Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Norway
Norway

nok/usd

0.1093
Live Rate
0 (0.28%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 13:13:09
0 (6.18%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (7.22%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (10.26%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

324
Live Rate
1 (0.31%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 10:01:26
38 (13.29%)
Αλλαγή / 3 μήνες
67 (26.07%)
Αλλαγή / 6 μήνες
88 (37.29%)
Ετήσια διακύμανση

Oslo OBX

893
Live Rate
6 (0.66%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 16:02:52
25 (2.92%)
Αλλαγή / 3 μήνες
3 (0.31%)
Αλλαγή / 6 μήνες
17 (1.89%)
Ετήσια διακύμανση

Norway

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
DNB Global IV 422.191 - 422.191 422.191 2.94 0.70% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Nordea Kreditt 1067.49 - 1067.486 1067.49 0.09 0.01% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DNB Global Credit 10033.729 - 10033.729 10033.729 6.85 0.07% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DNB Teknologi 1904.18 - 1904.18 1904.18 12.07 0.64% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DNB Obligasjon III 10404.002 - 10404.002 10404.002 10.14 0.10% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DNB Global Indeks 337.407 - 337.407 337.407 1.76 0.52% 2019/10/17 χρόνος 16:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 221.04 - 221.04 221.04 0.08 0.04% 2019/10/17 χρόνος 7:02
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo 210.94 - 210.94 210.94 0.08 0.04% 2019/10/17 χρόνος 7:02
KLP AksjeGlobal LavBeta I 2219.278 - 2219.278 2219.278 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
KLP AksjeGlobal indeks 1 A 3736.35 - 3736.35 3736.35 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
DNB High Yield 1167.529 - 1167.529 1167.529 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Storebrand Global Multifaktor 2445.868 - 2445.868 2445.868 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Nordea 1 - Emerging Stars Equity Fund BP NOK 1159.1 - 1159.1 1159.1 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BP NOK 346.33 - 346.33 346.33 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Nordea 1 - Global Stable Equity Fund BP NOK 231.05 - 231.05 231.05 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BP NOK 134.94 - 134.94 134.94 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BP 191.73 - 191.73 191.73 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BI 641.44 - 641.44 641.44 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 23:05
Nordea 1 - Stable Emerging Markets Equity Fund BP 598 - 598 598 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 23:05
FIRST Rente 1020.749 - 1020.749 1020.749 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Eika Kreditt 1016.524 - 1016.524 1016.524 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Eika Pensjon 2119.841 - 2119.841 2119.841 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
FIRST Generator 2990.224 - 2990.224 2990.224 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
FIRST Høyrente 1021.986 - 1021.986 1021.986 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
FORTE Obligasjon 109.383 - 109.383 109.383 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Alfred Berg Aktiv 1654.98 - 1654.98 1654.98 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
DNB High Yield (I) 1070.579 - 1070.579 1070.579 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Landkreditt Utbytte 188.834 - 188.834 188.834 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
KLP Obligasjon 5 år 1294.281 - 1294.281 1294.281 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
KLP Kredittobligasjon 1065.129 - 1065.129 1065.129 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
KLP AksjeUSA Indeks USD A 3132.758 - 3132.758 3132.758 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
DNB Private Banking Premium 50 189.273 - 189.273 189.273 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
DNB Aktiv 30 158.848 - 158.848 158.848 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
DNB Aktiv 50 314.004 - 314.004 314.004 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
DNB Aktiv 80 267.277 - 267.277 267.277 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
ODIN Kreditt A 102.61 - 102.61 102.61 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
ODIN Kreditt B 102.51 - 102.51 102.51 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
ODIN Kreditt C 123.87 - 123.87 123.87 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
ODIN Kreditt D 101.19 - 101.19 101.19 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Alfred Berg Gambak 33094.037 - 33094.037 33094.037 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
KLP Statsobligasjon 1017.643 - 1017.643 1017.643 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
KLP AksjeVerden Indeks 3143.677 - 3143.677 3143.677 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Alfred Berg Norge Classic 1001.422 - 1001.422 1001.422 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
DNB Private Banking Premium 80 225.865 - 225.865 225.865 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Delphi Norge 19662.928 - 19662.928 19662.928 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Delphi Kombinasjon 5125.245 - 5125.245 5125.245 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
DNB Global High Grade 835.257 - 835.257 835.257 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Pareto Nordic Return A 105057.74 - 105057.74 105057.74 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Pareto Nordic Return B 6868.78 - 6868.78 6868.78 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Pareto Nordic Return C 6801.24 - 6801.24 6801.24 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Schroder International Selection Fund Frontier Mar 1258.592 - 1258.592 1258.592 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Delphi Nordic 33606.154 - 33606.154 33606.154 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
