Ηλεκτρονικό Φόρουμ
France
France

18 Karat Gold

3,801
Live Rate
6 (0.16%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 15:01:25
253 (7.13%)
Αλλαγή / 3 μήνες
605 (18.93%)
Αλλαγή / 6 μήνες
888 (30.48%)
Ετήσια διακύμανση

CAC All-Tradable

6,846
Live Rate
6 (0.09%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 17:03:13
64 (0.94%)
Αλλαγή / 3 μήνες
49 (0.72%)
Αλλαγή / 6 μήνες
503 (7.93%)
Ετήσια διακύμανση

France

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Carmignac Sécurité A EUR Acc 1758.33 - 1758.33 1758.33 0.11 0.01% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Carmignac Sécurité A EUR Ydis 99.18 - 99.18 99.18 0.01 0.01% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Carmignac Patrimoine A CHF Acc Hdg 106.4 - 106.4 106.4 0.04 0.04% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Carmignac Patrimoine A USD Acc Hdg 118.23 - 118.23 118.23 0.03 0.03% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Carmignac Patrimoine A EUR Ydis 104.34 - 104.34 104.34 0.03 0.03% 2019/10/17 χρόνος 16:02
CM-CIC Europe Growth C 6609.6 - 6609.6 6609.6 49.64 0.76% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Flexigestion Patrimoine 28.9 - 28.9 28.9 0.06 0.21% 2019/10/17 χρόνος 6:03
Afer-Sfer 65.65 - 65.65 65.65 0.43 0.66% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Afer Actions Euro A 140.93 - 140.93 140.93 1.68 1.21% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Afer Actions Euro I 126883.63 - 126883.63 126883.63 1513.84 1.21% 2019/10/17 χρόνος 1:02
SG Flexible PC 1798.76 - 1798.76 1798.76 0.29 0.02% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Tikehau Taux Variables A 126.02 - 126.02 126.02 0.02 0.02% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Tikehau Taux Variables P 119.75 - 119.75 119.75 0.02 0.02% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Aviva Investors Conviction 888.69 - 888.69 888.69 4.88 0.55% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Aviva Conviction Patrimoine 185.88 - 185.88 185.88 1.02 0.55% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Aviva Investors Valorisation 849.89 - 849.89 849.89 2.15 0.25% 2019/10/17 χρόνος 1:02
29 Haussmann Euro Rendement C 1411.63 - 1411.63 1411.63 2.01 0.14% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Allianz Euro Oblig Court Terme ISR I 10521.12 - 10521.12 10521.12 0.07 0.00% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Credit Suisse Lux Global Robotics Equity Fund B US 16.83 - 16.83 16.83 0.16 0.96% 2019/10/17 χρόνος 1:02
Amundi 6 M I 22493.58 - 22492.95 22493.58 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Amundi 12 M E 10490.63 - 10489.79 10490.63 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Amundi 12 M I 107030.78 - 107021.54 107030.78 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Amundi 12 M DP 102604.82 - 102596.16 102604.82 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
H2O Multistrategies I 404131.75 - 395003.33 404131.75 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
H2O Multistrategies R 388.55 - 379.78 388.55 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Impact ES Oblig Euro I 12818.271 - 12818.271 12818.271 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
ALM Classic 327.97 - 327.97 327.97 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ALM Dynamic 354.5 - 354.5 354.5 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ALM Offensif 219.31 - 219.31 219.31 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Echiquier Arty 1586.65 - 1586.65 1586.65 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Echiquier Arty D 1051.56 - 1051.56 1051.56 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Echiquier Arty I 1183.8 - 1183.8 1183.8 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Vega Euro Rendement RC 142.66 - 142.66 142.66 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Amundi Rendement Plus IC 16409.55 - 16390.45 16409.55 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BFT Crédit 12 Mois ISR IC 265694.85 - 265694.85 265694.85 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
CamGestion Convertibles Europe I 165841.36 - 165841.36 165841.36 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
CamGestion Convertibles Europe R 143.72 - 143.72 143.72 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas Développement Humain I 17267.5 - 17267.5 17267.5 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
CamGestion Convertibles Europe Classic 43.89 - 43.89 43.89 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Natixis Ultra Short Term Bonds Plus SI C 1543.21 - 1543.21 1543.21 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas Développement Humain Classic 176.28 - 176.28 176.28 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement I 158.56 - 158.56 158.56 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Edmond de Rothschild Tricolore Rendement R 194.56 - 194.56 194.56 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Moneta Multi Caps C 275.71 - 275.71 275.71 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Moneta Multi Caps D 250 - 250 250 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Centifolia C 351.32 - 351.32 351.32 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
