Ηλεκτρονικό Φόρουμ
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0676
Live Rate
0 (0.9%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 13:13:10
0 (5.45%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (5.59%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (3.84%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

437
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
2 January 2019
χρόνος 14:01:34
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.00%)
Αλλαγή / 6 μήνες
34 (8.44%)
Ετήσια διακύμανση

FTSE South Africa

5,591
Live Rate
16 (0.28%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 19:02:56
209 (3.60%)
Αλλαγή / 3 μήνες
323 (5.45%)
Αλλαγή / 6 μήνες
343 (6.53%)
Ετήσια διακύμανση

South Africa

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Foord Balanced Fund B 55.115 - 55.115 55.115 0.14 0.26% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Foord Balanced Fund B2 55.062 - 55.062 55.062 0.14 0.26% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allan Gray Equity Fund A 384.22 383.178 383.178 384.22 4.97 1.31% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allan Gray Stable Fund A 36.209 36.238 36.209 36.238 0.14 0.39% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allan Gray Balanced Fund A 105.523 105.435 105.435 105.523 0.86 0.82% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Coronation Balanced Plus Fund A 104.419 - 104.419 104.419 0.38 0.37% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Prudential Inflation Plus Fund A 3.814 - 3.814 3.814 0.00 0.05% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Prudential Inflation Plus Fund B 3.827 - 3.827 3.827 0.00 0.03% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Coronation Strategic Income Fund A 15.641 - 15.641 15.641 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Coronation Strategic Income Fund P 15.642 - 15.642 15.642 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allan Gray Equity Fund C 383.73 - 383.73 383.73 3.93 1.03% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allan Gray Stable Fund C 36.24 - 36.24 36.24 0.17 0.47% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allan Gray Balanced Fund C 105.487 - 105.487 105.487 0.77 0.73% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund A 11.659 - 11.659 11.659 0.10 0.85% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund B 11.66 - 11.66 11.66 0.10 0.86% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund E 11.655 - 11.655 11.655 0.10 0.85% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund F 11.673 - 11.673 11.673 0.10 0.86% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund G 11.65 - 11.65 11.65 0.10 0.85% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund H 11.666 - 11.666 11.666 0.10 0.86% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund I 11.668 - 11.668 11.668 0.10 0.86% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund R 11.656 - 11.656 11.656 0.10 0.85% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Investec Opportunity Fund Z 11.673 - 11.673 11.673 0.10 0.86% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund B4 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund B6 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund B7 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.07% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Coronation Balanced Plus Fund P 104.123 - 104.123 104.123 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Prudential Inflation Plus Fund X 3.816 - 3.816 3.816 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Coronation Strategic Income Fund D 15.643 - 15.643 15.643 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Coronation Strategic Income Fund B2 15.633 - 15.633 15.633 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Coronation Balanced Defensive Fund D 1.881 - 1.881 1.881 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Coronation Balanced Defensive Fund P 1.89 - 1.89 1.89 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
STANLIB Income Fund D 1.362 - 1.362 1.362 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
STANLIB Income Fund B5 1.362 - 1.362 1.362 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund A3 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund B1 1.406 - 1.406 1.406 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Nedgroup Investments Core Income Fund C2 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Nedgroup Investments Core Income Fund C10 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Nedgroup Investments Core Income Fund C4 0.999 - 0.999 0.999 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
STANLIB Income Fund B1 1.362 - 1.362 1.362 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund C 1.404 - 1.404 1.404 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund A1 1.405 - 1.405 1.405 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund A2 1.41 - 1.41 1.41 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund B2 1.403 - 1.403 1.403 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
Prescient Income Provider Fund B3 1.403 - 1.403 1.403 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
Discovery Balanced Fund 2.138 - 2.138 2.138 0.00 0.00% 2019/07/03 χρόνος 2:02
PSG Wealth Moderate Fund of Funds D 30.296 - 30.296 30.296 0.00 0.00% 2019/07/01 χρόνος 17:02
Fairtree Equity Prescient A1 Fund 2.498 - 2.498 2.498 0.00 0.00% 2019/06/30 χρόνος 7:01
Fairtree Equity Prescient B2 Fund 2.504 - 2.504 2.504 0.00 0.00% 2019/06/30 χρόνος 7:01
PSG Flexible Fund 5.124 - 5.124 5.124 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
PSG Balanced Fund A 66.208 - 66.208 66.208 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
PSG Balanced Fund D 66.388 - 66.388 66.388 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
PSG Balanced Fund E 66.299 - 66.299 66.299 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
PSG Balanced Fund F 66.519 - 66.519 66.519 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
