Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

24,484
Live Rate
92 (0.38%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 16:33:01
448 (1.86%)
Αλλαγή / 3 μήνες
435 (1.81%)
Αλλαγή / 6 μήνες
3,036 (14.16%)
Ετήσια διακύμανση

Italy

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
AXA IM Fixed Income Investment Strategies - US Sho 170.36 - 170.36 170.36 0.06 0.04% 2019/10/17 χρόνος 7:02
Arca RR Diversified Bond 11.717 - 11.717 11.717 0.01 0.04% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Arca Strategia Globale Crescita P 6.319 - 6.319 6.319 0.00 0.02% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Arca BB 45.913 - 45.913 45.913 0.21 0.45% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Arca Bond Corporate 9.777 - 9.777 9.777 0.01 0.08% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Arca TE - Titoli Esteri 24.219 - 24.219 24.219 0.01 0.05% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Arca Obbligazioni Europa 12.344 - 12.344 12.344 0.02 0.14% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Arca Bond Paesi Emergenti P 18.715 - 18.715 18.715 0.01 0.05% 2019/10/17 χρόνος 6:03
AcomeA Breve Termine A1 16.32 - 16.32 16.32 0.01 0.08% 2019/10/17 χρόνος 1:02
AcomeA Breve Termine A2 16.78 - 16.78 16.78 0.01 0.08% 2019/10/17 χρόνος 1:02
AcomeA Breve Termine Q2 16.546 - 16.546 16.546 0.01 0.08% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Eurizon Azioni Internazionali 15.568 - 15.568 15.568 0.16 1.06% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Valore Attivo I 10.522 - 10.522 10.522 0.01 0.07% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Valore Attivo L 9.388 - 9.388 9.388 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Valore Attivo LA 10.12 - 10.12 10.12 0.01 0.07% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Pioneer Obbl Paesi Emerg a distribuzione A 11.201 - 11.201 11.201 0.00 0.03% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum BB Dynamic International Value Opportun 5.94 - 5.94 5.94 0.06 0.99% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum BB Invesco Balanced Risk Coupon Selecti 9.909 - 9.909 9.909 0.02 0.24% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Pioneer Obbligazionario Paesi Emergenti a distribu 5.671 - 5.671 5.671 0.00 0.02% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Pioneer Target Controllo A 5.257 - 5.257 5.257 0.00 0.06% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Pioneer Target Controllo B 5.266 - 5.266 5.266 0.00 0.06% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Pioneer Obbl Più a distribuzione A 9.651 - 9.651 9.651 0.01 0.10% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L 8.638 - 8.638 8.638 0.01 0.10% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale I 10.692 - 10.692 10.692 0.01 0.10% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Pioneer Obbligazionario Più a distribuzione B 5.817 - 5.817 5.817 0.01 0.14% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale LA 9.919 - 9.919 9.919 0.01 0.10% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Eurizon Fund - Azioni Strategia Flessibile Class U 158.43 - 158.43 158.43 0.66 0.42% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Eurizon Riserva 2 anni C 5.037 - 5.037 5.037 0.00 0.02% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Italia I 23.721 - 23.721 23.721 0.21 0.88% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum BB Euro Fixed Income L A 5.977 - 5.977 5.977 0.00 0.03% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Futuro Italia LA 23.112 - 23.112 23.112 0.20 0.88% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia I 11.312 - 11.312 11.312 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia LA 10.682 - 10.682 10.682 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH A 11.642 - 11.642 11.642 0.02 0.15% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum BB Coupon Strategy Collection SH B 8.41 - 8.41 8.41 0.01 0.17% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia Class L 10.117 - 10.117 10.117 0.01 0.06% 2019/10/17 χρόνος 1:02
