Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Spain
Spain

General Madrid

2,352
Live Rate
23 (0.97%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 20:02:54
230 (8.91%)
Αλλαγή / 3 μήνες
55 (2.30%)
Αλλαγή / 6 μήνες
89 (3.64%)
Ετήσια διακύμανση

Spain

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Quality Inversion Moderada FI 12.48 - 12.48 12.48 0.04 0.32% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Quality Inversion Conservadora FI 11.01 - 11.01 11.01 0.01 0.09% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Bestinfond FI 200.18 - 200.18 200.18 0.24 0.12% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Bestinver Internacional FI 43.15 - 43.15 43.15 0.06 0.14% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Old Mutual Global Equity Absolute Return A EUR Hed 1.166 - 1.166 1.166 0.00 0.17% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Sabadell Prudente Base FI 10.97 - 10.97 10.97 0.01 0.09% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Prudente Plus FI 11.073 - 11.073 11.073 0.01 0.11% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Prudente Pyme FI 11.071 - 11.071 11.071 0.01 0.11% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Prudente Empresa FI 11.12 - 11.12 11.12 0.01 0.11% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Prudente Premier FI 11.189 - 11.189 11.189 0.01 0.12% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Cartera Optima Moderada A FI 132.932 - 132.932 132.932 0.20 0.15% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Cartera Optima Moderada B FI 127.49 - 127.49 127.49 0.17 0.13% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Cartera Optima Prudente A FI 115.643 - 115.643 115.643 0.11 0.10% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Cartera Optima Prudente B FI 111.28 - 111.28 111.28 0.10 0.09% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Interos Euro Plus FI 9.457 - 9.457 9.457 0.00 0.01% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Interos Euro Pyme FI 9.429 - 9.429 9.429 0.00 0.01% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Ibercaja Mixto Flexible 15 B FI 6.955 - 6.955 6.955 0.00 0.01% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Interos Euro Cartera FI 9.483 - 9.483 9.483 0.00 0.01% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Interos Euro Empresa FI 9.456 - 9.456 9.456 0.00 0.02% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Sabadell Interos Euro Premier FI 9.536 - 9.536 9.536 0.00 0.01% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico A FI 7.328 - 7.328 7.328 0.00 0.05% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Ibercaja Crecimiento Dino¡mico B FI 7.608 - 7.608 7.608 0.01 0.07% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Julius Baer Multibond Local Emerging Bond Fund U 263.05 - 263.05 263.05 0.49 0.19% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Amundi Index Solutions - Amundi Index MSCI Emergin 139.28 - 139.28 139.28 0.48 0.35% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Bankia Cauto PP 118.949 - 118.949 118.949 0.04 0.03% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Bankia Moderado PP 77.748 - 77.748 77.748 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Bankia Soy Asi Cauto FI 130.16 - 130.16 130.16 0.01 0.01% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Bankia Soy Asi Flexible FI 117.46 - 117.46 117.46 0.08 0.07% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Candriam Equities L Biotechnology Class C USD Cap 553.91 - 553.91 553.91 0.12 0.02% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Caixabank Equilibrio Estandar FI 15.64 - 15.64 15.64 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Caixabank Monetario Rendimiento Plus FI 7.785 - 7.785 7.785 0.00 0.01% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Albus Extra FI 8.4 - 8.4 8.4 0.05 0.60% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Albus Platinum FI 9.49 - 9.49 9.49 0.05 0.53% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Caixabank Crecimiento Plus FI 14.02 - 14.02 14.02 0.01 0.07% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Caixabank Seleccion Tendencias Plus FI 11.38 - 11.38 11.38 0.01 0.09% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Templeton Asian Growth A acc USD 35.58 - 35.58 35.58 0.15 0.42% 2019/10/17 χρόνος 10:03
