Ηλεκτρονικό Φόρουμ

World Funds

Andorra

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Mora Physical Gold Fund 1Kg FI 47687.65 - 47687.65 47687.65 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Mora Physical Gold Fund 100 Grams 4768.76 - 4768.76 4768.76 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Olymp Fund Atlant 288.927 - 288.927 288.927 0.00 0.00% 2019/09/30 χρόνος 19:02
Mak Fund Russian Combined 204.544 - 204.544 204.544 0.00 0.00% 2019/09/30 χρόνος 19:02
Περισσότερο

Australia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Aberdeen Australian Equities Fund 1.257 - 1.257 1.257 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
AMP Capital Enhanced Index International Share 1.531 - 1.531 1.531 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
AMP Capital Future Directions Balanced Fund - Clas 1.168 - 1.168 1.168 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
CFS FC ESup-FirstChoice Moderate Select 1.513 - 1.513 1.513 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
CFS FC W Pen-FirstChoice W Moderate 2.774 - 2.774 2.774 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Περισσότερο

Austria

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Sirius 25 I A 86.89 - 86.89 86.89 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds A 6.03 - 6.03 6.03 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds T 10.62 - 10.62 10.62 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds A 102.29 - 102.29 102.29 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pioneer Funds Austria - Ethik Fonds VI 10.99 - 10.99 10.99 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Bahrain

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Makaseb Income 15.809 - 15.809 15.809 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Makaseb Arab Tigers 12.567 - 12.567 12.567 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
NBK Gulf Equity 1.6 - 1.6 1.6 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 16:03
NBK Qatar Equity 1.83 - 1.83 1.83 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 16:03
Al Mal MENA Equity 8.51 - 8.51 8.51 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Περισσότερο

Belgium

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Rainbow Indigo 195.1 - 195.1 195.1 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
C+F Euro Equities Acc 536.61 - 536.61 536.61 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
C+F Euro Equities Inc 166.94 - 166.94 166.94 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
C+F Euro Equities D Acc 478.29 - 478.29 478.29 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
C+F Euro Equities D Inc 158.19 - 158.19 158.19 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Bermuda

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Butterfield Select Equity 17 - 17 17 0.41 2.47% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Butterfield Select Fixed Income 21.7 - 21.7 21.7 0.06 0.28% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Butterfield Select Invest Fund 14.1 - 14.1 14.1 0.10 0.71% 2019/10/24 χρόνος 1:03
HSBC Short Duration Fixed Income Fund Class CC 108.62 - 108.62 108.62 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Fidelity Advisor World U.S. High Income Fund I Inc 8.48 - 8.48 8.48 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Περισσότερο

Brazil

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT 20.509 - 20.509 20.509 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
BB TOP CP FUNDO DE INVESTIMENTO DE CURTO PRAZO 14.485 - 14.485 14.485 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
FRG PLANO BD FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 20.47 - 20.47 20.47 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM REN 1.921 - 1.921 1.921 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS P 2.206 - 2.206 2.206 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Canada

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Fidelity Canadian Bond Sr F 14.705 - 14.705 14.705 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Fidelity Monthly Income Sr F5 15.197 - 15.197 15.197 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Fidelity Monthly Income Sr F8 12.192 - 12.192 12.192 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Fidelity Monthly Income Series B 17.502 - 17.502 17.502 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Fidelity Monthly Income Series F 17.508 - 17.508 17.508 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Περισσότερο

Cayman Islands

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Invesco SR Global Bond GP 294.05 - 294.05 294.05 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Invesco SR Global Bond SA 260.63 - 260.63 260.63 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
UBS CAY China A Opportunity A 323.87 - 323.87 323.87 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Value Partners China Convergence Fund 180.51 - 180.51 180.51 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged 15.13 - 15.13 15.13 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Chile