PSG Flexible Fund E 5.128 - 5.128 5.128 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Investec Managed Fund A 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Investec Managed Fund B 11.021 - 11.021 11.021 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Investec Managed Fund C 10.986 - 10.986 10.986 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Investec Managed Fund H 11.037 - 11.037 11.037 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Investec Managed Fund I 11.047 - 11.047 11.047 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Investec Managed Fund R 11.024 - 11.024 11.024 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Investec Managed Fund Z 11.071 - 11.071 11.071 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Prudential Balanced Fund X 6.526 - 6.526 6.526 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Old Mutual Investors Fund R 392.645 - 392.645 392.645 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Old Mutual Investors Fund B1 392.617 - 392.617 392.617 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Prudential Core Value Fund B 8.035 - 8.035 8.035 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
STANLIB Extra Income Fund B2 0.866 - 0.866 0.866 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Old Mutual Global Equity Fund A 29.511 - 29.511 29.511 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Old Mutual Global Equity Fund C 27.653 - 27.653 27.653 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Old Mutual Global Equity Fund R 30.312 - 30.312 30.312 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Old Mutual Global Equity Fund B1 30.03 - 30.03 30.03 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Bal R 79.85 - 79.85 79.85 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Rainmaker Fund A 122.172 - 122.172 122.172 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Rainmaker Fund B1 119.339 - 119.339 119.339 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Allan Gray - Orbis Global Fund of Funds 37.482 - 37.482 37.482 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A 15.572 - 15.572 15.572 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R 15.577 - 15.577 15.577 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Allan Gray - Orbis Global Equity Feeder Fund 62.074 - 62.074 62.074 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A1 15.551 - 15.551 15.551 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Flexible Income Fund A2 15.576 - 15.576 15.576 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Flexible Income Fund B1 15.597 - 15.597 15.597 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Flexible Income Fund R1 15.568 - 15.568 15.568 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Balanced Fund B4 80.084 - 80.084 80.084 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Balanced Fund B6 80.19 - 80.19 80.19 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Balanced Fund B10 80.272 - 80.272 80.272 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund A 9.308 - 9.308 9.308 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B 9.349 - 9.349 9.349 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund C 9.181 - 9.181 9.181 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B1 8.244 - 8.244 8.244 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Nedgroup Investments Global Equity Feeder Fund B2 9.15 - 9.15 9.15 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.17 - 5.17 5.17 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.181 - 5.181 5.181 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.189 - 5.189 5.189 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Fairtree Equity Prescient A3 Fund 2.495 - 2.495 2.495 0.00 0.00% 2019/06/28 χρόνος 2:02
Fairtree Equity Prescient B3 Fund 2.507 - 2.507 2.507 0.00 0.00% 2019/06/28 χρόνος 2:02
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.175 - 5.175 5.175 0.00 0.00% 2019/06/28 χρόνος 2:02
Prudential Balanced Fund A 6.588 - 6.588 6.588 0.00 0.00% 2019/06/27 χρόνος 23:02
Prudential Balanced Fund B 6.63 - 6.63 6.63 0.00 0.00% 2019/06/27 χρόνος 23:02
Prudential Balanced Fund D 6.642 - 6.642 6.642 0.00 0.00% 2019/06/27 χρόνος 23:02
Investec High Income Fund Z 1.171 - 1.17 1.171 0.00 0.00% 2019/06/26 χρόνος 17:33
Investec Cautious Managed Fund Z 1.878 - 1.878 1.878 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 7:03
Nedgroup Investments Core Diversified Fund B 20.017 - 20.017 20.017 0.00 0.00% 2019/04/04 χρόνος 2:01
Nedgroup Investments Core Diversified Fund C 20.009 - 20.009 20.009 0.00 0.00% 2019/04/04 χρόνος 2:01
PSG Wealth Preserver Fund of Funds D 21.058 - 21.051 21.058 0.00 0.00% 2019/04/03 χρόνος 17:01
ABAX Equity Prescient Fund B1 54.602 - 54.219 54.602 0.00 0.00% 2019/03/30 χρόνος 11:02
ABAX Equity Prescient Fund B2 55.133 - 54.745 55.133 0.00 0.00% 2019/03/30 χρόνος 11:02
Investec Cautious Managed Fund H 1.859 - 1.859 1.859 0.00 0.00% 2019/03/27 χρόνος 2:02
Investec Cautious Managed Fund I 1.86 - 1.86 1.86 0.00 0.00% 2019/03/26 χρόνος 7:05
Prudential High Interest Fund B 1.007 - 1.007 1.007 0.00 0.00% 2019/01/24 χρόνος 6:05
PSG Balanced Fund B 68.865 - 68.865 68.865 0.00 0.00% 2018/12/10 χρόνος 22:02
ABAX Equity Prescient Fund B3 52.689 - 52.689 52.689 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
Foord Flexible Fund of Funds R 28.837 - 28.837 29.193 0.00 0.00% 2018/10/11 χρόνος 22:03
Foord Flexible Fund of Funds B1 28.847 - 28.847 28.847 0.00 0.00% 2018/10/11 χρόνος 22:03
Foord Flexible Fund of Funds B2 29.208 - 29.208 29.725 0.00 0.00% 2018/10/10 χρόνος 19:03
Sanlam Money Market R 1 - 1 1 0.00 0.00% 2018/08/18 χρόνος 7:03
STANLIB Property Income Fund B10 5.122 - 5.122 5.122 0.00 0.00% 2018/07/20 χρόνος 2:04
STANLIB Property Income Fund B1 5.109 - 5.108 5.109 0.00 0.00% 2018/07/18 χρόνος 23:05
STANLIB Property Income Fund B6 5.106 - 5.106 5.106 0.00 0.00% 2018/07/18 χρόνος 7:34
STANLIB Property Income Fund B5 5.418 - 5.418 5.418 0.00 0.00% 2018/06/13 χρόνος 0:00
Sanlam Investment Management Inflation Plus Fund B 5.017 - 5.017 5.017 0.00 0.00% 2018/05/22 χρόνος 0:00