SPB RF Corto Plazo I FI 9.67 - 9.67 9.67 0.01 0.10% 2019/10/17 χρόνος 10:03
Santander Rendimiento A FI 84.97 - 84.97 84.97 0.01 0.01% 2019/10/17 χρόνος 10:03
Mi Plan Santander Moderado PP 1.315 - 1.315 1.315 0.00 0.08% 2019/10/17 χρόνος 10:03
Santander Inversion Corto Plazo FI 105.33 - 105.33 105.33 0.02 0.02% 2019/10/17 χρόνος 10:03
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD 28.86 - 28.86 28.86 0.07 0.24% 2019/10/17 χρόνος 7:02
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund Investo 232.605 - 232.605 232.605 1.98 0.86% 2019/10/17 χρόνος 6:03
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 120.23 - 120.23 120.23 0.13 0.11% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Pictet - Robotics HP EUR 142.65 - 142.65 142.65 0.23 0.16% 2019/10/17 χρόνος 1:02
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.441 - 11.441 11.441 0.01 0.11% 2019/10/17 χρόνος 1:02
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.127 - 1.127 1.127 0.00 0.27% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Morgan Stanley Investment Funds - Global Opportuni 64.63 - 64.63 64.63 0.05 0.08% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 104.86 - 104.86 104.86 2.48 2.37% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Morgan Stanley Investment Funds - US Growth Fund A 115.9 - 115.9 115.9 2.10 1.81% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Nordea 1 - Stable Return Fund E EUR 15.32 - 15.32 15.33 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Security 23.1 - 23.03 23.1 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Ibercaja Mixto Flexible 15 A FI 6.91 - 6.91 6.91 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING Direct Fondo Naranja Renta Fija FI 13.45 - 13.45 13.45 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Santander Renta Fija Corto Plazo A FI 7.135 - 7.135 7.135 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Caixabank Equilibrio Plus FI 16.29 - 16.29 16.29 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Caixabank Monetario Rendimiento Platinum FI 7.911 - 7.911 7.911 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
SPB RF Corto Plazo A FI 9.552 - 9.552 9.552 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Mi Plan Santander Prudente PP 1.102 - 1.102 1.102 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Santander Select Moderado A FI 120.75 - 120.75 120.75 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Santander Select Moderado S FI 122.16 - 122.16 122.16 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Santander Rendimiento Cartera FI 93.981 - 93.981 93.981 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Santander Select Patrimonio A FI 108.49 - 108.49 108.49 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Santander Select Patrimonio S FI 110.16 - 110.16 110.16 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Caixabank Crecimiento Estandar FI 13.68 - 13.68 13.68 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Caixabank Seleccion Tendencias Estandar FI 10.84 - 10.84 10.84 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 13:03
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 140.8 - 140.8 140.8 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 148.92 - 148.92 148.92 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund D Perf Ac 15.39 - 15.39 15.39 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Sabadell Interes Euro Base FI 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 19:03
Santander Rendimiento B FI 89.55 - 89.55 89.55 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 13:03