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Fondo Mutuo Santander Renta Mediano Plazo APV 2106.796 - 2106.796 2106.796 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF APV 4381.086 - 4381.086 4381.086 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Fondo Mutuo Santander Renta Largo Plazo UF EJECU 4430.109 - 4430.109 4430.109 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Fondo Mutuo Santander E APV 2129.314 - 2129.314 2129.314 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Fondo Mutuo Santander E EJECU 2034.743 - 2034.743 2034.743 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

China

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
YinHua Exchange Traded MMt Fd A 102.166 - 102.166 102.166 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
YinHua Exchange Traded MMt Fd B 102.38 - 102.38 102.38 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Harvest Organization Express MMkt H 100 - 100 99.993 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 10:03
Hwabao WP Listed MMKt A 100 - 100 100 0.00 0.00% 2019/10/08 χρόνος 22:03
CCB Principal Cash TY Exchanged MMkt H 100 - 100 100 0.00 0.00% 2019/10/08 χρόνος 22:03
Περισσότερο

New Zealand

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
TianHong Yunshangbao MMkt 1.94 - 1.94 1.94 0.00 0.00% 2019/04/16 χρόνος 13:04
Mint Australia New Zealand Active Equity Trust 3.591 - 3.591 3.591 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Milford Balanced 2.414 - 2.414 2.414 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
ANZ KiwiSaver-Growth 2.196 - 2.196 2.196 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
ANZ KiwiSaver-Balanced 2.043 - 2.043 2.043 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 10:03
Περισσότερο

Czech Republic

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Conseq Invest Equity Fund A 247.82 - 247.82 247.82 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Conseq Invest Equity Fund B 266.761 - 266.761 266.761 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Conseq Invest Equity Fund D 32.971 - 32.971 32.971 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
WIOF India Performance Fund A 119.643 - 119.643 119.643 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
WIOF India Performance Fund B 112.409 - 112.409 112.409 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Denmark

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Maj Invest Value Aktier 161.15 - 161.15 161.15 0.74 0.46% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Nordea Invest Basis 2 Acc 155.9 - 155.9 155.9 0.07 0.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Nordea Invest Basis 3 Acc 155.27 - 155.27 155.27 0.19 0.12% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Jyske Portefølje Stabil Akk KL 139.53 - 139.53 139.53 0.05 0.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Nykredit Invest Balance Moderat 234.28 - 234.28 234.28 0.21 0.09% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Estonia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Trigon Baltic Fund B 4.864 - 4.864 4.864 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Trigon Baltic Fund C 17.096 - 17.096 17.096 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Trigon Russia Top Picks Fund A 10.238 - 10.238 10.238 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Trigon Russia Top Picks Fund C 27.56 - 27.56 27.56 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Trigon Russia Top Picks Fund D 12.876 - 12.876 12.876 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Finland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
ODIN Norge A 14.412 - 14.412 14.412 0.10 0.71% 2019/10/24 χρόνος 1:03
ODIN Norge B 14.265 - 14.265 14.265 0.10 0.71% 2019/10/24 χρόνος 1:03
ODIN Norge C 345.706 - 345.706 345.706 2.45 0.71% 2019/10/24 χρόνος 1:03
ODIN Norge D 14.271 - 14.271 14.271 0.10 0.70% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Evli Global B SEK 2339.969 - 2339.969 2339.969 4.13 0.18% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

France

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Afer-Sfer 65.46 - 65.46 65.46 0.10 0.15% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Afer Actions Euro A 141.1 - 141.1 141.1 0.06 0.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Afer Actions Euro I 127053.39 - 127053.39 127053.39 53.72 0.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
SG Flexible PC 1798.13 - 1798.13 1798.13 1.03 0.06% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Groupama Equilibre I 200.03 - 200.03 200.03 0.19 0.10% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Germany

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
DWS Investa 167.71 - 167.71 167.71 0.62 0.37% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Concentra A EUR 117.01 - 117.01 117.01 0.41 0.35% 2019/10/24 χρόνος 1:03
DWS Akkumula LC 1208.19 - 1208.19 1208.19 2.65 0.22% 2019/10/24 χρόνος 1:03
DWS Deutschland LC 222.81 - 222.81 222.81 1.06 0.48% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Kapital Plus A EUR 64.44 - 64.44 64.44 0.11 0.17% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Gibraltar

