 - 25571.98 25571.98 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen Equity 35974 - 35974 35974 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sberbank Balanced 88971.92 - 88971.92 88971.92 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Sberbank Eurobonds 2600.59 - 2600.59 2600.59 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Raiffeisen Consumer 13586.77 - 13586.77 13586.77 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen Treasury 15704.89 - 15704.89 15704.89 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen - Infotech 15980.77 - 15980.77 15980.77 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sberbank Consumer Sector 2081.73 - 2081.73 2081.73 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Sberbank Global Internet 3104.22 - 3104.22 3104.22 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Sberbank Natural Resources 1891.72 - 1891.72 1891.72 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Sberbank Electric Utilities 1096.39 - 1096.39 1096.39 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Raiffeisen Active Management 25146.37 - 25146.37 25146.37 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sberbank High Yield Fixed Income 4208.56 - 4208.56 4208.56 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Sberbank Ilya Muromets Bond Fund 35879.12 - 35879.12 35879.12 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity 12531.4 - 12531.4 12531.4 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
TKB BNP Paribas Premium Equity Russia 2210.79 - 2210.79 2303.77 0.00 0.00% 2019/07/25 χρόνος 20:32
Gazprombank - Russian Fixed Income Plus 1801.15 - 1801.15 1801.15 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Raiffeisen - Developed Countries Debt Market 16143.68 - 16143.68 16143.68 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB BRIC 124.38 - 124.38 124.38 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Balanced 31.02 - 31.02 31.02 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Eurobonds 14.04 - 14.04 14.04 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Oil & Gas 27.76 - 27.76 27.76 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Bonds Plus 25.96 - 25.96 25.96 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen Gold 12361.32 - 12361.32 12361.32 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sberbank Europe 844.15 - 844.15 844.15 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
VTB MICEX Index 6409.13 - 6409.13 6409.13 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sberbank America 1806.89 - 1806.89 1806.89 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Raiffeisen Europe 14601.58 - 14601.58 14601.58 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen Balanced 24891.26 - 24891.26 24891.26 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Metals & Mining 12.47 - 12.47 12.47 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Energocapital-Saving 286.72 - 286.72 286.72 0.00 0.00% 2018/07/31 χρόνος 20:06
TKB BNP Paribas Bond 5277.98 - 5277.98 5349.68 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 7:02
Arsagera - Mixed Fund 5576.81 - 5576.81 5576.81 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 0:32
Raiffeisen Industrial 7899.29 - 7899.29 7899.29 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Allianz ROSNO Balanced 406.02 - 405.56 406.02 0.00 0.00% 2019/09/12 χρόνος 7:32
Arsagera - Equity Fund 7618.94 - 7453.13 8330.18 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 7:02
Energocapital-Balanced 1273.59 - 1273.59 1273.59 0.00 0.00% 2018/07/31 χρόνος 20:06
Raiffeisen Commodities 34247 - 34247 34247 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Electric Utilities 8.42 - 8.42 8.42 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Telecommunications 17.53 - 17.53 17.53 0.00 0.00% 2019/02/18 χρόνος 22:05
Sberbank Small Cap Fund 5260.22 - 5260.22 5260.22 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 1:02
Allianz ROSNO Bonds Fund 151.59 - 151.59 152.77 0.00 0.00% 2019/09/12 χρόνος 7:32
Allianz ROSNO Stocks Fund 653.48 - 648.52 653.48 0.00 0.00% 2019/09/12 χρόνος 7:32
Gazprombank - MICEX Index 1370.69 - 1370.69 1370.69 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
Sberbank Emerging Markets 1465.21 - 1465.21 1465.21 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Sberbank Financial Sector 1098.21 - 1098.21 1098.21 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
VTB Promising Investments 20.07 - 20.07 20.07 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen Precious Metals 15597.94 - 15597.94 15597.94 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen Emerging Markets 19142.67 - 19142.67 19142.67 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Raiffeisen MICEX Blue Chips 20320.39 - 20320.39 20320.39 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB State-owned Enterprises 32.05 - 32.05 32.05 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Energocapital-Global Markets 183.86 - 183.86 183.86 0.00 0.00% 2018/07/31 χρόνος 20:06
Raiffeisen Electric Utilities 5415.32 - 5415.32 5415.32 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
VTB Consumer Goods & Services 16.63 - 16.63 16.63 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Allianz ROSNO Government bonds 102.14 - 102.14 99.93 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 6:02
Gazprombank - Russian Equities 2286.34 - 2286.34 2286.34 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Sberbank Actively Managed Fund 2069.48 - 2069.48 2069.48 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 1:02
Gazprombank - Russian Eurobonds 3369.49 - 3369.49 3369.49 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allianz ROSNO Second Tier Stocks 238.92 - 229.66 238.92 0.00 0.00% 2019/09/12 χρόνος 7:32
Sberbank Telecoms & Technologies 3897.45 - 3897.45 3897.45 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 1:02
Gazprombank - Russian Growth Fund 776.08 - 776.08 776.08 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allianz ROSNO Domestic Growth Stocks 75.39 - 75.39 75.39 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 0:32
Allianz ROSNO Primary Industries Fund 298.55 - 298.55 298.55 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 0:32
TKB BNP Paribas Equity Telecoms Russia 3503.55 - 3503.55 3775.2 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 2:02
TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia 6032.25 - 6032.25 6100.59 0.00 0.00% 2019/07/25 χρόνος 20:32
TKB BNP Paribas Premium Fund of Funds Commodity Go 1616.95 - 1616.95 1616.95 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 7:02