Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Canada
Canada

cad/usd

0.7646
Live Rate
0 (0.03%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 04:27:08
0 (0.26%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (2.04%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (0.12%)
Ετήσια διακύμανση

S&P/TSX MidCap

983
Live Rate
1 (0.06%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 00:03:59
4 (0.39%)
Αλλαγή / 3 μήνες
9 (0.92%)
Αλλαγή / 6 μήνες
67 (7.37%)
Ετήσια διακύμανση

Canada

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 35.791 - 35.791 35.791 0.00 0.00% 2019/10/20 χρόνος 6:02
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.685 - 14.685 14.685 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 13:02
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.187 - 15.187 15.187 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 13:02
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.184 - 12.184 12.184 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 13:02
Fidelity Monthly Income Series B 17.493 - 17.493 17.493 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 13:02
Fidelity Monthly Income Series F 17.496 - 17.496 17.496 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 13:02
Manulife Strategic Income Fund Series F 12.105 - 12.105 12.105 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
Manulife Strategic Income Fund Series F 9.217 - 9.217 9.217 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
Manulife Strategic Income Fund Series FT6 13.539 - 13.539 13.539 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
Manulife Monthly High Income Fund Series B 10.442 - 10.442 10.442 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
Manulife Monthly High Income Fund Series F 13.825 - 13.825 13.825 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
Manulife Monthly High Income Fund Series T6 10.842 - 10.842 10.842 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
Manulife Monthly High Income Fund Series Adv 10.861 - 10.861 10.861 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
Manulife Monthly High Income Fund Series FT6 12.315 - 12.315 12.315 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 10:02
RBC Bond Adv 6.917 - 6.917 6.917 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Bond Sr A 6.765 - 6.765 6.765 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Bond Sr D 6.813 - 6.813 6.813 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Bond Sr F 6.984 - 6.984 6.984 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Balanced Portfolio Series A 21.378 - 21.378 21.378 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Balanced Portfolio Series F 22.652 - 22.652 22.652 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PIMCO Monthly Income A 14.177 - 14.177 14.177 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PIMCO Monthly Income F 14.177 - 14.177 14.177 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Balanced Portfolio Series T5 24.052 - 24.052 24.052 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Balanced Portfolio Series Adv 21.682 - 21.682 21.682 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Balanced Portfolio Series A 28.053 - 28.053 28.053 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Balanced Portfolio Series F 29.726 - 29.726 29.726 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Balanced Portfolio Series Adv 28.452 - 28.452 28.452 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Canadian Dividend Fund Series D 56.791 - 56.791 56.791 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Canadian Dividend Fund Series F 58.438 - 58.438 58.438 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Conservative Portfolio Series F 16.958 - 16.958 16.958 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Canadian Dividend Fund Series D 74.524 - 74.524 74.524 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Canadian Dividend Fund Series F 76.685 - 76.685 76.685 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Conservative Portfolio Series F 22.253 - 22.253 22.253 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Canadian Dividend Fund Series I 75.311 - 75.311 75.311 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH N Bond F 10.506 - 10.506 10.506 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH&N Bond D 10.456 - 10.456 10.456 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
Investors Dividend U 10.571 - 10.571 10.571 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