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.395 - 2.395 2.395 0.01 0.38% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 2.154 - 2.154 2.154 0.00 0.19% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Growth 1.863 - 1.863 1.863 0.01 0.27% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.659 - 1.659 1.659 0.01 0.42% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lloyds Multi Strategy Fund Limited Conserv 1.492 - 1.492 1.492 0.00 0.27% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Greece

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
ALPHA Blue Chips Greek Equity 9.581 - 9.581 9.581 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
DELOS Eurobond - Foreign Bond Fund A 8.196 - 8.196 8.196 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
DELOS USDBond - Foreign Bond Fund A 7.672 - 7.672 7.672 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Piraeus Dynamic Companies Domestic Eq 1.127 - 1.127 1.127 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
3K Domestic Equity Fund Retail Share 7.931 - 7.931 7.931 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Hong Kong

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Pictet-Global Emerging Debt P dm HKD 1238.87 - 1238.87 1238.87 3.99 0.32% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Allianz Global Investors Fund - Allianz Income and 8.27 - 8.27 8.27 0.03 0.36% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A-MDIST-HKD 9.195 - 9.195 9.195 0.01 0.12% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Fidelity Funds - Global Multi Asset Income Fund A- 9.822 - 9.822 9.822 0.00 0.01% 2019/10/24 χρόνος 1:03
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A mth 9.6 - 9.6 9.6 0.01 0.10% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Hungary

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
ESPA Stock Techno VT HUF 28010.33 - 28010.33 28010.33 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ESPA Bond International VT 26.5 - 26.5 26.5 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ESPA Stock Commodities VT HUF 38942.16 - 38942.16 38942.16 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
NN L Emerging Markets Debt Hard Currency - X Cap H 103000.02 - 103000.02 103000.02 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 7:02
NN L Greater China Equity - X Cap HUF 112396.27 - 112396.27 112396.27 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 7:02
Περισσότερο

Iceland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 174.28 - 174.28 174.28 0.00 0.00% 2017/11/03 χρόνος 0:00
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 205.64 - 205.64 205.64 0.00 0.00% 2017/11/03 χρόνος 0:00
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 11714.82 - 11714.82 11714.82 0.00 0.00% 2017/11/03 χρόνος 0:00
Schroder Special Situations Fund QEP Japanese Core 13794.76 - 13794.76 13794.76 0.00 0.00% 2017/11/03 χρόνος 0:00
Περισσότερο

India

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SBI Magnum Balanced Fund Direct Growth 149.579 - 149.579 149.579 0.03 0.02% 2019/10/24 χρόνος 1:03
SBI Magnum Balanced Fund Regular Growth 140.806 - 140.806 140.806 0.03 0.02% 2019/10/24 χρόνος 1:03
SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 45.107 - 45.107 45.107 0.01 0.02% 2019/10/24 χρόνος 1:03
HDFC Liquid Fund Growth 3794.33 - 3794.33 3794.33 0.52 0.01% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Kotak Select Focus Growth 35.878 - 35.878 35.878 0.04 0.10% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Indonesia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SAM Dana Berkembang 17277.902 - 17277.902 17277.902 124.81 0.73% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Makara Abadi 3715.72 - 3715.72 3715.72 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
TRIM Dana Tetap 2 2468.012 - 2468.012 2468.012 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
TRAM Consumption Plus 1811.89 - 1811.89 1811.89 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Pendapatan Tetap Abadi 2 2805.95 - 2805.95 2805.95 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Ireland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SPARX Japan Inst 25652 - 25652 25652 100.00 0.39% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Russell Investments Japan Equity FA 29125.87 - 29125.87 29125.87 229.06 0.79% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Russell Investments Japan Equity FB 1930.17 - 1930.17 1930.17 15.16 0.79% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lindsell Train Japanese Equity A Yen 483.35 - 483.35 483.35 2.08 0.43% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lindsell Train Japanese Equity B Yen 212.576 - 212.576 212.576 0.92 0.43% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Italy

