Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Netherlands
Netherlands

AEX Volatility

838
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 20:02:54
8 (0.89%)
Αλλαγή / 3 μήνες
8 (0.89%)
Αλλαγή / 6 μήνες
50 (6.39%)
Ετήσια διακύμανση

Netherlands

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SKAGEN Tellus B 12.665 - 12.665 12.684 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Werknemers Pensioen Mixfonds 73.601 - 73.601 73.601 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
ASR Mixfonds V 80.108 - 80.108 80.108 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
SKAGEN Tellus A USD 13.773 - 13.704 13.773 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Quest Cleantech Fund B Acc 251.67 - 251.67 251.67 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
ASR Euro Staatsobligatie Fonds 58.282 - 58.282 58.282 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 59.731 - 59.731 59.731 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Werknemers Pensioen Mixfonds Defensief 71.695 - 71.695 71.695 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
NN First Class Return Fund - N 153.58 - 153.58 153.58 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc 16.186 - 16.186 16.186 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund 1960.343 - 1960.343 1960.343 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Delta Lloyd Equity Sustainable Global Fund 2468.128 - 2468.128 2468.128 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund 1606.576 - 1606.576 1606.576 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund 2006.24 - 2006.24 2006.24 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Insinger de Beaufort European Mid Cap 65.71 - 65.71 65.71 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Delta Lloyd Mix Fonds 13.46 - 13.46 13.46 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Delta Lloyd Rente Fonds A 15.45 - 15.45 15.45 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Euro Obligatie Fonds - P 36.51 - 36.51 36.51 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Delta Lloyd Investment Fund 11.14 - 11.14 11.14 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe 68837.963 - 68837.963 68837.963 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
BNP Paribas Obam N.V. Classic Inc 85.85 - 85.85 85.85 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Euroland V Distribution 162.22 - 162.22 162.22 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 66.072 - 66.072 66.072 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Euroland W Capitalisation 214.88 - 214.88 214.88 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Robeco Customized Quant Emerging Market 140.67 - 140.67 140.67 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund A 40.26 - 40.26 40.26 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Optimix Mix Fund 31.2 - 31.2 31.2 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Europe Fund - P 30.9 - 30.9 30.9 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Add Value Fund N.V. 55.3 - 55.3 55.3 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Optimix Income Fund 35.43 - 35.43 35.43 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Robeco Afrika Fonds 99.09 - 99.09 99.09 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
SNS Optimaal Oranje 25.19 - 25.19 25.19 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DD Equity Fund A EUR 193.25 - 193.25 193.25 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Robeco ONE Defensief 133.11 - 133.11 133.11 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ASN Duurzaam Mixfonds 93.42 - 93.42 93.42 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Kempen Profielfonds 2 36.36 - 36.36 36.36 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Kempen Profielfonds 3 37.6 - 37.6 37.6 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Kempen Profielfonds 4 38 - 38 38 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Kempen Profielfonds 5 38.66 - 38.66 38.66 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Financials Fund - P 21.86 - 21.86 21.86 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Kempen Orange Fund N.V. 89.97 - 89.97 89.97 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Health Care Fund - P 70.72 - 70.72 70.72 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Hof Hoorneman Value Fund 26.14 - 26.14 26.14 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Hof Hoorneman Income Fund 19.05 - 19.05 19.05 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Dynamic Mix Fund I - P 31.02 - 31.02 31.02 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Dynamic Mix Fund V - P 34.38 - 34.38 34.38 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Dynamic Mix Fund II - P 32.5 - 32.5 32.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Dynamic Mix Fund IV - P 35.27 - 35.27 35.27 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
AEAM European Bond Fund Inc 7.336 - 7.336 7.336 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ASN Milieu & Waterfonds Inc 34.48 - 34.48 34.48 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Dynamic Mix Fund III - P 34.54 - 34.54 34.54 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Emerging Europe Fund - P 63.51 - 63.51 63.51 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
AEAM European Credit Fund Inc 6.984 - 6.984 6.984 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Global Obligatie Fonds - P 16.34 - 16.34 16.34 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Optimix Wereld Aandelen Fonds 38.1 - 38.1 38.1 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Sustainable Europe Index Fund 142.649 - 142.649 142.649 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Duurzaam Aandelen Fonds - P 38.29 - 38.29 38.29 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Daily Consumer Goods Fund - P 89.13 - 89.13 89.13 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Kempen European Property Fund N.V. 18.6 - 18.6 18.6 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN First Class Obligatie Fonds - P 23.65 - 23.65 23.65 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
