Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Germany
Germany

Midcap

8,880
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 20:02:54
74 (0.84%)
Αλλαγή / 3 μήνες
8 (0.09%)
Αλλαγή / 6 μήνες
570 (6.86%)
Ετήσια διακύμανση

Germany

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
UniRak 127.28 - 127.28 127.28 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniGlobal 235.87 - 235.87 235.87 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniRak -net- 68.68 - 68.68 68.68 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Concentra A EUR 116.66 - 116.66 116.66 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc 35.51 - 35.51 35.51 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Comgest Growth Emerging Markets EUR R Acc 32.79 - 32.79 32.79 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Comgest Growth Emerging Markets EUR Z Acc 34.12 - 34.12 34.12 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniFonds 53.5 - 53.5 53.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniEuroAktien 73.75 - 73.75 73.75 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniDeutschland 208.51 - 208.51 208.51 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Industria P EUR 1309.25 - 1309.25 1309.25 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniFavorit: Aktien 153.46 - 153.46 153.46 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
LBBW Multi Global R 101.35 - 101.35 101.35 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Aramea Rendite Plus A 172.02 - 172.02 172.02 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniStrategie:Ausgewogen 63.95 - 63.95 63.95 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
BBBank Kontinuitat Union 76.95 - 76.95 76.95 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniFavorit: Aktien -net- 97.5 - 97.5 97.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
UniStrategie:Konservativ 70.14 - 70.14 70.14 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allianz Wachstum Europa A EUR 122.41 - 122.41 122.41 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allianz Euro Rentenfonds A EUR 64.99 - 64.99 64.99 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allianz Euro Rentenfonds P EUR 1288.93 - 1288.93 1288.93 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
M&G Global Themes Fund Euro A Acc 36.351 - 36.351 36.351 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds 207.89 - 207.89 207.89 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allianz Strategiefonds Balance A EUR 86.58 - 86.58 86.58 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
LBBW Dividenden Strategie Euroland I 144.43 - 144.43 144.43 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
LBBW Dividenden Strategie Euroland R 45.18 - 45.18 45.18 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Allianz Strategiefonds Wachstum A EUR 99.86 - 99.86 99.86 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
LBBW Dividenden Strategie Euroland IT 184.62 - 184.62 184.62 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
LBBW Dividenden Strategie Euroland RT 41.09 - 41.09 41.09 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR I 38.04 - 38.04 38.04 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR R 35.52 - 35.52 35.52 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Comgest Growth Greater Europe Opportunities EUR Ac 37.07 - 37.07 37.07 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen A 114.92 - 114.92 114.92 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen T 120.17 - 120.17 120.17 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
AXA Chance Invest 81.94 - 81.94 81.94 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
SEB High Yield Fund B 35.616 - 35.616 35.616 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
ACATIS IfK Value Renten UI A 51.32 - 51.32 51.32 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
ACATIS IfK Value Renten UI B 109.26 - 109.26 109.26 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Acatis IfK Value Renten UI C 39.69 - 39.69 39.69 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I 100.42 - 100.42 100.42 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Acatis - Gané Value Event Fonds UI A 273.1 - 273.1 273.1 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Acatis - Gané Value Event Fonds UI B 18748.59 - 18748.59 18748.59 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Acatis - Gané Value Event Fonds UI C 1263.13 - 1263.13 1263.13 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Russell Investment Company plc - Acadian European 20.1 - 20.1 20.1 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
UBS Global Emerging Markets Opportunity Fund I-B E 177.82 - 177.82 177.82 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 18.404 - 18.404 18.404 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 10:03
Wellington Strategic European Equity Fund D EUR Ac 18.19 - 18.19 18.19 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 10:03
Wellington Strategic European Equity Fund N EUR Ac 17.305 - 17.305 17.305 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 10:03
Wellington Strategic European Equity Fund S EUR Ac 25.835 - 25.835 25.835 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 10:03
DWS Investa 167.15 - 167.15 167.15 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Akkumula LC 1216.91 - 1216.91 1216.91 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Deutschland LC 222.24 - 222.24 222.24 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Kapital Plus A EUR 64.55 - 64.55 64.55 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Top Dividende FD 141.31 - 141.31 141.31 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Top Dividende LD 129.72 - 129.72 129.72 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Top Dividende LDQ 128.93 - 128.93 128.93 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 176.31 - 176.31 176.31 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Aktien Strategie Deutschland LC 408.34 - 408.34 408.34 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DekaFonds CF 107.95 - 107.95 107.95 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Fondak A EUR 177.04 - 177.04 177.04 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Fondak I EUR 65744.55 - 65744.55 65744.55 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Fondak P EUR 177.89 - 177.89 177.89 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS Top World 117.92 - 117.92 117.92 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