Investors Dividend TU 10.012 - 10.012 10.012 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PIMCO Monthly Income M 14.177 - 14.177 14.177 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PIMCO Monthly Income O 14.177 - 14.177 14.177 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH N Total Return Bond A 11.606 - 11.606 11.606 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH N Total Return Bond D 11.613 - 11.613 11.613 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH N Total Return Bond F 11.628 - 11.628 11.628 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH N Total Return Bond Adv 11.62 - 11.62 11.62 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH N Short Term Bond Mortgage D 10.245 - 10.245 10.245 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PH N Short Term Bond Mortgage F 10.226 - 10.226 10.226 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PIMCO Monthly Income A USD Hedged 10.176 - 10.176 10.176 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PIMCO Monthly Income F USD Hedged 10.176 - 10.176 10.176 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
PIMCO Monthly Income O USD Hedged 10.176 - 10.176 10.176 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Growth Portfolio Series A 23.237 - 23.237 23.237 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Growth Portfolio Series A 30.493 - 30.493 30.493 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Growth Portfolio Series F 23.419 - 23.419 23.419 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Growth Portfolio Series F 30.732 - 30.732 30.732 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Growth Portfolio Series T5 25.599 - 25.599 25.599 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 31.083 - 31.083 31.083 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Growth Portfolio Series Adv 23.687 - 23.687 23.687 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 68.883 - 68.883 68.883 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
Scotia Canadian Dividend Fund Series F 68.635 - 68.635 68.635 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 9.682 - 9.682 9.682 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
RBC Select Very Conservative Portfolio Series F 12.706 - 12.706 12.706 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 7:02
TD Canadian Bond - F 12.64 - 12.64 12.64 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Monthly Income - A 21.05 - 21.05 21.05 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Monthly Income - F 15.2 - 15.2 15.2 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Monthly Income - H 12.36 - 12.36 12.36 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Monthly Income - I 22.31 - 22.31 22.31 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Monthly Income - S 12.95 - 12.95 12.95 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Monthly Income - T 12.34 - 12.34 12.34 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Dividend Growth - F 33.17 - 33.17 33.17 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Dividend Growth - I 87.73 - 87.73 87.73 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Canadian Core Plus Bond - F 12.15 - 12.15 12.15 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Canadian Bond Fund - Premium F series 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Dividend Growth Fund - Premium series 13.59 - 13.59 13.59 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 32.59 - 32.59 32.784 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Global Low Volatility Fund - Premium F series 15.41 - 15.41 15.41 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium series 11.88 - 11.88 11.88 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Premium F series 10.75 - 10.75 10.75 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Tactical Monthly Income Fund - Premium F series 12.44 - 12.44 12.44 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:32
TD Tactical Monthly Income H 15.42 - 15.42 15.42 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
TD Tactical Monthly Income I 12.76 - 12.76 12.76 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
TD Tactical Monthly Income S 16.78 - 16.78 16.78 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
TD Tactical Monthly Income T 15.408 - 15.408 15.408 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
TD Global Low Volatility F 20.62 - 20.62 20.62 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
TD Tactical Monthly Income A 12.763 - 12.763 12.763 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
TD Tactical Monthly Income F 13.37 - 13.37 13.37 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr AN 30.032 - 30.032 30.032 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr BN 30.387 - 30.387 30.387 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Glbl Port non-HST Sr FN 29.935 - 29.935 29.935 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTAN 23.802 - 23.802 23.802 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTBN 23.725 - 23.725 23.725 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Glbl Gr Inc Pt non-HSTFN 24.209 - 24.209 24.209 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Global Portfolio Series A 30.108 - 30.108 30.108 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Global Portfolio Series B 30.282 - 30.282 30.282 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Global Portfolio Series F 30.052 - 30.052 30.052 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr A 23.748 - 23.748 23.748 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr B 23.758 - 23.758 23.758 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