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Anima Visconteo AD 44.596 - 44.596 44.596 0.03 0.07% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Pioneer Target Controllo A 5.266 - 5.266 5.266 0.01 0.15% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Pioneer Target Controllo B 5.275 - 5.275 5.275 0.01 0.15% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Pioneer Obbl Più a distribuzione A 9.65 - 9.65 9.65 0.02 0.16% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Mediolanum Flessibile Obbligazionario Globale L 8.652 - 8.652 8.652 0.03 0.30% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Japan

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Nikko Index Fund 225 6246 - 6246 6246 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
DaiwaSB/SMBC Japan Bond 11800 - 11800 11800 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Fidelity US High Yield Fund 3148 - 3148 3148 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Nissay Nikkei 225 Index Fund 25875 - 25875 25875 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Nomura Fund Wrap Foreign Bond B 9097 - 9097 9097 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Latvia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
ABLV Emerging Markets EUR Bond 16.851 - 16.851 16.851 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ABLV Emerging Markets USD Bond 18.229 - 18.229 18.229 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
INVL Baltic Fund 37.296 - 37.296 37.296 0.00 0.00% 2019/08/30 χρόνος 20:02
INVL Emerging Europe Bond 41.386 - 41.386 41.386 0.00 0.00% 2019/08/30 χρόνος 20:02
Περισσότερο

Liechtenstein

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
VP Bank Best Manager Pacific Equities B 160490 - 160490 160490 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
LLB Wandelanleihen H EUR 126.4 - 126.4 126.4 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
LLB Wandelanleihen LLB Acc 143.34 - 143.34 143.34 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Solitaire Global Bond Fund USD 132.53 - 132.53 132.53 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Craton Capital Precious Metal E 103.34 - 103.34 103.34 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Lithuania

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Prudentis Global Value 223.731 - 223.731 223.731 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ABLV European Corporate EUR Bond 11.696 - 11.696 11.696 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
CBL Eastern European Bond R Acc USD 26.32 - 26.32 26.32 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Περισσότερο

Luxembourg

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Pictet Japan Index Z 19269.76 - 19269.76 19269.76 97.43 0.51% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Schroder ISF Japanese Opportunities A Acc SEK 145.013 - 145.013 145.013 1.41 0.98% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio A Inc USD 15.76 - 15.76 15.76 0.06 0.38% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Goldman Sachs Japan Equity Portfolio B Inc USD 13.59 - 13.59 13.59 0.05 0.37% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Goldman Sachs Japan Equity Partners Portfolio I Ac 15.57 - 15.57 15.57 0.07 0.45% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Malaysia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Public Growth 0.43 - 0.43 0.43 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Public Far-East Select 0.301 - 0.301 0.301 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
RHB-OSK Asian Income Fund 0.659 - 0.659 0.659 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Public Islamic Asia Leaders Equity Fund 0.371 - 0.371 0.371 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
AmDynamic Bond 0.7 - 0.7 0.7 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Malta

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
APS Income Fund Accumulation 194.786 - 194.66 194.786 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
APS Income Fund Distribution 133.795 - 133.709 133.795 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
APS Regular Income Ethical Class A Accumulator Ins 1.461 - 1.461 1.461 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
APS Regular Income Ethical Class B Distributor Ins 1.174 - 1.174 1.174 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
APS Regular Income Ethical Class C Accumulator Ret 1.456 - 1.456 1.456 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Mauritius

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Life Fund Retail 1.923 - 1.923 1.923 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Life Fund Institutional B 1.954 - 1.954 1.954 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
UTI India Fund 1986 Shares 31.81 - 31.81 31.81 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
UTI India Pharma Fund A Acc 36.34 - 36.34 36.34 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Indian Entrepreneur Fund Retail A 3.002 - 3.002 3.002 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Mexico

