Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Austria
Austria

ATX Prime

1,433
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 22:04:15
7 (0.46%)
Αλλαγή / 3 μήνες
186 (11.49%)
Αλλαγή / 6 μήνες
224 (13.54%)
Ετήσια διακύμανση

Austria

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Sirius 25 I A 86.89 - 86.89 86.89 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.29 - 102.29 102.29 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.99 - 10.99 10.99 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock A 115.31 - 115.31 115.31 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock T 164.78 - 164.78 164.78 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VA 176.63 - 176.63 176.63 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock VI 176.24 - 176.24 176.24 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Raiffeisen Euro Bonds R 173.24 - 173.24 173.24 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Euro-Rent I A 154.73 - 154.73 154.73 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Euro-Rent (R) A 88.23 - 88.23 88.23 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T 147 - 147 147 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Ertrag A 114.29 - 114.29 114.29 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Ertrag T 151.41 - 151.41 151.41 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Euro-Rent (I) VT 178.59 - 178.59 178.59 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Ertrag VT 165.75 - 165.75 165.75 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Sicherheit A 97.39 - 97.39 97.39 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Sicherheit T 143.51 - 143.51 143.51 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Sicherheit VT 159.45 - 159.45 159.45 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Europa-HighYield I T 278.77 - 278.77 278.77 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix A 91.48 - 91.48 91.48 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix T 117.12 - 117.12 117.12 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen 304-Euro Corporates A 122.95 - 122.95 122.95 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen 304-Euro Corporates T 167.51 - 167.51 167.51 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities 12.89 - 12.89 12.89 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen 304-Euro Corporate VWG VT 201.2 - 201.2 201.2 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
R-VIP 35 I T 150.58 - 150.58 150.58 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
s RegionenFonds A 120.06 - 120.06 120.06 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
s RegionenFonds T 124.58 - 124.58 124.58 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Mix Solide A 112.02 - 112.02 112.02 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Mix Solide T 156.41 - 156.41 156.41 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-14-Mix A 76.77 - 76.77 76.77 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-14-Mix T 128.41 - 128.41 128.41 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
UNIQA Dollar Bond A 1309.23 - 1309.23 1309.23 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Dachfonds Südtirol (I) T 205.95 - 205.95 205.95 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Dachfonds Südtirol (R) VT 194.68 - 194.68 194.68 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Ethik Rentenfonds A 119.31 - 119.31 119.31 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Ethik Rentenfonds T 170.75 - 170.75 170.75 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Vorsorge Mixfonds A 94.97 - 94.97 94.97 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Vorsorge Mixfonds T 144.82 - 144.82 144.82 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Wachstum A 117.96 - 117.96 117.96 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Wachstum T 147.74 - 147.74 147.74 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ERSTE Responsible Reserve A 94.86 - 94.86 94.86 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ERSTE Responsible Reserve T 116.65 - 116.65 116.65 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ERSTE Responsible ReserveVT 116.91 - 116.91 116.91 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Europa Rentenfonds A 102.79 - 102.79 102.79 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Europa Rentenfonds T 159.05 - 159.05 159.05 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisenfonds-Wachstum VT 159.87 - 159.87 159.87 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ESPA Portfolio Bond Europe A 62.86 - 62.71 62.86 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Portfolio Management SOLIDE A 118.72 - 118.72 118.72 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Portfolio Management SOLIDE T 153.77 - 153.77 153.77 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
3 Banken Österreich-Fonds R A 33.66 - 33.66 33.66 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KONZEPT : ERTRAG konservativ A 102.35 - 102.35 102.35 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KONZEPT : ERTRAG konservativ T 160.96 - 160.96 160.96 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Spängler IQAM SparTrust M I A 103.33 - 103.33 103.33 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Spängler IQAM SparTrust M I T 124.83 - 124.83 124.83 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Spängler IQAM SparTrust M R A 89.42 - 89.42 89.42 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Spängler IQAM SparTrust M R T 160.66 - 160.66 160.66 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Risk Select Aktienfonds A 206.53 - 206.53 206.53 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER Risk Select Aktienfonds T 226.55 - 226.55 226.55 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix VT 126.98 - 126.98 126.98 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
