Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Poland
Poland

pln/usd

0.2599
Live Rate
0 (0.5%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 13:13:09
0 (1.33%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (1.78%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (3.13%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

136
Live Rate
1 (0.74%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 15:01:25
9 (7.09%)
Αλλαγή / 3 μήνες
22 (19.30%)
Αλλαγή / 6 μήνες
31 (29.52%)
Ετήσια διακύμανση

mWIG40

2,464
Live Rate
22 (0.89%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 19:02:56
181 (6.86%)
Αλλαγή / 3 μήνες
265 (9.72%)
Αλλαγή / 6 μήνες
39 (1.55%)
Ετήσια διακύμανση

Poland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Aviva Investors Dluzny 1825.99 - 1825.99 1825.99 3.29 0.18% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Aviva Investors Akcyjny 2434.71 - 2434.71 2434.71 3.75 0.15% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Aviva Investors Polskich Akcji 445.93 - 445.93 445.93 1.01 0.23% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Aviva Investors Papierów Nieskarbowych 1631.35 - 1631.35 1631.35 0.55 0.03% 2019/10/17 χρόνος 22:02
PKO Akcji Plus 86.36 - 86.36 86.36 0.09 0.10% 2019/10/17 χρόνος 19:02
PKO Zrównowazony 136.29 - 136.29 136.29 0.05 0.04% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Zrównowazony FIO A 629.35 - 629.35 629.35 5.05 0.80% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO A 37.05 - 37.05 37.05 0.21 0.57% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO I 43.14 - 43.14 43.14 0.25 0.58% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO P 48.02 - 48.02 48.02 0.28 0.58% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych I 689.08 - 689.08 689.08 5.48 0.80% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Zrównowazony Rynków Wschodzacych P 856.6 - 856.6 856.6 6.81 0.80% 2019/10/17 χρόνος 19:02
PZU FIO Papierow Dluznych POLONEZ I 185.83 - 185.83 185.83 0.35 0.19% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Akcji FIO A 292.03 293.24 292.03 293.24 8.27 2.83% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Gold Otwarty A 152.6 - 152.6 152.6 0.35 0.23% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Gold Otwarty I 165.21 - 165.21 165.21 0.38 0.23% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Gold Otwarty P 197.99 - 197.99 197.99 0.47 0.24% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Obligacji FIO A 350.53 - 350.53 350.53 0.58 0.17% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Obligacji FIO I 356.69 - 356.69 356.69 0.58 0.16% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Obligacji FIO P 381.8 - 381.8 381.8 0.62 0.16% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Arka Prestiz Akcji Polskich SFIO 1327.22 - 1327.22 1327.22 2.91 0.22% 2019/10/17 χρόνος 19:02
PKO Akcji Malych i Srednich Spólek 233.59 - 233.59 233.59 0.79 0.34% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Investor Top 25 Malych Spólek FIO P 400.63 - 400.63 400.63 1.07 0.27% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Credit Agricole Sub Lukas Stabilnego Wzrostu Acc 257.07 - 257.07 257.07 0.02 0.01% 2019/10/17 χρόνος 19:02
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 402.329 - 402.329 402.329 0.64 0.16% 2019/10/17 χρόνος 1:02
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 557.1 - 557.1 557.1 1.44 0.26% 2019/10/17 χρόνος 1:02
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit 218.92 - 218.92 218.92 0.81 0.37% 2019/10/17 χρόνος 1:02
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 152.402 - 152.402 152.402 0.14 0.09% 2019/10/17 χρόνος 1:02
HSBC Global Investment Funds - Euroland Growth Cla 81.754 - 81.754 81.754 0.35 0.43% 2019/10/17 χρόνος 1:02
PKO Stabilnego Wzrostu 160.88 - 160.49 160.88 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
HSBC Global Investment Funds - BRIC Markets Equity 69.438 - 69.438 69.438 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Nordea 1 Nordic Equity Small Cap ep 96.76 - 96.76 96.76 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
QuercusSelektywny 133.22 - 133.22 133.22 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
