Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Japan
Japan

jpy/usd

0.0092
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
15 October 2019
χρόνος 14:47:17
1 (98.98%)
Αλλαγή / 3 μήνες
1 (98.98%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (3.37%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

3,844
Live Rate
17 (0.44%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 15:01:25
237 (6.57%)
Αλλαγή / 3 μήνες
454 (13.39%)
Αλλαγή / 6 μήνες
705 (22.46%)
Ετήσια διακύμανση

JASDAQ 20

157
Live Rate
1 (0.67%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 10:33:12
7 (4.80%)
Αλλαγή / 3 μήνες
2 (1.19%)
Αλλαγή / 6 μήνες
6 (3.53%)
Ετήσια διακύμανση

Japan

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
TOPIX 1624.16 1626.29 1624.16 1628.89 7.35 0.45% 2019/10/17 χρόνος 10:33
JASDAQ 157.07 157.17 156.43 157.25 1.04 0.67% 2019/10/17 χρόνος 10:33
JASDAQ 20 3973.86 3980.97 3960.22 3983.76 16.59 0.42% 2019/10/17 χρόνος 10:33
Topix 100 1046.31 1047.4 1046.31 1048.52 4.41 0.42% 2019/10/17 χρόνος 10:33
Topix 500 1256.55 1258.14 1256.55 1260.19 5.64 0.45% 2019/10/17 χρόνος 10:33
Nikkei 300 330.62 - 330.62 330.62 1.45 0.44% 2019/10/17 χρόνος 11:33
Nikkei 500 2124.54 - 2124.54 2124.54 7.53 0.35% 2019/10/17 χρόνος 11:33
Topix 1000 1532.19 1534.18 1532.19 1536.68 6.95 0.45% 2019/10/17 χρόνος 10:33
Nikkei 1000 1931.72 - 1931.72 1931.72 8.21 0.43% 2019/10/17 χρόνος 11:33
JPX-Nikkei 400 14528.89 14547.1 14528.89 14569.99 62.67 0.43% 2019/10/17 χρόνος 10:33
TOPIX Composite 2053.43 2056.12 2053.43 2059.34 9.28 0.45% 2019/10/17 χρόνος 10:33
Nikkei JQ Average 3410.89 - 3410.89 3410.89 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 11:33
Nikkei Volatility 15.71 - 15.71 15.71 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 11:33
Nikkei 225 22451.86 22480 22451.86 22512 21.06 0.09% 2019/10/17 χρόνος 10:33