Santander Rendimiento C FI 88.66 - 88.66 88.66 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 10:03
Ibercaja Plus A FI 9 - 9 9 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 19:03
Sabadell Rendimiento Cartera FI 9.327 - 9.327 9.327 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 19:03
Sabadell Rendimiento Premier FI 9.334 - 9.334 9.334 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 19:03
Sabadell Rendimiento Canalizador FI 9.351 - 9.351 9.351 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 19:03
CABK Destino 2022 PP 11.72 - 11.72 11.72 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 16:03
CABK Destino 2030 PP 11.956 - 11.956 11.956 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 16:03
Plancaixa Ambición Global PP 23.106 - 23.106 23.106 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 16:03
Santander Rendimiento S FI 93.44 - 93.44 93.44 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 10:03
Caixabank Monetario Rendimiento Premium FI 7.847 - 7.847 7.847 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 13:03
Caixabank Monetario Rendimiento Esto¡ndar FI 7.715 - 7.715 7.715 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 13:03
Fidelity India Focus A DIST EUR 51.91 - 51.91 51.91 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Sabadell Rendimiento Plus FI 9.306 - 9.306 9.306 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 19:03
Sabadell Rendimiento Pyme FI 9.296 - 9.296 9.296 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 19:03
Sabadell Rendimiento Empresa FI 9.306 - 9.306 9.306 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 19:03
Caixabank Monetario Rendimiento Institucional FI 7.947 - 7.947 7.947 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 13:02
Santander Generacion 1 A FI 102.724 - 102.724 102.724 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 13:02
Santander Generacion 1 B FI 103.434 - 103.434 103.434 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 13:02
Santander Generacion 1 R FI 103.434 - 103.434 103.434 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 13:02
BBVA Proteccion 2025 PP 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 1:02
Caixabank Monetario Rendimiento Cartera FI 7.837 - 7.837 7.837 0.00 0.00% 2019/10/10 χρόνος 13:03
Caixabank Iter Platinum FI 7.09 - 7.09 7.1 0.00 0.00% 2019/10/10 χρόνος 13:03
Caixabank Rentas Euribor FI 6.314 - 6.31 6.314 0.00 0.00% 2019/10/10 χρόνος 13:03
Ibercaja Plus D FI 8.62 - 8.62 8.62 0.00 0.00% 2019/10/04 χρόνος 19:03
Sabadell Rendimiento Base FI 9.28 - 9.28 9.28 0.00 0.00% 2019/10/03 χρόνος 19:02
Ibercaja Plus C FI 8.79 - 8.79 8.79 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 20:03
Altair Inversiones II FI 1.025 - 1.025 1.025 0.00 0.00% 2019/09/14 χρόνος 7:02
Caixabank Iter Extra FI 7.14 - 7.14 7.14 0.00 0.00% 2019/09/13 χρόνος 14:02
Santander Renta Fija Corto Plazo I FI 7.15 - 7.15 7.15 0.00 0.00% 2019/09/13 χρόνος 14:02
Ibercaja BP Renta Fija A FI 7.08 - 7.08 7.08 0.00 0.00% 2019/09/10 χρόνος 20:32
Kutxabank RF Carteras FI 6.3 - 6.3 6.3 0.00 0.00% 2019/09/09 χρόνος 20:02
Ibercaja BP Renta Fija B FI 7.1 - 7.1 7.1 0.00 0.00% 2019/09/03 χρόνος 23:03
Altair Patrimonio II FI 1.017 - 1.017 1.017 0.00 0.00% 2019/08/17 χρόνος 7:02
Altair European Opportunities FI 12.575 - 12.575 12.575 0.00 0.00% 2019/08/17 χρόνος 7:02
Santander Acciones Espanolas A FI 19.83 - 19.83 19.83 0.00 0.00% 2019/08/02 χρόνος 17:03
Santander Acciones Espanolas B FI 22.08 - 22.06 22.08 0.00 0.00% 2019/08/02 χρόνος 17:03
Santander Acciones Espanolas C FI 21.52 - 21.5 21.52 0.00 0.00% 2019/08/02 χρόνος 17:03
Santander Acciones Espaonolas D FI 22.23 - 22.23 22.23 0.00 0.00% 2019/08/02 χρόνος 17:03
Santander Acciones Espaonolas Cartera FI 24.575 - 24.575 24.575 0.00 0.00% 2019/08/02 χρόνος 17:03
Caixabank Ahorro Institucional FI 6.011 - 6.011 6.011 0.00 0.00% 2019/07/13 χρόνος 7:01
Mutuafondo Corto Plazo A FI 136.69 - 136.69 136.69 0.00 0.00% 2019/07/07 χρόνος 7:02