EdgePoint Global Growth Inc Port Sr F 23.918 - 23.918 23.918 0.00 0.00% 2019/10/19 χρόνος 6:02
TD Dividend Growth - S 10.89 - 10.89 10.89 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:32
TD Dividend Growth Fund - Premium F series 13.69 - 13.69 13.69 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:32
PIMCO Monthly Income M USD Hedged 10.172 - 10.172 10.172 0.00 0.00% 2019/10/18 χρόνος 6:02
Capital Group Global Equity Fund Canada Series A 24.322 - 24.322 24.322 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 6:32
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 20.608 - 20.608 20.608 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 6:32
Capital Group Global Equity Fund Canada Series B 15.498 - 15.498 15.498 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 6:32
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 25.611 - 25.611 25.611 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 6:32
Capital Group Global Equity Fund Canada Series D 34.056 - 34.056 34.056 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 6:32
Capital Group Global Equity Fund Canada Series F 26.705 - 26.705 26.705 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 6:32
CI Signature Global Income Growth A 6.976 - 6.9 6.976 0.00 0.00% 2019/08/09 χρόνος 8:02
CI Signature High Income 13.227 - 13.152 13.227 0.00 0.00% 2019/08/09 χρόνος 7:32
Mawer International Equity Fund Class A 60.149 - 59.858 60.149 0.00 0.00% 2019/08/09 χρόνος 7:32
Beutel Goodman Canadian Equity Class D 37.109 - 37.109 37.109 0.00 0.00% 2019/08/03 χρόνος 7:02
Beutel Goodman Canadian Equity Class F 37.26 - 37.26 37.26 0.00 0.00% 2019/08/03 χρόνος 7:02
Fidelity Canadian Balanced Series F5 14.321 - 14.295 14.321 0.00 0.00% 2019/05/25 χρόνος 14:04
Fidelity Canadian Balanced Series F8 11.781 - 11.76 11.781 0.00 0.00% 2019/05/25 χρόνος 14:04
PH N US Multi-Style All-Cap Equity D 18.502 - 18.502 18.502 0.00 0.00% 2019/04/05 χρόνος 11:01
PH N US Multi-Style All-Cap Equity F 18.392 - 18.392 18.392 0.00 0.00% 2019/04/05 χρόνος 11:01
Fidelity NorthStar Sr A 26.587 - 26.587 26.587 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 14:01
Fidelity NorthStar Sr B 27.064 - 27.064 27.064 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 14:01
Fidelity NorthStar Sr F 30.034 - 30.034 30.034 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 14:01
Fidelity NorthStar Sr F 22.559 - 22.559 22.559 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 14:01
Fidelity NorthStar Sr F5 25.505 - 25.505 25.505 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 14:01
Fidelity NorthStar Sr B 20.164 - 20.164 20.164 0.00 0.00% 2019/03/31 χρόνος 7:01
Fidelity NorthStar Sr A 19.809 - 19.707 19.809 0.00 0.00% 2019/03/30 χρόνος 11:02
Fidelity NorthStar Sr T8 13.68 - 13.634 13.68 0.00 0.00% 2019/03/27 χρόνος 11:02
Fidelity NorthStar Sr F5 19.349 - 19.312 19.349 0.00 0.00% 2019/03/02 χρόνος 13:05
Fidelity NorthStar Sr F8 22.399 - 22.399 22.399 0.00 0.00% 2019/03/01 χρόνος 13:35
Fidelity NorthStar Sr F8 16.926 - 16.926 16.926 0.00 0.00% 2019/02/15 χρόνος 13:35
Fidelity NorthStar Sr S5 18.735 - 18.735 18.735 0.00 0.00% 2019/02/15 χρόνος 13:04
Fidelity NorthStar Sr S8 14.061 - 14.061 14.061 0.00 0.00% 2019/02/15 χρόνος 13:04
Fidelity NorthStar Sr T5 18.388 - 18.388 18.388 0.00 0.00% 2019/02/15 χρόνος 13:04
Scotia Canadian Dividend Fund Advisor Series 62.761 - 62.761 62.761 0.00 0.00% 2019/01/26 χρόνος 7:05
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 11.76 - 11.76 12.039 0.00 0.00% 2019/01/04 χρόνος 6:34
Capital Group Global Equity Fund Canada Series E 15.854 - 15.854 16.352 0.00 0.00% 2019/01/04 χρόνος 6:34
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 25.823 - 25.823 25.823 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
Capital Group Global Equity Fund Canada Series H 20.371 - 20.371 20.371 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
Fidelity Canadian Balanced Series F 22.548 - 22.548 22.55 0.00 0.00% 2018/11/15 χρόνος 13:04
Fidelity Canadian Balanced Series S8 7.761 - 7.753 7.761 0.00 0.00% 2018/08/23 χρόνος 14:03
Fidelity Canadian Balanced Series S5 11.718 - 11.718 11.727 0.00 0.00% 2018/06/09 χρόνος 0:00
RBC Balanced Sr D 15.027 - 15.027 15.027 0.00 0.00% 2018/06/08 χρόνος 0:00
RBC Balanced Sr F 15.902 - 15.902 15.902 0.00 0.00% 2018/06/08 χρόνος 0:00
Investors Mortgage Short Term Income Fund Series U 9.7 - 9.7 9.7 0.00 0.00% 2018/06/06 χρόνος 0:00
Fidelity Canadian Balanced Series B 23.293 - 23.293 23.293 0.00 0.00% 2018/05/19 χρόνος 0:00