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-B 2.211 - 2.211 2.211 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:03
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-A 2.277 - 2.277 2.277 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 6:03
Inversion Horizonte SA de CV S.I.I.D. B0-C 2.12 - 2.12 2.12 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 6:03
HSBC-DE SA de CV S.I.I.D. BFV 20.102 - 20.102 20.102 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 2:02
HSBC-DG SA de CV S.I.I.D. BFA 25.958 - 25.958 25.958 0.00 0.00% 2019/06/04 χρόνος 2:02
Περισσότερο

Monaco

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Monaction Europe 1507.24 - 1502.27 1507.24 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Monaco Court Terme Euro 5129.44 - 5129.32 5129.44 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Monaction Emerging Markets 1469.84 - 1461.59 1469.84 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Monaco Convertible Bond Europe 1151.62 - 1151.35 1151.62 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Namibia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Sanlam Namibia Global Fund 2.135 - 2.135 2.135 0.00 0.19% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sanlam Namibia Value Fund A 1.532 - 1.532 1.532 0.02 1.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sanlam Namibia Value Fund B 1.534 - 1.534 1.534 0.02 1.11% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sanlam Namibia Value Fund D 1.539 - 1.539 1.539 0.02 1.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sanlam Namibia Active Fund A 11.17 - 11.17 11.17 0.00 0.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Netherlands

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
SKAGEN Tellus B 12.67 - 12.67 12.67 0.02 0.19% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Henderson Horizon Pan European Property Equities F 47.57 - 47.57 47.57 0.55 1.16% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Werknemers Pensioen Mixfonds 73.401 - 72.126 73.401 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
ASR Mixfonds V 80.061 - 78.967 80.061 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
SKAGEN Tellus A USD 13.775 - 13.762 13.775 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Περισσότερο

Norway

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Nordea Kreditt 1068.12 - 1068.12 1068.12 0.63 0.06% 2019/10/24 χρόνος 1:03
DNB Global IV 424.693 - 424.693 424.693 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
DNB Global Credit 10043.507 - 10043.507 10043.507 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
DNB Teknologi 1906.222 - 1906.222 1906.222 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
DNB Global Indeks 337.655 - 337.655 337.655 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Oman

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Vision Al Khair GCC 0.982 - 0.982 0.982 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Vision Emerging GCC 1.023 - 1.023 1.023 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Vision Emerging Oman 0.9 - 0.9 0.9 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Vision Real Economy GCC 1.124 - 1.124 1.124 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
BankMuscat Oryx 1.923 - 1.923 1.923 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Περισσότερο

Pakistan

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Golden Arrow Selected Stocks Fund 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% 2019/01/24 χρόνος 17:35
Golden Arrow Selected Stocks 10.78 - 10.78 10.78 0.00 0.00% 2018/05/18 χρόνος 0:00
Περισσότερο

Philippines

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Grepalife Dollar Bond 1.712 - 1.712 1.712 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Philam Dollar Bond Fund 2.4 - 2.4 2.4 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Sun Life Prosperity Dollar Abundance Fund A 3.166 - 3.166 3.166 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
First Metro Save and Learn Equity Fund 5.436 - 5.436 5.436 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ALFM Growth Fund 255.14 - 255.14 255.14 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Poland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
PKO Akcji Plus 87.79 - 87.79 87.79 0.86 0.99% 2019/10/24 χρόνος 1:03
PKO Zrównowazony 137.57 - 137.57 137.57 0.82 0.60% 2019/10/24 χρόνος 1:03
PKO Stabilnego Wzrostu 161.8 - 161.8 161.8 0.62 0.38% 2019/10/24 χρόνος 1:03
HSBC Global Investment Funds - Chinese Equity Clas 389.823 - 389.823 389.823 3.50 0.90% 2019/10/24 χρόνος 1:03
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund D acc - PLN 557.59 - 557.59 557.59 2.84 0.51% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Portugal