DNB Obligasjon 11124.216 - 11124.216 11124.216 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Nordea Plan 30 1648.82 - 1648.82 1648.825 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Nordea Plan 50 1823.7 - 1823.695 1823.7 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Nordea Plan 80 1990.22 - 1990.217 1990.22 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
DNB Aktiv Rente 102.885 - 102.885 102.885 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
DNB Health Care 328.927 - 328.927 328.927 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Holberg Global A 295.95 - 295.95 295.95 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
PLUSS Obligasjon 1025.55 - 1025.55 1025.55 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Nordea Avkastning 2478.62 - 2478.62 2478.621 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Storebrand Stat A 1139.931 - 1139.931 1139.931 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Nordea Norge Pluss 2154.69 - 2154.69 2154.692 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Pareto Investment Fund A 310804.03 - 310804.03 310804.03 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Pareto Investment Fund B 19493.53 - 19493.53 19493.53 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Pareto Investment Fund C 19967.69 - 19967.69 19967.69 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Storebrand Trippel Smart 2820.191 - 2820.191 2820.191 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Danske Invest Norge Vekst 24098.225 - 24098.225 24098.225 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Nordea Global Statsobligasjon 957.51 - 957.51 957.512 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Storebrand Indeks - Alle Markeder 2860.788 - 2860.788 2860.788 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Nordea Europeisk Kredittobligasjon 1074.47 - 1074.47 1074.473 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Holberg Kreditt 110.837 - 110.837 110.837 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
DNB Aktiv Rente II 99.855 - 99.855 99.855 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Storebrand Global Indeks I 2882.938 - 2882.938 2882.938 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 17:18
Parvest Equity Russia Classic-Capitalisation 1359.44 - 1359.44 1359.44 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 10:48
Parvest Equity Europe Small Cap Classic-Capitalisa 2272.98 - 2272.98 2272.98 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 10:48
Arctic Nordic Equities B 2992.16 - 2992.16 2992.16 0.00 0.00% 2019/05/05 χρόνος 7:03
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Ad 136.98 - 136.98 136.98 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 8:03
Nordea 1 - Global Real Estate Fund BI NOK 1683.37 - 1683.37 1683.37 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 7:03
Fidelity Funds - Latin America Fund A-DIST-USD 307 - 307 307 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 7:03
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 6799.89 - 6799.89 6799.89 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 7:03
Nordea 1 - European Small and Middle Cap Equity Fu 7218.16 - 7218.16 7218.16 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 7:03
Delphi Nordic 36751.211 - 36751.211 36751.211 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
ODIN Europa A 114.01 - 114.01 114.01 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
ODIN Europa B 113.06 - 113.06 113.06 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
ODIN Europa D 113.05 - 113.05 113.05 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
ODIN Global A 155.35 - 155.35 155.35 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
ODIN Global B 153.87 - 153.87 153.87 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
ODIN Global D 153.85 - 153.85 153.85 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
SKAGEN Avkastning 16.104 - 16.104 16.104 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
SKAGEN Avkastning 14.398 - 14.398 14.398 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
SKAGEN Avkastning 12.31 - 12.31 12.31 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK I 115.6 - 115.6 115.6 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 2:02
Arctic Return Class I 1278.77 - 1278.77 1278.77 0.00 0.00% 2019/05/03 χρόνος 20:03
KLP AksjeAsia Indeks I 1814.921 - 1814.921 1814.921 0.00 0.00% 2019/04/29 χρόνος 20:05
Danske Invest Norsk Kort Obligasjon Klasse NOK 113.38 - 113.38 113.38 0.00 0.00% 2019/04/24 χρόνος 2:03
Borea European Credit 1300.3 - 1300.3 1300.3 0.00 0.00% 2019/04/04 χρόνος 8:01
Arctic Nordic Equities A 2823.69 2821.74 2821.74 2823.69 51.03 1.81% 2019/03/14 χρόνος 19:05
C WorldWide Asia 2A 1580.23 - 1580.23 1601.25 0.00 0.00% 2019/03/08 χρόνος 23:05
C WorldWide Asia 2A 160.09 - 160.09 160.09 0.00 0.00% 2019/03/08 χρόνος 23:05
C WorldWide Asia 4A 1699.11 - 1699.11 1699.11 0.00 0.00% 2019/03/08 χρόνος 23:05
C WorldWide Asia 4A 1579.18 - 1579.18 1600.2 0.00 0.00% 2019/03/08 χρόνος 23:05
C WorldWide Asia 2A 183.53 - 183.53 186.61 0.00 0.00% 2019/03/07 χρόνος 22:05
C WorldWide Asia 3A 1585.24 - 1585.24 1585.24 0.00 0.00% 2019/03/06 χρόνος 22:05
C WorldWide Asia 3A 1630.11 - 1630.11 1630.11 14.10 0.87% 2019/02/19 χρόνος 22:05
C WorldWide Asia 2A 1649.51 - 1649.51 1649.51 14.35 0.87% 2019/02/15 χρόνος 22:04
Handelsbanken Global Index Criteria A 235.27 - 235.27 235.27 0.00 0.00% 2018/12/15 χρόνος 1:03
Handelsbanken Global Index Criteria AI 242.35 - 242.35 242.35 0.00 0.00% 2018/12/15 χρόνος 1:03
Handelsbanken Russia Shares 67.67 - 67.67 67.67 0.00 0.00% 2018/12/08 χρόνος 6:01
Handelsbanken America Small Cap 755.52 - 748.71 755.52 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 22:32
Handelsbanken Høyrente 111.666 - 111.666 111.666 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
Handelsbanken Obligasjon 127.679 - 127.679 127.679 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap Fund BP NOK 237.31 - 237.31 237.31 0.00 0.00% 2018/09/29 χρόνος 6:03