UNIQA European High Grade Bond A 1285.64 - 1285.64 1285.64 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Apollo Styrian Global Equity A2 A 225634.82 - 225634.82 225634.82 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 118.18 - 118.18 118.18 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen 902-Treasury Zero II T 158.14 - 158.14 158.14 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Eurasien-Aktien (I) VT 287.02 - 287.02 287.02 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Spängler IQAM ShortTerm Euro R A 64.99 - 64.99 64.99 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen 902-Treasury Zero II VT 176.74 - 176.74 176.74 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
UNIQA Eastern European Debt Fund A 361.81 - 361.81 361.81 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Schoellerbank Global Pension Fonds A 8.28 - 8.28 8.28 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Schoellerbank Global Pension Fonds T 21.15 - 21.15 21.15 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
UNIQA Eastern European Debt Fund VTA 795.97 - 795.97 795.97 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A 12.19 - 12.19 12.19 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds T 16.17 - 16.17 16.17 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 109.43 - 109.43 109.43 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ERSTE Bond Emerging Markets Corporate T 174.36 - 174.36 174.36 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio A 38743.08 - 38743.08 38743.08 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Schoellerbank PREMIUM Global Portfolio T 42810.89 - 42810.89 42810.89 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds A 55.28 - 55.28 55.28 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KEPLER High Yield Corporate Rentenfonds T 146.52 - 146.52 146.52 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Raiffeisen-Nachhaltigkeitsfonds-Aktien R VT 162.63 - 162.63 162.63 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Apollo 2 Global Bond A 7.77 - 7.77 7.77 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Apollo 2 Global Bond T 13.14 - 13.14 13.14 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Apollo Euro Corporate Bond Fund A 6.7 - 6.7 6.7 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Apollo Euro Corporate Bond Fund T 12.17 - 12.17 12.17 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Value Investment Fonds Klassik A 108.03 - 108.03 108.03 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Value Investment Fonds Klassik T 169.13 - 169.13 169.13 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Apollo 2 Global Bond A2 A 114559.75 - 114559.75 114559.75 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Pioneer Funds Austria - GF Vorsorge Aktiv A 7.67 - 7.67 7.67 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 13.76 - 13.76 13.76 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 14.95 - 14.95 14.95 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Pioneer Funds Austria - Komfort Invest traditionel 7.87 - 7.87 7.87 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 22:03
ESPA Portfolio Bond Europe T 112.88 - 112.88 112.88 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 19:03
Spängler IQAM ShortTerm EUR I T 105.35 - 105.35 105.35 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 19:03
Spängler IQAM ShortTerm Euro R T 101.34 - 101.34 101.34 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 19:03
Bond Strategy Euro All Term A 13.89 - 13.89 13.89 0.00 0.00% 2019/09/07 χρόνος 7:02
Bond Strategy Euro All Term T 14.31 - 14.31 14.31 0.00 0.00% 2019/09/07 χρόνος 7:02
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I A 109.88 - 108.77 109.88 0.00 0.00% 2019/08/17 χρόνος 6:32
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S A 108.78 - 108.78 108.78 0.00 0.00% 2019/08/03 χρόνος 7:02
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T 148.58 - 148.58 148.58 0.00 0.00% 2019/08/03 χρόνος 7:02
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I VT 159.01 - 159.01 159.01 0.00 0.00% 2019/08/03 χρόνος 7:02
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S VT 155.63 - 155.63 155.63 0.00 0.00% 2019/08/03 χρόνος 7:02
CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund I T 151.65 - 151.65 151.65 0.00 0.00% 2019/07/27 χρόνος 7:02
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds T 232.88 - 232.88 232.88 0.00 0.00% 2019/07/06 χρόνος 7:02
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds A 118.1 - 118.1 118.1 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Macquarie MS Bonds Emerging Markets T 244.58 - 244.58 244.58 0.00 0.00% 2019/06/29 χρόνος 10:02
Allianz Invest Rentenfonds A 95.02 - 95.02 95.02 0.00 0.00% 2019/06/07 χρόνος 23:02
Allianz Invest Rentenfonds T 156.11 - 156.11 156.11 0.00 0.00% 2019/06/07 χρόνος 23:02
Master S Best Invest A T 134.33 - 134.33 134.33 0.00 0.00% 2019/03/30 χρόνος 7:01
Kathrein Euro Bond I T 190.07 - 190.07 190.07 0.00 0.00% 2018/07/31 χρόνος 23:04
KEPLER Optima Rentenfonds A 113.88 - 113.83 113.88 0.00 0.00% 2018/07/19 χρόνος 20:04
KEPLER Optima Rentenfonds T 141.98 - 141.98 141.98 0.00 0.00% 2018/05/02 χρόνος 0:00