Ηλεκτρονικό Φόρουμ
France
France

18 Karat Gold

3,807
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 15:02:07
184 (5.08%)
Αλλαγή / 3 μήνες
589 (18.30%)
Αλλαγή / 6 μήνες
894 (30.69%)
Ετήσια διακύμανση

CAC All-Tradable

6,789
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 20:03:48
36 (0.53%)
Αλλαγή / 3 μήνες
35 (0.52%)
Αλλαγή / 6 μήνες
599 (9.67%)
Ετήσια διακύμανση

France

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SBF 120 4461.04 - 4431.41 4462.77 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC Small 10319.01 - 10292.54 10328.25 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC Mid 60 13199.69 - 13126.31 13205.1 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC Next 20 12102.42 - 11963.88 12108.29 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC Large 60 6254.95 - 6212.8 6257.37 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC All Shares 6788.69 - 6751.53 6791.27 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC Mid & Small 12764.96 - 12704.66 12771.12 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC All-Tradable 4367.57 - 4342.51 4369.3 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
Next 150 2722.84 - 2705.93 2723.72 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
EuroNext 100 1091.51 - 1085.58 1091.84 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:03
CAC 40 5653.44 - 5622.06 5653.44 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33