Mutuafondo Corto Plazo D FI 131.37 - 131.37 131.37 0.00 0.00% 2019/07/07 χρόνος 7:02
Caixabank Renta Fija Flexible Cartera FI 6.208 - 6.208 6.208 0.00 0.00% 2019/07/06 χρόνος 7:02
Caixabank Renta Fija Flexible Premium FI 6.284 - 6.284 6.284 0.00 0.00% 2019/07/06 χρόνος 7:02
Caixabank Renta Fija Flexible Platinum FI 6.365 - 6.365 6.365 0.00 0.00% 2019/07/06 χρόνος 7:02
Caixabank Bolsa Seleccion Global Plus FI 12.55 - 12.55 12.55 0.00 0.00% 2019/07/05 χρόνος 14:02
Caixabank Bolsa Seleccion Global Premium FI 13.2 - 13.2 13.2 0.00 0.00% 2019/07/05 χρόνος 14:02
Caixabank Bolsa Seleccion Global Estandar FI 11.81 - 11.81 11.81 0.00 0.00% 2019/07/05 χρόνος 14:02
Caixabank Ahorro Plus FI 30.63 - 30.63 30.63 0.00 0.00% 2019/06/23 χρόνος 14:02
Caixabank Ahorro Premium FI 30.91 - 30.91 30.91 0.00 0.00% 2019/06/23 χρόνος 14:02
Caixabank Ahorro Estandar FI 30.43 - 30.43 30.43 0.00 0.00% 2019/06/23 χρόνος 14:02
Caixabank Renta Fija Flexible Plus FI 9.42 - 9.42 9.42 0.00 0.00% 2019/06/16 χρόνος 16:33
Caixabank Renta Fija Flexible Estandar FI 7.01 - 7.01 7.01 0.00 0.00% 2019/06/12 χρόνος 14:05
Caixabank Renta Fija Flexible Patrimonio FI 7.07 - 7.07 7.07 0.00 0.00% 2019/06/12 χρόνος 14:05
Santander Tandem 0-30 FI 13.93 - 13.93 13.93 0.00 0.00% 2019/04/08 χρόνος 14:02
Unifond Conservador FI 67.968 - 67.968 67.97 0.00 0.00% 2019/03/08 χρόνος 23:05
Torrenova de Inversiones SICAV SA 10.35 - 10.35 10.35 0.18 1.77% 2019/03/08 χρόνος 6:16
Ibercaja Oportunidad Renta Fija A FI 7.63 - 7.63 7.63 0.00 0.00% 2019/01/25 χρόνος 22:04
Ibercaja Oportunidad Renta Fija B FI 7.66 - 7.64 7.66 0.00 0.00% 2019/01/25 χρόνος 22:04
RGA-Renta Fija PP 22.761 - 22.761 22.761 0.00 0.00% 2018/12/01 χρόνος 6:41
RGA-Mixto 20 II PP 24.707 - 24.707 24.707 0.00 0.00% 2018/12/01 χρόνος 6:41
RGA-Gestión Activa PP 6.462 - 6.462 6.462 0.00 0.00% 2018/12/01 χρόνος 6:41
RGA-Renta Variable Global PP 8.153 - 8.153 8.153 0.00 0.00% 2018/12/01 χρόνος 6:41
RGA-Renta Variable Española PP 7.488 - 7.488 7.488 0.00 0.00% 2018/12/01 χρόνος 6:41
RGA-Dinero PP 7.256 - 7.256 7.256 0.00 0.00% 2018/11/24 χρόνος 6:02
RGA-Mixto 40 PP 6.966 - 6.966 6.966 0.00 0.00% 2018/11/24 χρόνος 6:02
AXA World Funds - Framlington Robotech A Capitalis 112.51 - 112.04 112.51 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 8:35
Mapfre Mixto PP 28.04 - 28.04 28.04 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Mutuafondo A FI 33.95 - 33.95 33.95 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Mutuafondo D FI 32.06 - 32.06 32.06 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
BBVA Individual PP 24.568 - 24.568 24.568 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Plancaixa 10 Ahorro PP 10.119 - 10.119 10.119 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Plancaixa Ambición PP 15.134 - 15.134 15.134 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
azValor Internacional FI 119.641 - 119.641 119.641 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Trea Cajamar Renta Fija FI 10.51 - 10.51 10.51 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Plancaixa 10 Renta Fija Mixta PP 11.768 - 11.768 11.768 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Naranja Renta Fija Corto Plazo PP 13.147 - 13.147 13.147 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
Santander Renta Fija A FI 967.43 - 967.43 967.43 0.00 0.00% 2018/07/24 χρόνος 11:05
Santander Renta Fija I FI 1079.42 - 1079.42 1079.42 0.00 0.00% 2018/07/24 χρόνος 11:05
Santander Renta Fija S FI 1115.687 - 1115.687 1115.687 0.00 0.00% 2018/07/24 χρόνος 11:05
Santander Renta Fija Cartera FI 1120.754 - 1120.754 1120.754 0.00 0.00% 2018/07/24 χρόνος 11:05
Santander Small Caps Espana A FI 246.98 - 246.98 246.98 0.00 0.00% 2018/07/24 χρόνος 11:05
Santander Small Caps Espaona Cartera FI 257.066 - 257.066 257.066 0.00 0.00% 2018/07/24 χρόνος 11:05
Kutxabank 0/100 Carteras FI 4.41 - 4.41 4.41 0.00 0.00% 2018/07/23 χρόνος 12:06
M&G Prudent Allocation Fund Euro A Acc 10.889 - 10.889 10.889 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00