Ηλεκτρονικό Φόρουμ
South Korea
South Korea

krw/usd

0.0843
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 03:43:03
0 (0.71%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (4.53%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (4.42%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

41,399
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
21 October 2019
χρόνος 16:03:37
1,707 (4.30%)
Αλλαγή / 3 μήνες
6,807 (19.68%)
Αλλαγή / 6 μήνες
9,662 (30.44%)
Ετήσια διακύμανση

FTSE Korea

1,872
Live Rate
14 (0.77%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 04:32:49
25 (1.36%)
Αλλαγή / 3 μήνες
34 (1.80%)
Αλλαγή / 6 μήνες
15 (0.79%)
Ετήσια διακύμανση

South Korea

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1225.62 - 1225.62 1225.62 9.75 0.80% 2019/10/22 χρόνος 1:03
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1215.87 - 1215.87 1215.87 9.68 0.80% 2019/10/22 χρόνος 1:03
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1233.68 - 1233.68 1233.68 9.79 0.79% 2019/10/22 χρόνος 1:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1039.87 - 1039.87 1039.87 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1028.74 - 1028.74 1028.74 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity A 966.61 - 966.61 966.61 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity C 964.25 - 964.25 964.25 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity I 977.1 - 977.1 977.1 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1041.25 - 1041.25 1041.25 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1036.18 - 1036.18 1036.18 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1068.02 - 1068.02 1068.02 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1043.54 - 1043.54 1043.54 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Ce 964.68 - 964.68 964.68 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity CP 962.44 - 962.44 962.44 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity Cy 969.72 - 969.72 969.72 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Global Dynamic Feeder Bond 1 A 1058.89 - 1058.89 1058.89 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala 1053.76 - 1053.76 1053.76 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bond Bala 1066.56 - 1066.56 1066.56 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 B 1025.59 - 1025.59 1025.59 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Navigator Equity 1 C2 897.05 - 897.05 897.05 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Navigator Equity 1 C3 901.21 - 901.21 901.21 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Navigator Equity 1 C4 905.71 - 905.71 905.71 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Navigator Equity 1 C5 909.85 - 909.85 909.85 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Navigator Equity 1 Ce 909.65 - 909.65 909.65 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Navigator Equity 1 CF 941.94 - 941.94 941.94 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Navigator Equity 1 CW 945.64 - 945.64 945.64 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Marathon Equity A 928.71 - 928.71 928.71 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Marathon Equity E 928.52 - 928.52 928.52 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Marathon Equity I 935.07 - 935.07 935.07 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Marathon Equity W 933.72 - 933.72 933.72 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Marathon Equity CP 925.81 - 925.81 925.81 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ABF Korea Index Bond A 1031.33 - 1031.33 1031.33 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ABF Korea Index Bond Cp 1029.97 - 1029.97 1029.97 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 B 1202.46 - 1202.46 1202.46 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Eastspring Mid-Long term Bond CF 1046.92 - 1046.92 1046.92 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB China A Share Feeder Equity A 1120.12 - 1120.12 1120.12 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB China A Share Feeder Equity C 1089.83 - 1089.83 1089.83 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C2 1164.76 - 1164.76 1164.76 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C3 1170.42 - 1170.42 1170.42 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C4 1176.16 - 1176.16 1176.16 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C5 1181.77 - 1181.77 1181.77 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cf 1242.38 - 1242.38 1242.38 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Cw 1246.04 - 1246.04 1246.04 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB China A Share Feeder Equity C2 1097.51 - 1097.51 1097.51 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB China A Share Feeder Equity C3 1115.7 - 1115.7 1115.7 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB China A Share Feeder Equity CE 1117.24 - 1117.24 1117.24 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB China A Share Feeder Equity CF 1165.18 - 1165.18 1165.18 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Active Dividend Feeder Equity A 1001.03 - 1001.03 1001.03 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Active Dividend Feeder Equity C 992.55 - 992.55 992.55 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