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Optimize Europa Obrigações - Fundo de Investimento 13.583 - 13.583 13.583 0.04 0.27% 2019/10/24 χρόνος 1:03
IMGA Ações Portugal - Fundo de Investimento Aberto 14.392 - 14.392 14.392 0.12 0.83% 2019/10/24 χρόνος 1:03
BPI Obrigações Mundiais - Fundo de Investimento Ab 7.593 - 7.593 7.593 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
BPI Portugal - Fundo de Investimento Aberto de Açõ 14.219 - 14.219 14.219 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 22:04
Alves Ribeiro PPR - Fundo de Investimento Mobiliár 17.31 - 17.31 17.31 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Περισσότερο

Qatar

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
QInvest Sukuk Fund 1180.88 - 1180.88 1180.88 0.00 0.00% 2019/10/07 χρόνος 16:02
QInvest JOHCM Sharia’a Fund 1387.91 - 1387.91 1387.91 0.00 0.00% 2019/10/07 χρόνος 16:02
Masraf Al Rayan GCC 1.687 - 1.687 1.687 0.00 0.00% 2019/09/24 χρόνος 19:03
Masraf Al Rayan GCC 1.634 - 1.634 1.634 0.00 0.00% 2019/09/24 χρόνος 19:03
CBQ Al Waseela 17.993 - 16.545 17.993 0.00 0.00% 2017/12/08 χρόνος 0:00
Περισσότερο

Russia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Sberbank Balanced 90624.95 - 90624.95 90624.95 695.05 0.77% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sberbank Eurobonds 2580.64 - 2580.64 2580.64 1.64 0.06% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sberbank Consumer Sector 2111.59 - 2111.59 2111.59 15.65 0.75% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sberbank Global Internet 3033.66 - 3033.66 3033.66 35.85 1.18% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Sberbank Natural Resources 1940 - 1940 1940 22.07 1.15% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Saudi Arabia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
HSBC Saudi Construction and Cement Eq Fd 5.79 - 5.75 5.79 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Bakheet IPO 1.57 - 1.57 1.57 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Bakheet Saudi Trading Equity 2.19 - 2.19 2.19 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
AlAhli Saudi Trd Equity 9.4 - 9.4 9.4 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
AlAhli Saudi Mid Cap Equity 1.71 - 1.71 1.71 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Περισσότερο

Singapore

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LC 17.06 - 17.06 17.06 0.01 0.06% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Deutsche Invest I Top Dividend SGD LDQ 14.79 - 14.79 14.79 0.01 0.07% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Schroder International Selection Fund Hong Kong Eq 468.01 - 468.01 468.01 7.09 1.51% 2019/10/24 χρόνος 1:03
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund A ac 19.77 - 19.77 19.77 0.09 0.46% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Eastspring Investments - Japan Dynamic Fund Class 13.751 - 13.751 13.751 0.13 0.97% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Slovenia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
KD Bond 19.567 - 19.567 19.567 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KD Balkan 2.807 - 2.807 2.807 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
ALTA WATER 65.785 - 65.785 65.785 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
KD Galileo 11.214 - 11.214 11.214 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Infond Alfa 72.64 - 72.64 72.64 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

South Africa

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Investec Opportunity Fund A 11.493 - 11.493 11.493 0.06 0.50% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Investec Opportunity Fund B 11.493 - 11.493 11.493 0.06 0.50% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Investec Opportunity Fund E 11.489 - 11.489 11.489 0.06 0.49% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Investec Opportunity Fund F 11.509 - 11.509 11.509 0.06 0.49% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Investec Opportunity Fund G 11.483 - 11.483 11.483 0.06 0.49% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

South Korea

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity A 1223.52 - 1223.52 1223.52 5.33 0.44% 2019/10/24 χρόνος 1:03
ASSETPLUS Global Balanced RichTogether 1 Equity C 1213.76 - 1213.76 1213.76 5.30 0.44% 2019/10/24 χρόνος 1:03
ASSETPLUS Global Balanced Rich Together 1 Equity W 1231.6 - 1231.6 1231.6 5.35 0.43% 2019/10/24 χρόνος 1:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1051.78 - 1051.78 1051.78 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:03
MiraeAsset Dividend Premium Feeder Equity Balanced 1040.5 - 1040.5 1040.5 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:03
Περισσότερο