R Valor C EUR 2211.5 - 2211.5 2211.5 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
R Valor D EUR 1873.7 - 1873.7 1873.7 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
R Valor F EUR 1978.94 - 1978.94 1978.94 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
R Valor P EUR 1528.2 - 1528.2 1528.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Adagio I C 76494.4 - 76494.4 76494.4 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Adagio R C 146.59 - 146.59 146.59 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Comgest Monde C 2201.61 - 2201.61 2201.61 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Comgest Monde I 2386.4 - 2386.4 2386.4 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Allegro R C 43368.08 - 43368.08 43368.08 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Moderato R C 186.6 - 186.6 186.6 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Multibonds I 273057.36 - 273057.36 273057.36 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Multibonds RC 532.99 - 532.99 532.99 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas Aqua I 45657.58 - 45657.58 45657.58 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Echiquier Agenor G 408.87 - 408.87 408.87 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Echiquier Agenor I 2608.09 - 2608.09 2608.09 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
CPR Oblig 12 Mois I 106338.92 - 106338.92 106361.72 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
CPR Oblig 12 Mois P 228.95 - 228.95 228.95 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Adagio EUR-SR C 106 - 106 106 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Multibonds IUSD 241083.98 - 241083.98 241083.98 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Sextant Grand Large A 442.76 - 442.76 442.76 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Groupama Avenir Euro I 12005.67 - 12005.67 12005.67 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Groupama Avenir Euro N 1573.27 - 1573.27 1573.27 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Groupama Avenir Euro MC 359.81 - 359.81 359.81 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
H2O Multibonds SREUR(C) 134.08 - 134.08 134.08 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas Aqua Classic 402.49 - 402.49 402.49 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
CPR Croissance Réactive I 164919.43 - 164919.43 164919.43 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
CPR Croissance Réactive P 470.52 - 470.52 470.52 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Lazard Convertible Global A 1480.07 - 1480.07 1480.07 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Lazard Convertible Global K 1742.61 - 1742.61 1742.61 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Lazard Convertible Global R 416.75 - 416.75 416.75 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Vivaccio Actions GMO Actions 136.27 - 136.27 136.27 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Echiquier Agenor Mid Cap Europe A 378.55 - 378.55 378.55 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Vivaccio Actions Vivaccio Actions 137.09 - 137.09 137.09 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Magellan A 2287.5 - 2287.5 2287.5 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Magellan C 23.62 - 23.62 23.62 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Magellan I 24.49 - 24.49 24.49 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Renaissance Europe I 179.36 - 179.36 179.36 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Groupama Entreprises N 560.87 - 560.87 560.87 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 1:02
Groupama Equilibre I 199.99 - 199.99 199.99 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 19:03
Swiss Life Funds F Bond Cash Equivalent I 10667.66 - 10667.66 10668.14 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 19:03
Groupama Equilibre GDM 753.58 - 753.58 753.58 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 16:03
Amundi Rendement Plus I2C 5216298.86 - 5216298.86 5216298.86 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 16:03
Amundi Resa Oblig Diversifié NC 159.85 - 159.85 159.85 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 16:03
Oddo BHF Avenir CN-EUR 126.46 - 126.46 126.46 0.00 0.00% 2019/10/13 χρόνος 6:02
Natixis Souverains Euro I 175133.9 - 175133.9 175133.9 0.00 0.00% 2019/10/12 χρόνος 6:03
Sycomore Partners IB 1611.16 - 1610.57 1611.16 0.00 0.00% 2019/10/08 χρόνος 22:03
Natixis Actions US Growth N USD 21759.3 - 21591.65 21759.3 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 6:02