TongYang High Plus Feeder Bond 1 B 1072.37 - 1072.37 1072.37 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Active Dividend Feeder Equity C2 965.58 - 965.58 965.58 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Active Dividend Feeder Equity C3 992.16 - 992.16 992.16 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Active Dividend Feeder Equity C4 994.29 - 994.29 994.29 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KB Active Dividend Feeder Equity CE 997.38 - 997.38 997.38 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CF 1041.02 - 1041.02 1041.02 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity I 1516.4 - 1516.4 1516.4 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C2 1462.9 - 1462.9 1462.9 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C5 1475.1 - 1475.1 1475.1 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds A 1574.15 - 1574.15 1574.15 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds I 1620.93 - 1620.93 1620.93 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds A 1210.27 - 1210.27 1210.27 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB Global High Yield Bond-Fund of Funds I 1237.39 - 1237.39 1237.39 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds C1 1532.99 - 1532.99 1532.99 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds C2 1547.59 - 1547.59 1547.59 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds C3 1562.37 - 1562.37 1562.37 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds C4 1574.16 - 1574.16 1574.16 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds Ce 1562.9 - 1562.9 1562.9 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
AB American Growth Equity-Fund of Funds CP 1571.17 - 1571.17 1571.17 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 A 1051.97 - 1051.97 1051.97 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C1 1059.27 - 1059.27 1059.27 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 C2 1042.75 - 1042.75 1042.75 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CW 1044.72 - 1044.72 1044.72 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Hanwha China Mainland Feeder Equity A Hedged 1178.83 - 1178.83 1178.83 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 A2 1027.35 - 1027.35 1027.35 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KyoboAXA Tomorrow Long-term Gilt Bond K1 CP2 1031.68 - 1031.68 1031.68 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Hanwha China Mainland Feeder Equity C1 Hedged 1158.14 - 1158.14 1158.14 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Hanwha China Mainland Feeder Equity C2 Hedged 1167.33 - 1167.33 1167.33 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Hanwha China Mainland Feeder Equity C3 Hedged 1161.98 - 1161.98 1161.98 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Hanwha China Mainland Feeder Equity C5 Hedged 1199.29 - 1199.29 1199.29 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Hanwha China Mainland Feeder Equity Ce Hedged 1169.61 - 1169.61 1169.61 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
KIM Retirement Pension Feeder Government Bond 1 1033.94 - 1033.94 1033.94 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1235.62 - 1235.62 1235.62 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1216.09 - 1216.09 1216.09 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1232.25 - 1232.25 1232.25 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Retirement Plan Global Dynamic Feeder B 1059.58 - 1059.58 1059.58 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1049.71 - 1049.71 1049.71 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1051.61 - 1051.61 1051.61 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
MiraeAsset Solomon Long-term Government Bond Feede 1060.94 - 1060.94 1060.94 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1049.2 - 1049.2 1049.2 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Retirement Pension Dividend 40 Feeder Bo 1053.05 - 1053.05 1053.05 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 6:03
Shinyoung Value High Dividend Feeder Equity W 981.28 - 981.28 981.28 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
MiraeAsset Global Dynamic Feeder Bond 1 F 1064.7 - 1064.7 1064.7 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
KyoboAXA Power Index Equity-Derivatives 1 Ae 1034.32 - 1034.32 1034.32 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
KIM Navigator Equity 1 A 920.09 - 920.09 920.09 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
KIM Navigator Equity 1 C1 898.37 - 898.37 898.37 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Baring High Dividend Equity A 896.26 - 896.26 896.26 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Samsung ABF Korea Index Bond I 1032.88 - 1032.88 1032.88 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Samsung ABF Korea Index Bond R 1031.08 - 1031.08 1031.08 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
TongYang High Plus Feeder Bond 1 I 1051.39 - 1051.39 1051.39 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
MiraeAsset Glbl Dynamic Pls Feed CI 1042.53 - 1042.53 1042.53 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity A 1483.39 - 1483.39 1483.39 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Fidelity Korea - Asia Feeder Equity C1 1463.08 - 1463.08 1463.08 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
