Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Belgium
Belgium

BEL 20 Net Return

10,614
Live Rate
59 (0.56%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 16:33:01
480 (4.74%)
Αλλαγή / 3 μήνες
129 (1.23%)
Αλλαγή / 6 μήνες
886 (9.11%)
Ετήσια διακύμανση

Belgium

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
DPAM HORIZON B Balanced Strategy A 147.45 - 147.45 147.45 0.71 0.48% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM HORIZON B Balanced Strategy B 160.85 - 160.85 160.85 0.77 0.48% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Euroland F Capitalisation 222.86 - 222.86 222.86 0.57 0.26% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Real Estate EMU B 85.29 - 85.29 85.29 0.18 0.21% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Real Estate EMU F 87.08 - 87.08 87.08 0.18 0.21% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM HORIZON B Active Strategy A 159.76 - 159.76 159.76 1.12 0.71% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM HORIZON B Active Strategy B 175.6 - 175.6 175.6 1.23 0.71% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM HORIZON B Defensive Strategy A 130.12 - 130.12 130.12 0.23 0.18% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM HORIZON B Defensive Strategy B 140.12 - 140.12 140.12 0.25 0.18% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Bonds Eur A Distribution 54.71 - 54.71 54.71 0.03 0.05% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Bonds Eur E Distribution 57.55 - 57.55 57.55 0.03 0.05% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Bonds Eur B Capitalisation 90.22 - 90.22 90.22 0.04 0.04% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Bonds Eur F Capitalisation 92.59 - 92.59 92.59 0.04 0.04% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Europe F Capitalisation 169.87 - 169.87 169.87 0.60 0.35% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe A Distribution 374.06 - 374.06 374.06 0.32 0.09% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe E Distribution 410.88 - 410.88 410.88 0.34 0.08% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM DBI-RDT B US Diversified S EUR Distribution 1176.49 - 1176.49 1176.49 5.69 0.48% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe B Capitalisation 531.69 - 531.69 531.69 0.45 0.08% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe F Capitalisation 578.18 - 578.18 578.18 0.47 0.08% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM Capital B - Equities US Dividend B Capitalisa 325.96 - 325.96 325.96 1.53 0.47% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM Capital B - Equities US Dividend B USD Capita 361.59 - 361.59 361.59 1.27 0.35% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM Capital B - Equities US Dividend F Capitalisa 332.92 - 332.92 332.92 1.56 0.47% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified S EUR Distribution 66.6 - 66.6 66.6 0.01 0.02% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps A Distrib 184.17 - 184.17 184.17 0.21 0.11% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps B Capital 239.52 - 239.52 239.52 0.28 0.12% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Equities Europe Small Caps F Capital 260.29 - 260.29 260.29 0.29 0.11% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend A Distri 180.22 - 180.22 180.22 0.28 0.16% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend B Capita 228.58 - 228.58 228.58 0.36 0.16% 2019/10/17 χρόνος 16:02
DPAM INVEST B Real Estate Europe Dividend F Capita 245.8 - 245.8 245.8 0.40 0.16% 2019/10/17 χρόνος 16:02
C+F Vega Equity Acc 196.72 - 196.72 196.72 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Vega Equity Inc 171.56 - 171.56 171.56 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Rainbow Indigo 195.4 - 195.4 195.4 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Euro Equities Acc 538.81 - 538.81 538.81 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Euro Equities Inc 167.63 - 166.72 167.63 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Belgian Growth Acc 242.53 - 242.53 242.53 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Belgian Growth Inc 215.34 - 215.34 215.34 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Euro Equities D Acc 480.35 - 480.35 480.35 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Euro Equities D Inc 158.87 - 158.87 158.87 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Transparant Balanced Acc 2114.15 - 2114.15 2114.15 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Global Opportunities Acc 212.87 - 212.87 212.87 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Global Opportunities Inc 180.16 - 180.16 180.16 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
AXA B Fund FoF Growth Selection 119.35 - 119.35 119.35 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Balanced Dynamic Classic Acc 6326.17 - 6286.62 6326.17 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Balanced Dynamic Classic Inc 6153.4 - 6153.4 6153.4 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
C+F Optimum Classic Capitalisation 7198.06 - 7198.06 7198.06 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Candriam Sustainable - Euro Bonds I Inc 301.52 - 301.52 301.52 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Capitalis 1686.07 - 1686.07 1686.07 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Van Lanschot Bevek Defensive Portfolio B-Distribut 1156.25 - 1156.25 1156.25 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:03
Star Fund - capitalisation 193.86 - 193.86 193.86 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Argenta Pensioenspaarfonds 131.55 - 131.55 131.55 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Pension Fund High Equities 143.25 - 143.25 143.25 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
DPAM CAPITAL B Equities US Index B EUR Capitalisat 144.86 - 144.86 144.86 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