Spain

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Deutsche Concept Kaldemorgen NC 141 - 141 141 0.22 0.16% 2019/10/24 χρόνος 1:03
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie 120.37 - 120.37 120.37 0.04 0.03% 2019/10/24 χρόνος 1:03
BBVA Multiactivo Conservador PP 11.428 - 11.428 11.428 0.01 0.06% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Deutsche Concept Kaldemorgen LC 149.17 - 149.17 149.17 0.24 0.16% 2019/10/24 χρόνος 1:03
BBVA Plan Multiactivo Moderado PP 1.126 - 1.126 1.126 0.00 0.09% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Sweden

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Didner & Gerge Aktiefond 2758.516 - 2758.516 2758.516 1.88 0.07% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Swedbank Robur Technology 378.62 - 378.62 378.62 5.98 1.58% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Swedbank Robur IP Aktiefond 72.78 - 72.78 72.78 0.11 0.15% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Handelsbanken Multi Asset 25 155.7 - 155.7 155.7 0.02 0.01% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Swedbank Robur Kapitalinvest 145.05 - 145.05 145.05 1.03 0.71% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Switzerland

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MA 10.916 - 10.916 10.916 0.02 0.20% 2019/10/24 χρόνος 1:03
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF MD 26.379 - 26.379 26.379 0.05 0.20% 2019/10/24 χρόνος 1:03
LO Funds - Convertible Bond Syst Hdg CHF SA 30.782 - 30.782 30.782 0.06 0.20% 2019/10/24 χρόνος 1:03
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Acc 157.89 - 157.89 157.89 0.06 0.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
UBAM - Global High Yield Solution AH CHF Inc 111.42 - 111.42 111.42 0.04 0.04% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

Taiwan

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
HSBC BRIC 14.66 - 14.66 14.66 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Cathay Mandarin 15.18 - 15.04 15.18 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Cathay Cathay Fund 26.48 - 26.46 26.48 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
JPMorgan Taiwan Asia 59.98 - 59.98 59.98 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Fuh Hwa Emerging Market High Yield Bond Fund A 9.87 - 9.87 9.87 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Περισσότερο

Thailand

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
The ABF Thailand Bond Index Fund 1418 - 1418 1418 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
CIMB-Principal Property Income Fund-D 14.084 - 14.084 14.084 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:03
UOB Long Term Equity Fund 42.423 - 42.423 42.423 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 1:03
United Income Daily Ultra Plus Fund 10.555 - 10.555 10.555 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 1:03
CIMB-PRINCIPAL FAM Fixed Income Fund 13.864 - 13.864 13.865 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Περισσότερο

UK

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Nordea 1 - Stable Return Fund BC GBP 15.18 - 15.18 15.18 0.04 0.26% 2019/10/24 χρόνος 1:03
HSBC Global Investment Funds - Economic Scale Inde 9.081 - 9.081 9.081 0.12 1.28% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund 44.99 - 44.99 44.99 0.23 0.51% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lindsell Train Global Equity Fund A Class 3.409 - 3.409 3.409 0.01 0.32% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Lindsell Train Global Equity Fund B Class 3.747 - 3.747 3.747 0.01 0.29% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Περισσότερο

United Arab Emirates

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Emirates Global Sukuk Fund USD Institutional Share 16.267 - 16.267 16.267 0.00 0.02% 2019/10/24 χρόνος 1:03
Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 104.869 - 104.869 104.869 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 16:04
Περισσότερο

USA

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Strategic Advisers Core Income 10.9 - 10.9 10.9 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 7:02
Vanguard Total Bond Market II Idx I 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:32
Vanguard Total Bond Market II Idx Inv 11.03 - 11.03 11.03 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:32
Vanguard 500 Index Admiral 276.74 - 276.74 276.74 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:03
Vanguard Institutional Index I 271.36 - 271.36 271.36 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 6:03
Περισσότερο