ZukunftsPlan I 279.37 - 279.37 279.37 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Concentra P EUR 1333.97 - 1333.97 1333.97 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Concentra IT EUR 2009.39 - 2009.39 2009.39 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Weltzins-INVEST P 24.72 - 24.72 24.72 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Deka-ImmobilienEuropa 47.26 - 47.26 47.26 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
DWS European Opportunities 336.77 - 336.77 336.77 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
FOS Rendite und Nachhaltigkeit 114.43 - 114.43 114.43 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Deka-PB Multimanager ausgewogen 115.71 - 115.71 115.71 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Deutsche AM Dynamic Opportunities FC 46.76 - 46.76 46.76 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Wachstum I EUR 1158.98 - 1158.98 1158.98 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Balance IT2 EUR 1162.17 - 1162.17 1162.17 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Balance PT2 EUR 1433.09 - 1433.09 1433.09 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Wachstum A2 EUR 68.24 - 68.24 68.24 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Mediolanum Challenge Cyclical Equity L 8.065 - 8.065 8.065 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Wachstum IT2 EUR 1237.83 - 1237.83 1237.83 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR 1619.19 - 1619.19 1619.19 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus P2 EUR 125.49 - 125.49 125.49 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus IT2 EUR 1304.26 - 1304.26 1304.26 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
UniGlobal I 269.64 - 267.75 269.64 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
PrivatFonds: Kontrolliert 129.11 - 129.11 129.11 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
UniDeutschland I 190.91 - 188.84 190.91 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
UniDeutschland XS 159.62 - 159.62 159.62 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
LBBW Multi Global I 122.65 - 122.65 122.65 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
UniDeutschland XS I 257.39 - 249.86 257.39 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
UniFavorit: Aktien I 169.03 - 169.03 169.03 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Deka-Industrie 4.0 CF 141.47 - 139.72 141.47 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Comgest Growth Europe EUR I Acc 28.68 - 28.68 28.68 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Comgest Growth Europe EUR Z Acc 28.04 - 28.04 28.04 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 110.74 - 110.74 110.97 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
UniInstitutional Premium Corporate Bonds 61.65 - 61.65 61.74 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
UniInstitutional European MinRisk Equities 79.83 - 78.97 79.83 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
grundbesitz europa RC 40.43 - 40.43 40.43 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
UniImmo: Deutschland 92.3 - 92.3 92.3 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 19:03
hausInvest 42.21 - 42.21 42.21 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 16:03
4Q-SPECIAL INCOME CHF R 119.22 - 119.22 119.22 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Deutsche AM Smart Industrial Technologies 119.06 - 119.06 119.06 0.00 0.00% 2019/10/10 χρόνος 1:03
4Q-SPECIAL INCOME EUR I 125.46 - 125.46 125.46 0.00 0.00% 2019/10/05 χρόνος 6:02
4Q-SPECIAL INCOME EUR R 123.48 - 123.48 123.48 0.00 0.00% 2019/10/05 χρόνος 6:02
Credit Suisse Euroreal A EUR 7.09 - 7.09 7.09 0.00 0.00% 2019/09/30 χρόνος 22:03
MEAG EuroInvest A 86.3 - 86.3 86.3 0.00 0.00% 2019/09/24 χρόνος 22:03
VinaCapital Vietnam Opportunity Fund Ltd 0.94 - 0.94 0.94 0.00 0.00% 2019/08/31 χρόνος 7:32
DWS Vermögensbildungsfonds R LD 19.68 - 19.68 19.68 0.00 0.00% 2019/08/22 χρόνος 2:02
Deka-BR 35 66.62 - 66.62 66.62 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 23:02
DekaTresor 87.06 - 87.06 87.06 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 23:02
RenditDeka CF 23.73 - 23.73 23.73 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 23:02
Allianz Flexi Rentenfonds A EUR 90.17 - 90.17 90.17 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 23:02
SEB Aktienfonds 102.58 - 102.58 102.58 0.00 0.00% 2019/05/16 χρόνος 20:02
KanAm grundinvest Fonds 9.22 - 9.22 9.22 0.00 0.00% 2019/05/15 χρόνος 7:02
Allianz Flexi Rentenfonds IT2 EUR 1024.74 - 1024.74 1024.74 0.00 0.00% 2018/09/13 χρόνος 2:03
Allianz Vermögensbildung Europa A EUR 49.36 - 49.36 49.36 0.00 0.00% 2018/08/27 χρόνος 23:03
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK I 235.04 - 235.04 235.04 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
CHOM CAPITAL Active Return Europe UI AK R 210.48 - 210.48 210.48 0.00 0.00% 2018/07/25 χρόνος 7:06
First Private Wealth A 75.24 - 75.24 75.24 0.00 0.00% 2018/07/06 χρόνος 7:34
ESPA Reserve Euro Plus VT EUR 116.25 - 116.25 116.25 0.00 0.00% 2018/06/30 χρόνος 7:33
Degussa Bank-Universal-Rentenfonds 43.84 - 43.84 43.84 0.00 0.00% 2018/06/08 χρόνος 0:00
Deka-BR 85 72.82 - 72.82 72.82 0.00 0.00% 2018/05/26 χρόνος 0:00
Wellington Opportunistic Emerging Markets Debt Fun 10.034 - 10.034 10.034 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00