DPAM CAPITAL B Equities US Index F EUR Capitalisat 884.26 - 884.26 884.26 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
DPAM CAPITAL B Equities US Index B USD Capitalisat 160.69 - 160.69 160.69 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 1235.34 - 1235.34 1235.34 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas B Pension Balanced Classic EUR Acc 201.03 - 201.03 201.03 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas B Pension Balanced Fintro EUR Acc 201.03 - 201.03 201.03 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Acc 111.61 - 111.61 111.61 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNPP B Control Quam Dynamic Bonds Inc 104.76 - 104.76 104.76 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - ING Core Fund Balanced - 348.16 - 348.16 348.16 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Metropolitan Rentastro Growth Classic 266.4 - 266.4 266.4 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Plan Equities 390.85 - 390.85 390.85 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
AXA B Pension Fund Stability 158.75 - 158.75 158.75 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas B Pension Growth 172.22 - 172.22 172.22 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Belgium C Cap 836.72 - 836.72 836.72 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Pension Fund Low Equities 119.6 - 119.6 119.6 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas B Pension Stability O 1307.3 - 1307.3 1307.3 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Pension Fund Balanced Plus 106.54 - 106.54 106.54 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Argenta Pensioenspaarfonds Defensive 73.88 - 73.88 73.88 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas B Pension Stability Fintro 158.75 - 158.75 158.75 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
BNP Paribas B Pension Stability Classic 158.75 - 158.75 158.75 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Global Health Care C Cap 3697.84 - 3697.84 3697.84 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Global Health Care C Dis 2723.86 - 2723.86 2723.86 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Global Health Care L Cap 3662.41 - 3662.41 3662.41 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Cap 887.7 - 887.7 887.7 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Bope Small & Mid Caps C Dis 608.98 - 608.98 608.98 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 278.63 - 278.63 278.63 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 307.96 - 307.96 307.96 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 310.82 - 310.82 310.82 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
Belfius Equities Robotics & Innovative Technology 231.54 - 231.54 231.54 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
DPAM INVEST B Balanced Defensive Growth B Capitali 72.28 - 72.28 72.28 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth A Distributi 63.84 - 63.84 63.84 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
DPAM INVEST B Balanced Dynamic Growth B Capitalisa 77.05 - 77.05 77.05 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 1223.99 - 1223.99 1223.99 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Orang 402.82 - 402.82 402.82 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 1148.06 - 1148.06 1148.06 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio White 369.87 - 369.87 369.87 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 378.99 - 378.99 378.99 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
ING B Collect Portfolio - Personal Portfolio Yello 1150.24 - 1150.24 1150.24 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 19:03
C+F Optimum Classic Distribution 5787.04 - 5787.04 5787.04 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 22:03
AXA B Fund FoF Patrimonial Selection 73.8 - 73.8 73.8 0.00 0.00% 2019/10/15 χρόνος 22:03
Hermes Pensioenfonds Acc 184.31 - 184.31 184.31 0.00 0.00% 2019/10/10 χρόνος 22:03
Nagelmackers MultiFund Balanced 398.58 - 398.58 398.58 0.00 0.00% 2019/08/10 χρόνος 7:02
Candriam Sustainable - Europe I Inc 22.39 - 22.39 22.39 0.00 0.00% 2019/08/10 χρόνος 7:02
Belfius Equities Leading Brands C Cap 1394.58 - 1394.58 1394.58 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Belfius Equities Leading Brands C Dis 1002.29 - 1002.29 1002.29 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Belfius Equities Leading Brands L Cap 1382.01 - 1382.01 1382.01 0.00 0.00% 2019/05/06 χρόνος 20:05
Amonis Equity Emerging Markets - Institutional 10568.03 - 10568.03 10568.03 0.00 0.00% 2019/01/18 χρόνος 22:04
Amonis Equity Emerging Markets - Classical 10257.35 - 10257.35 10257.35 0.00 0.00% 2019/01/11 χρόνος 22:04
Record Top Pension Fund - capitalisation 125.76 - 125.76 125.76 0.00 0.00% 2018/12/07 χρόνος 6:02
DPAM HORIZON B Balanced Conservative B 23503.57 - 23503.57 23503.57 0.00 0.00% 2018/09/28 χρόνος 16:03
DPAM HORIZON B Balanced Conservative F 24698.02 - 24698.02 24728.59 0.00 0.00% 2018/09/14 χρόνος 17:03
DPAM DBI-RDT B Euro Diversified D EUR Distribution 62.04 - 62.04 62.04 0.00 0.00% 2018/09/10 χρόνος 20:02
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Acc 486.91 - 486.91 486.91 0.00 0.00% 2018/09/08 χρόνος 7:03
Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds I Inc 458.09 - 458.09 458.09 0.00 0.00% 2018/09/08 χρόνος 7:03
Amonis Equity US SMid Cap - Classical 5647.89 - 5647.89 5647.89 0.00 0.00% 2018/08/17 χρόνος 23:03
Amonis Equity US SMid Cap - Institutional 5693.22 - 5693.22 5693.22 0.00 0.00% 2018/08/17 χρόνος 23:03
DPAM INVEST B Equities Euroland S Distribution 69.41 - 69.41 70.01 0.00 0.00% 2018/01/31 χρόνος 0:00
DPAM CAPITAL B Equities US Index F USD Capitalisat 828.4 - 828.4 828.4 0.00 0.00% 2017/11/22 χρόνος 0:00