UniObligacje Aktywny 161.93 - 161.93 161.93 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
UniAkcje Nowa Europa Acc 125.19 - 125.19 125.19 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
UniAkcje Sektory Wzrostu PLN 107.22 - 107.22 107.22 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
UniObligacje Nowa Europa Acc 193.18 - 193.18 193.18 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
WIOF India Performance Fund A 20.227 - 20.227 20.227 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
WIOF India Performance Fund B 19.064 - 19.064 19.064 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
Aviva Investors Aktywnej Alokacji 123.09 - 123.09 123.09 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
Aviva Investors Obligacji Dynamiczny 156.49 - 156.49 156.49 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
Aviva Investors Dluznych Papierow Korporacyjncyh 135.56 - 135.56 135.56 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
Aviva Investors Subfundusz Akcji Rynków Wschodzacy 117.81 - 117.81 117.81 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:02
Skarbiec III FILAR 173.13 - 173.13 173.13 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
BPH Obligacji 2 Acc 3589.65 - 3589.65 3589.65 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
BPH SFIO Total Profit 1037.7 - 1037.7 1037.7 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
PKO Akcji Nowa Europa 109.67 - 109.67 109.67 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
IPOPEMA m-INDEKS FIO A 160.5 - 160.5 160.5 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
IPOPEMA m-INDEKS FIO B 147.89 - 147.89 147.89 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Amplico FIO Obligacji A 22 - 22 22 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Amplico FIO Obligacji I 22.01 - 22.01 22.01 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Arka Platinum Dynamiczny 43.83 - 43.83 43.83 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 29.7 - 29.7 29.7 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
PZU Akcji Spolek Dywidendowych A 102.08 - 102.08 102.08 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
PZU Akcji Spolek Dywidendowych EUR 24.03 - 24.03 24.03 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Skarbiec Malych i Srednich Spólek 107.13 - 107.13 107.13 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
PKO Technologii i Innowacji Globalny 278.43 - 278.43 278.43 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Amplico Sub Akcji Europejskich PLN Acc 8.48 - 8.48 8.48 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Amplico Sub Akcji Europejskich USD Acc 2.239 - 2.239 2.239 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
BPH Akcji Dynamicznych Spólek USD Acc 13.85 - 13.85 13.85 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek A 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Amplico FIO Malych i Srednich Spólek I 7.58 - 7.58 7.58 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Credit Agricole Sub Lukas Dynamiczny Polski Acc 198.09 - 198.09 198.09 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Caspar Central and Eastern European Equity A Acc 202.71 - 202.71 202.71 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Arka Prestiz Akcji Srodkowej i Wschodniej Europy S 1109.89 - 1109.89 1109.89 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 20:03
Credit Agricole Sub Lukas Akcyjny Acc 135.42 - 135.42 135.42 0.00 0.00% 2019/07/22 χρόνος 20:03
Arka Prestiz Obligacji Korporacyjnych SFIO 1379.7 - 1379.7 1379.7 0.00 0.00% 2019/07/22 χρόνος 20:03
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 2568.67 - 2568.67 2568.67 0.00 0.00% 2019/02/16 χρόνος 1:03
Arka BZ WBK Akcji Tureckich 9.25 - 9.25 9.25 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
Caspar Turkish Equity A Acc 91.63 - 91.63 91.63 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 1 Class AC 49.617 - 49.617 49.617 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 2 Class AC 51.995 - 51.995 51.995 0.00 0.00% 2018/03/11 χρόνος 0:00
Parvest Equity Russia Classic-Distribution 425.83 - 425.83 425.83 0.00 0.00% 2017/11/05 χρόνος 0:00
HSBC Portfolios - World Selection 3 Class AC 55.009 - 55.009 55.009 0.00 0.00% 2017/11/01 χρόνος 0:00