CS Invm Fds 2 - Credit Suisse Lux Global Robotics 143.01 - 143.01 143.01 1.35 0.95% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Best Brands Global High Yield SH-B Inc 8.539 - 8.539 8.539 0.01 0.09% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.307 - 9.307 9.307 0.01 0.08% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Best Brands Premium Coupon Collection F 9.774 - 9.774 9.774 0.01 0.09% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Anima Sforzesco A 13.16 - 13.16 13.16 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Sforzesco F 13.723 - 13.723 13.723 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Visconteo A 48 - 48 48 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Visconteo F 49.984 - 49.984 49.984 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Sforzesco AD 12.39 - 12.39 12.39 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Visconteo AD 44.566 - 44.566 44.566 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Alleanza Obbligazionario A 5.609 - 5.609 5.609 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Risparmio A 7.602 - 7.602 7.602 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Risparmio F 7.718 - 7.718 7.718 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Risparmio H 7.617 - 7.617 7.617 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Geo Europa A 17.835 - 17.835 17.835 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Geo Europa Y 21.125 - 21.125 21.125 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Risparmio AD 7.07 - 7.068 7.07 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
BancoPosta Mix 1 A 7.577 - 7.572 7.577 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
BancoPosta Mix 1 D 5.173 - 5.173 5.173 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
BancoPosta Mix 2 A 8.15 - 8.15 8.15 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
BancoPosta Mix 2 D 5.199 - 5.199 5.199 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
BancoPosta Mix 3 A 5.352 - 5.352 5.352 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
BancoPosta Mix 3 D 5.137 - 5.137 5.137 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Etica Bilanciato I 13.3 - 13.3 13.3 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Etica Bilanciato R 12.419 - 12.419 12.419 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Sforzesco Plus A 5.229 - 5.229 5.229 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Sforzesco Plus F 5.361 - 5.361 5.361 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Valore Globale A 42.344 - 42.344 42.344 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Valore Globale B 41.847 - 41.847 41.847 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Valore Globale F 44.722 - 44.722 44.722 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Sforzesco Plus AD 4.996 - 4.996 4.996 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Fondaco Multi Asset Income B 108.93 - 108.93 108.93 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Etica Obbligazionario Misto I 8.559 - 8.559 8.559 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Etica Obbligazionario Misto R 8.176 - 8.176 8.176 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Fix Obbligazionario Globale A 11.488 - 11.488 11.511 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Anima Fix Obbligazionario Globale Y 12.255 - 12.255 12.255 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Amundi Funds - Bond Global Emerging Blended SE-C 110.93 - 110.93 110.93 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
First Eagle Amundi International Fund Class AE-QD 127.89 - 127.89 127.89 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
First Eagle Amundi International Fund Class FHE-C 135.69 - 135.69 135.69 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Eurizon Riserva 2 anni A 4.977 - 4.977 4.977 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Eurizon Riserva 2 anni B 5.012 - 5.012 5.012 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Fidelity Funds China Consumer Fund D Acc EUR 14.1 - 14.1 14.1 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Fidelity Funds European Larger Companies Fund D 12.01 - 12.01 12.01 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 11.667 - 11.667 11.667 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 19:03
Fidelity Funds Euro Short Term Bond Fund D Acc E 10.095 - 10.095 10.095 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 1:02
Mediolanum Flessibile Strategico I 7.288 - 7.288 7.288 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Mediolanum Flessibile Strategico L 6.328 - 6.328 6.328 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Anima Alto Potenziale Globale A 15.335 - 15.331 15.335 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 22:02
Mediolanum Flessibile Strategico LA 6.767 - 6.767 6.767 0.00 0.00% 2019/10/05 χρόνος 1:02
Anima Geo America A 11.869 - 11.822 11.869 0.00 0.00% 2019/10/04 χρόνος 22:02
Anima Geo America Y 14.03 - 13.974 14.03 0.00 0.00% 2019/10/04 χρόνος 22:02
Anima Geo Globale A 51.694 - 51.694 51.768 0.00 0.00% 2019/10/04 χρόνος 22:02
Anima Alto Potenziale Globale F 16.452 - 16.425 16.452 0.00 0.00% 2019/10/04 χρόνος 22:02