Natixis Actions US Growth I EUR 264477.42 - 263785.82 264477.42 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 4:32
Natixis Actions US Growth I USD 308184.31 - 308184.31 308184.31 0.00 0.00% 2019/09/17 χρόνος 23:03
Natixis Actions US Growth R EUR 23937.39 - 23937.39 23937.39 0.00 0.00% 2019/09/17 χρόνος 23:03
Natixis Actions US Growth R USD 28097.59 - 28097.59 28097.59 0.00 0.00% 2019/09/17 χρόνος 23:03
Sycomore Partners P 1396.59 - 1396.59 1396.59 0.00 0.00% 2019/09/07 χρόνος 7:02
Sycomore Partners X 1688.68 - 1688.68 1688.68 0.00 0.00% 2019/09/07 χρόνος 7:02
Sycomore Partners R 1540.29 - 1534.81 1540.29 0.00 0.00% 2019/08/22 χρόνος 20:02
Sycomore Partners I 1623.27 - 1615.19 1623.27 0.00 0.00% 2019/08/20 χρόνος 20:02
Sycomore Sélection Responsable I 380.4 - 380.4 380.4 0.00 0.00% 2019/07/06 χρόνος 7:02
Sycomore Sélection Responsable R 353.15 - 353.15 353.15 0.00 0.00% 2019/07/06 χρόνος 7:02
Sycomore Sélection Responsable RP 349.56 - 349.56 349.56 0.00 0.00% 2019/07/06 χρόνος 7:02
Amundi Actions PME C 725.64 - 725.64 725.64 0.00 0.00% 2019/04/17 χρόνος 22:02
Euro Valeur M 1638.55 - 1638.55 1638.55 0.00 0.00% 2019/04/06 χρόνος 7:01
DNCA Value Europe C 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% 2019/02/26 χρόνος 19:05
DNCA Value Europe E 227.58 - 227.22 227.58 0.00 0.00% 2019/02/26 χρόνος 19:05
DNCA Value Europe I 179.51 - 178.25 179.51 0.00 0.00% 2019/02/13 χρόνος 19:05
Oddo Proactif Europe CI-EUR 154932 154732.1 154732.1 154932 913.68 0.59% 2019/01/31 χρόνος 22:05
Oddo Génération DR-EUR 653.11 - 653.11 655.66 0.00 0.00% 2019/01/30 χρόνος 22:04
Oddo Proactif Europe CN-EUR 1397.06 - 1397.06 1397.06 0.00 0.00% 2019/01/28 χρόνος 22:04
Oddo Proactif Europe CR-EUR 191.46 - 190.05 191.46 0.00 0.00% 2019/01/28 χρόνος 22:04
Oddo Génération CR-EUR 764.38 - 764.38 764.38 0.00 0.00% 2019/01/25 χρόνος 22:04
Keren Patrimoine I 1074.36 - 1074.36 1074.36 0.00 0.00% 2019/01/05 χρόνος 6:04
Keren Patrimoine C 1839.26 - 1839.26 1839.26 0.00 0.00% 2018/12/30 χρόνος 6:04
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Acc 15.09 - 15.09 15.09 0.00 0.00% 2018/12/08 χρόνος 6:01
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro A Inc 11.77 - 11.77 11.77 0.00 0.00% 2018/12/08 χρόνος 6:01
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro B Acc 13.96 - 13.96 13.96 0.00 0.00% 2018/12/08 χρόνος 6:01
M&G Emerging Markets Bond Fund Euro C Acc 15.66 - 15.66 15.66 0.00 0.00% 2018/12/08 χρόνος 6:01
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Acc 13.07 - 13.07 13.07 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
M&G Global Macro Bond Fund Euro A Inc 12.02 - 12.02 12.02 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
M&G Global Macro Bond Fund Euro B Acc 12.62 - 12.62 12.62 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
M&G Global Macro Bond Fund Euro C Acc 13.61 - 13.61 13.61 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
M&G European Strategic Value Fund Euro A Acc 15.33 - 15.33 15.33 0.00 0.00% 2018/12/06 χρόνος 23:03
M&G European Strategic Value Fund Euro C Acc 16.76 - 16.76 16.76 0.00 0.00% 2018/12/06 χρόνος 23:03
M&G Global Convertibles Fund Euro A Acc 15.81 - 15.81 15.81 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
M&G Global Convertibles Fund Euro A Inc 14.62 - 14.62 14.62 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
M&G Global Convertibles Fund Euro B Acc 12.29 - 12.29 12.29 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
M&G Global Convertibles Fund Euro C Acc 17.21 - 17.21 17.21 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
M&G Global Convertibles Fund Euro C-H Acc 14.42 - 14.42 14.42 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
M&G European Corporate Bond Fund Euro C Acc 19.9 - 19.9 19.9 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
M&G Global High Yield Bond Fund Euro A-H Acc 14.28 - 14.28 14.28 0.00 0.00% 2018/11/13 χρόνος 11:33
M&G Global High Yield Bond Fund Euro C-H Acc 14.97 - 14.97 14.97 0.00 0.00% 2018/10/22 χρόνος 22:03
Dorval Convictions I 1721.6 - 1721.6 1721.6 0.00 0.00% 2018/10/02 χρόνος 19:03
Oddo Génération CI-EUR 245570.09 - 245570.09 245570.09 0.00 0.00% 2018/07/05 χρόνος 5:34
Objectif Small Caps Euro A 836.74 - 836.74 836.74 0.00 0.00% 2018/07/05 χρόνος 5:34
M&G Income Allocation Fund Euro A Acc 13.18 - 13.18 13.18 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
M&G Income Allocation Fund Euro A Inc 11.36 - 11.36 11.36 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
M&G Income Allocation Fund Euro C Acc 13.56 - 13.56 13.56 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
M&G Income Allocation Fund Euro C Inc 11.76 - 11.76 11.76 0.00 0.00% 2018/04/23 χρόνος 0:00
M&G Dynamic Allocation Fund Euro A Inc 16.12 - 16.12 16.12 0.00 0.00% 2018/03/16 χρόνος 0:00
M&G Dynamic Allocation Fund Euro B Acc 13.15 - 13.15 13.15 0.00 0.00% 2018/03/16 χρόνος 0:00
M&G Dynamic Allocation Fund Euro C Acc 17.86 - 17.86 17.86 0.00 0.00% 2018/03/16 χρόνος 0:00