MiraeAsset Insight Feeder Equity Balanced 1 F 1339.25 - 1339.25 1339.25 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1237.14 - 1237.14 1237.14 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1235.07 - 1235.07 1235.07 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Fidelity Korea - Global Dividend Feeder Equity-Fun 1239.61 - 1239.61 1239.61 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 A 1189.4 - 1189.4 1189.4 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 C1 1159.97 - 1159.97 1159.97 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Samsung ASEAN Feeder Equity 2 Ce 1188.84 - 1188.84 1188.84 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 A 1566.55 - 1566.55 1566.55 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C1 1520.19 - 1520.19 1520.19 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C2 1527.75 - 1527.75 1527.75 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C3 1534.92 - 1534.92 1534.92 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 Ci 1628.29 - 1628.29 1628.29 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
KIM Gold Plan Pension Umbrella Equity 1 C 816.61 - 816.61 816.61 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
MiraeAsset Solomon Medium-Long Term Bond 1 F 1035.26 - 1035.26 1035.26 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 6:03
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C4 1489.24 - 1489.24 1489.24 0.00 0.00% 2019/10/01 χρόνος 6:03
MiraeAsset Chindia Consumer Equity 1 C5 1496.12 - 1496.12 1496.12 0.00 0.00% 2019/10/01 χρόνος 6:03
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity A1 821.78 - 820.22 821.78 0.00 0.00% 2019/09/19 χρόνος 16:33
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ce 831.04 - 831.04 831.04 0.00 0.00% 2019/09/19 χρόνος 7:02
NH-Amundi Allset Growth Small-Mid Cap Equity Ci 845.46 - 845.46 845.46 0.00 0.00% 2019/09/19 χρόνος 7:02
MiraeAsset Retirement Annuity Best Fund Collection 957.29 - 957.29 957.29 0.00 0.00% 2019/09/19 χρόνος 7:02
Shinyoung Retirement Pension Dividend Stock Feeder 991.45 - 991.45 991.45 0.00 0.00% 2019/09/19 χρόνος 7:02
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ce 1021.19 - 1021.19 1021.19 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 7:02
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Cw 1046.39 - 1046.39 1046.39 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C2 H 1102.46 - 1102.46 1102.46 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C5 H 1115.51 - 1115.51 1115.51 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 7:02
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 907.84 - 907.84 907.84 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 7:02
MiraeAsset Dividend Premium Switched Annuity Savin 916.5 - 916.5 916.5 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 7:02
MiraeAsset Global Dynamic Feeder Bond 1 C2 1034.1 - 1034.1 1034.1 0.00 0.00% 2019/06/11 χρόνος 8:01
Macquarie New Growth Feeder Equity 1 Ae 1063.53 - 1063.53 1063.53 0.00 0.00% 2019/05/17 χρόνος 7:02
Samsung India Feeder Equity 2 A 1319.44 - 1319.44 1319.44 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Samsung India Feeder Equity 2 B 1326.34 - 1326.34 1326.34 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Samsung India Feeder Equity 2 C2 1294.52 - 1294.52 1294.52 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Samsung India Feeder Equity 2 Ce 1314.59 - 1314.59 1314.59 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Samsung India Feeder Equity 2 Cf 1359.63 - 1359.63 1359.63 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Samsung India Feeder Equity 2 RSP 1309.27 - 1309.27 1309.27 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity A 1058.78 - 1058.78 1058.78 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ae 1089.47 - 1089.47 1089.47 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2 1089.49 - 1089.49 1089.49 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity Ce 1036.61 - 1036.61 1036.61 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Hanwha Smart++ Index Feeder Equity C2ß 1072.2 - 1072.2 1072.2 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity A He 1104.6 - 1104.6 1104.6 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C He 1081.77 - 1081.77 1081.77 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C3 H 1089.68 - 1089.68 1089.68 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity C4 H 1093.6 - 1093.6 1093.6 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CE H 1097.5 - 1097.5 1097.5 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
Eastspring China Dragon A Share Feeder Equity CF H 1140.45 - 1140.45 1140.45 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 7:02
ASSETPLUS Korea Rich Together 1 Equity W 914.15 - 914.15 914.15 0.00 0.00% 2019/05/15 χρόνος 2:02
Schroder Euro Feeder Equity A A 1072.79 - 1072.79 1072.79 0.00 0.00% 2019/05/14 χρόνος 7:02
Schroder Euro Feeder Equity A F 1120.78 - 1120.78 1120.78 0.00 0.00% 2019/05/14 χρόνος 7:02
Schroder Euro Feeder Equity A C1 1054.96 - 1054.96 1054.96 0.00 0.00% 2019/05/14 χρόνος 7:02
Schroder Euro Feeder Equity A C2 1059.47 - 1059.47 1059.47 0.00 0.00% 2019/05/14 χρόνος 7:02
Schroder Euro Feeder Equity A C5 1072.78 - 1072.78 1072.78 0.00 0.00% 2019/05/14 χρόνος 7:02
AB Monthly Distribution Global High Yield Bond-Fun 1000 - 1000 1000 0.00 0.00% 2019/04/26 χρόνος 10:05
MiraeAsset Corporate Only Global Dynamic Monthly P 977.32 - 977.32 977.32 0.00 0.00% 2018/10/15 χρόνος 6:03
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.3 - 1229.3 1229.3 0.00 0.00% 2018/08/23 χρόνος 7:03
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1230.93 - 1230.93 1230.93 0.00 0.00% 2018/08/23 χρόνος 7:03
Fidelity Korea - Global Financial Service Feeder E 1229.36 - 1229.36 1229.36 0.00 0.00% 2018/08/23 χρόνος 7:03