Fondoposte Garantito 14.744 - 14.744 14.744 0.00 0.00% 2019/10/04 χρόνος 6:02
Fondoposte Bilanciato 16.865 - 16.865 16.865 0.00 0.00% 2019/10/03 χρόνος 11:32
Arca Previdenza - Rendita 23.027 - 23.027 23.027 0.00 0.00% 2019/10/02 χρόνος 6:02
Arca Previdenza - Rendita C 23.51 - 23.51 23.51 0.00 0.00% 2019/10/02 χρόνος 6:02
Arca Previdenza - Rendita R 24.566 - 24.566 24.566 0.00 0.00% 2019/10/02 χρόνος 6:02
Arca Previdenza - Obiettivo TFR 12.535 - 12.535 12.535 0.00 0.00% 2019/10/02 χρόνος 6:02
Arca Previdenza - Obiettivo TFR C 12.794 - 12.794 12.794 0.00 0.00% 2019/10/02 χρόνος 6:02
Arca Previdenza - Obiettivo TFR R 13.367 - 13.367 13.367 0.00 0.00% 2019/10/02 χρόνος 6:02
Gommaplastica bilanciato 19.769 - 19.769 19.917 0.00 0.00% 2019/09/27 χρόνος 6:32
Alifond Bilanciato 18.213 - 18.213 18.213 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Foncer - Garantito 12.113 - 12.113 12.113 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Cometa Reddito 19.36 - 19.36 19.36 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Cometa Sicurezza 18.198 - 18.198 18.198 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Telemaco Prudente 20.31 - 20.31 20.31 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Previmoda Smeraldo 20.33 - 20.33 20.33 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Foncer - Bilanciato 21.774 - 21.774 21.774 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Cometa Monetario Plus 14.505 - 14.505 14.505 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Laborfonds Bilanciata 21.068 - 21.068 21.068 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Fondenergia Bilanciato 21.06 - 21.06 21.06 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 10:03
Pioneer UniCredit Evoluzione Reddito B 4.698 - 4.698 4.698 0.00 0.00% 2019/09/07 χρόνος 7:02
Pioneer UniCredit Evoluzione Reddito A 4.809 - 4.805 4.809 0.00 0.00% 2019/07/26 χρόνος 23:02
Anima Geo Globale Y 62.551 - 62.472 62.551 0.00 0.00% 2019/07/05 χρόνος 23:02
Mediolanum Best Brands Equity Power Coupon Collect 9.735 - 9.694 9.735 0.00 0.00% 2019/07/05 χρόνος 23:02
Arca Previdenza - Alta Crescita R 28.797 - 28.797 28.797 0.00 0.00% 2019/05/08 χρόνος 7:03
Arca Previdenza - Alta Crescita 26.876 - 26.876 26.876 0.00 0.00% 2019/05/05 χρόνος 7:03
Arca Previdenza - Alta Crescita C 27.585 - 27.585 27.585 0.00 0.00% 2019/05/05 χρόνος 7:03
Arca Previdenza - Crescita C 23.754 - 23.754 23.754 0.00 0.00% 2019/05/04 χρόνος 7:03
Arca Previdenza - Crescita 23.297 - 23.297 23.297 0.00 0.00% 2019/05/03 χρόνος 7:03
Arca Previdenza - Crescita R 24.786 - 24.786 24.786 0.00 0.00% 2019/05/03 χρόνος 7:03
Anima Liquidità Euro A 6.762 - 6.762 6.762 0.00 0.00% 2019/04/13 χρόνος 7:01
Anima Liquidità Euro I 6.848 - 6.848 6.848 0.00 0.00% 2019/04/13 χρόνος 2:01
Anima Liquidità Euro F 6.885 - 6.885 6.885 0.00 0.00% 2019/04/05 χρόνος 23:01
BNL Assetto Dinamico 5.455 - 5.455 5.455 0.00 0.00% 2019/04/03 χρόνος 7:01
UBI Pramerica Portafoglio Moderato 7.302 - 7.302 7.302 0.00 0.04% 2019/03/08 χρόνος 23:05
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A 16.096 - 16.096 16.096 0.00 0.00% 2019/03/06 χρόνος 1:02
Eurizon Soluzione Cedola Maggio 2020 4.566 - 4.566 4.566 0.00 0.00% 2018/12/08 χρόνος 2:32
Gestielle Obiettivo Risparmio A 8.426 - 8.426 8.426 0.00 0.00% 2018/11/20 χρόνος 22:03
Gestielle Obiettivo Risparmio B 8.82 - 8.82 8.82 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
Pioneer Euro Governativo Breve Termine B 4.887 - 4.887 4.887 0.00 0.00% 2018/10/03 χρόνος 6:03
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D 14.325 - 14.325 14.325 0.00 0.00% 2018/10/03 χρόνος 6:03
Eurizon Tesoreria Euro A 7.85 - 7.85 7.85 0.00 0.00% 2018/09/08 χρόνος 2:03
Eurizon Tesoreria Euro B 8.009 - 8.009 8.009 0.00 0.00% 2018/09/08 χρόνος 2:03
UBI Pramerica Obbligazionario Obiettivo Valore 4.792 - 4.792 4.792 0.00 0.00% 2018/09/07 χρόνος 23:03
UBI Pramerica Portafoglio Prudente 6.857 - 6.854 6.857 0.00 0.00% 2018/09/06 χρόνος 23:03
Pioneer Euro Governativo Breve Termine A 13.481 - 13.481 13.481 0.00 0.00% 2018/07/19 χρόνος 7:04
Euromobiliare Cedola 2018 A 4.627 - 4.625 4.627 0.00 0.00% 2018/07/05 χρόνος 23:35
Eurizon Profilo Flessibile Difesa 5.812 - 5.812 5.812 0.00 0.00% 2018/06/23 χρόνος 2:04
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.605 - 5.605 5.605 0.00 0.00% 2018/05/04 χρόνος 0:00
Pioneer Obbligazionario Globale High Yield a distr 5.59 - 5.59 5.59 0.00 0.00% 2018/05/04 χρόνος 0:00
Investment Solutions by Epsilon Valore Cedola Glob 97.14 - 97.14 97.14 0.00 0.00% 2018/05/03 χρόνος 0:00
Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio 6.122 - 6.122 6.122 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00