NN Information Technology Fund - P 121.2 - 121.2 121.2 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
AEAM Global High Yield Fund EUR Inc 12.42 - 12.42 12.42 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc 13.408 - 13.408 13.408 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Bonds Eur V Distribution 54.78 - 54.78 54.78 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
AEAM Core Eurozone Government Bond Fund 16.075 - 16.075 16.075 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Bonds Eur W Capitalisation 91.12 - 91.12 91.12 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
TCM Global Frontier High Dividend Equity 11.72 - 11.72 11.72 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Bonds Eur IG W Capitalisation 75.5 - 75.5 75.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Pacific 115514.207 - 115514.207 115514.207 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Robeco Global Conservative Equities Fund G EUR 131.75 - 131.75 131.75 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Agrivalue V Distribution 143.28 - 143.28 143.28 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe V Distribution 384.87 - 384.87 384.87 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Robeco Institutional Core Euro Government Bonds 124.11 - 124.11 124.11 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - Europe - A 42.229 - 42.229 42.229 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Agrivalue W Capitalisation 162.98 - 162.98 162.98 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe W Capitalisation 555.57 - 555.57 555.57 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 248221.7 - 248221.7 248221.7 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Noord-Ameri 39.67 - 39.67 39.67 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps V Distrib 191.07 - 191.07 191.07 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps W Capital 250.65 - 250.65 250.65 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities World Dividend W Capitalisa 237.91 - 237.91 237.91 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Robeco US Conservative High Dividend Equities N.V. 46.5 - 46.5 46.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Multipartner SICAV - RobecoSAM Sustainable Water F 232.72 - 232.72 232.72 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Energy Fund E 17.83 - 17.83 17.83 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Multipartner SICAV - RobecoSAM Smart Materials EUR 199.92 - 199.92 199.92 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 47.75 - 47.75 47.75 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Perlas Dynamisch 16.534 - 16.534 16.534 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Meesman Indexfonds Aandelen Wereldwijd 125.081 - 125.081 125.081 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 22:03
Henderson Horizon European Growth Fund H1 EUR Inc 14.64 - 14.64 14.64 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
ACTIAM Responsible Index Fund Equity - North Ameri 70.484 - 70.484 70.484 0.00 0.00% 2019/10/03 χρόνος 16:02
Juno Selection Fund 371.847 - 371.847 371.847 0.00 0.00% 2019/10/03 χρόνος 16:02
Beleggingsfonds Hoofbosch 211.745 - 211.745 211.745 0.00 0.00% 2019/10/02 χρόνος 1:03
Allianz Selectie Fonds 111.83 - 111.8 111.83 0.00 0.00% 2019/09/19 χρόνος 17:03
Allianz Europa Obligatie Fonds 77.93 - 77.93 78.29 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 17:03
Robein BRIC Index Fonds 13.561 - 13.561 13.561 0.00 0.00% 2019/05/28 χρόνος 20:02
SNS Optimaal Rood 19.68 - 19.65 19.68 0.00 0.00% 2019/05/28 χρόνος 17:03
NN Utilities Fund - P 56.86 - 56.68 56.86 0.00 0.00% 2019/05/28 χρόνος 17:03
NN Industrials Fund - P 63.38 - 63.31 63.38 0.00 0.00% 2019/05/28 χρόνος 17:03
TCM Africa High Dividend Equity 11.83 - 11.83 11.93 0.00 0.00% 2019/05/28 χρόνος 17:03
SNS Optimaal Geel 24.98 - 24.98 24.98 0.00 0.00% 2019/05/28 χρόνος 2:02
Kempen Profielfonds 0 32.71 - 32.71 32.79 0.00 0.00% 2019/04/12 χρόνος 23:01
SNS Euro Vastgoedfonds 32.84 - 32.84 32.84 0.00 0.00% 2019/03/30 χρόνος 7:01
SNS Euro Obligatiefonds 19.3 - 19.3 19.3 0.00 0.00% 2019/03/30 χρόνος 7:01
Kempen Global Property Fundamental IndexFund N.V. 37.32 - 37.32 37.32 0.00 0.00% 2019/02/12 χρόνος 16:04
Kempen Global Property Fundamental Index Fund 356.627 - 356.627 356.627 0.00 0.00% 2018/12/18 χρόνος 16:04
Robeco Quant Developed Markets Equities Fund 113.17 - 113.17 113.17 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
Robeco Institutional Conservative Equity Fund II C 167.37 - 167.37 167.37 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
Robeco Institutional Momentum Equity Fund Mocca EU 156.03 - 156.03 156.03 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
ASR Mixfonds IV 67.34 - 67.34 67.34 0.00 0.00% 2018/11/30 χρόνος 23:32
Boylston Fund of Bonds 1143.51 - 1143.51 1143.51 0.00 0.00% 2018/08/13 χρόνος 20:33
Delta Lloyd Institutioneel Wereld Fonds 1256.504 - 1256.504 1256.504 0.00 0.00% 2018/06/19 χρόνος 20:05
AEGON Wereld Index Aandelen Fonds 18.295 - 18.295 18.295 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
DPAM INVEST B Bonds Eur IG V Distribution 62.73 - 62.73 62.73 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
BNP Paribas Fund III N.V. - BNP Paribas Netherland 140.93 - 140.93 140.93 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00