Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Portugal
Portugal

PSI All Share GR

3,230
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 20:03:48
12 (0.38%)
Αλλαγή / 3 μήνες
63 (1.98%)
Αλλαγή / 6 μήνες
262 (8.81%)
Ετήσια διακύμανση

Portugal

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento 13.583 - 13.583 13.583 0.04 0.27% 2019/10/24 χρόνος 1:03
IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento Aberto 14.392 - 14.392 14.392 0.12 0.83% 2019/10/24 χρόνος 1:03
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7.593 - 7.593 7.593 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Açõ 14.219 - 14.219 14.219 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 17.31 - 17.31 17.31 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Caixagest Obrigações -- Fundo de Investimento Mobi 4.477 - 4.477 4.477 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest 12.942 - 12.942 12.942 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
Bankinter PPR Obrigações - Fundo de Investimento A 13.614 - 13.614 13.614 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
Caixagest Acções Portugal - Fundo de Investimento 12.691 - 12.691 12.691 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
Fundo de Investimento Alternativo Mobiliário Abert 6.803 - 6.803 6.803 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Obrigaç 7.753 - 7.753 7.753 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 1:03
Popular Tesouraria - Fundo de Investimento Mobiliá 6.024 - 6.024 6.024 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 10:03
NB Tesouraria Ativa - Fundo de Investimento Mobili 7.942 - 7.942 7.942 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 1:03
Montepio Obrigações - Fundo de Investimento Mobili 95.637 - 95.637 95.637 0.00 0.00% 2019/10/20 χρόνος 10:03
BPI Metais Preciosos Fundo Especial de Investiment 2.497 - 2.497 2.497 0.00 0.00% 2019/03/16 χρόνος 1:04