Ηλεκτρονικό Φόρουμ
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0685
Live Rate
0 (1.03%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 22:00:40
0 (4.99%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (3.11%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (1.86%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

437
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
2 January 2019
χρόνος 14:01:34
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.00%)
Αλλαγή / 6 μήνες
34 (8.44%)
Ετήσια διακύμανση

FTSE South Africa

5,583
Live Rate
26 (0.46%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 19:03:49
253 (4.33%)
Αλλαγή / 3 μήνες
362 (6.08%)
Αλλαγή / 6 μήνες
356 (6.82%)
Ετήσια διακύμανση

South Africa

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Satrix 40 5033 5037 5027 5067 21.00 0.42% 2019/10/22 χρόνος 19:03
UBS ABCPA 12648 - 12648 12648 328.00 2.59% 2019/10/22 χρόνος 19:03
Africa Platinum 12825 12751 12727 12881 81.00 0.63% 2019/10/22 χρόνος 19:03
NewGold Platinum 12715 12749 12715 12799 135.00 1.06% 2019/10/22 χρόνος 19:03
CoreShares S&P 500 4421 4453 4420 4468 33.00 0.75% 2019/10/22 χρόνος 19:03
NewGold Debentures 20424 20540 20424 20667 291.00 1.42% 2019/10/22 χρόνος 19:03
STANLIB SA Property 4699 4730 4699 4766 25.00 0.53% 2019/10/22 χρόνος 19:03
Satrix MSCI EM Feeder 4079 4110 4077 4118 36.00 0.88% 2019/10/22 χρόνος 19:03
STANLIB Government Bond Feeder 8323 8247 8247 8374 100.00 1.20% 2019/10/22 χρόνος 19:03
Satrix Nasdaq 100 Feeder Portfolio 6532 6560 6532 6567 28.00 0.43% 2019/10/22 χρόνος 19:03
CoreShares S&P Global Dividend Aristocrats 1298 1302 1295 1305 2.00 0.15% 2019/10/22 χρόνος 19:03
The Sygnia Itrix 4th Industrial Revolution Global 2581 2591 2581 2597 19.00 0.74% 2019/10/22 χρόνος 19:03
Africa Gold 21353 21531 21353 21531 203.00 0.95% 2019/10/22 χρόνος 18:33
NewFunds S&P GIVI SA Industrial 25 4724 4713 4713 4738 53.00 1.12% 2019/10/22 χρόνος 18:33
NewFunds GOVI 6705 6708 6691 6747 22.00 0.33% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Satrix Property 1524 1526 1511 1529 23.00 1.53% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Ashburton MidCap 731 732 731 746 4.00 0.55% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Satrix Swix Top 40 1072 1080 1072 1080 4.00 0.37% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Satrix S&P 500 Feeder 4354 4392 4354 4500 44.00 1.01% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Sygnia ITRIX MSCI USA 4141 4170 4141 4179 22.00 0.53% 2019/10/22 χρόνος 18:33
NewFunds TRACI 3 Month 2602 2594 2592 2603 1.00 0.04% 2019/10/22 χρόνος 18:33
ABSA Capital NewWave USD 1470 1474 1470 1474 10.00 0.68% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Sygnia ITRIX MSCI World 3274 3276 3264 3288 6.00 0.18% 2019/10/22 χρόνος 18:33
NewFunds Equity Momentum 3594 3612 3594 3627 53.00 1.47% 2019/10/22 χρόνος 18:33
CoreShares Property Top Ten 1537 1539 1524 1539 19.00 1.25% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Sygnia ITRIX EuroSTOXX 50 5865 5872 5865 5921 90.00 1.53% 2019/10/22 χρόνος 18:33
NewFunds S&P GIVI SA Top 50 3925 3960 3925 3960 61.00 1.55% 2019/10/22 χρόνος 18:33
NewFunds S&P GIVI SA Resource 15 4711 4729 4711 4743 129.00 2.74% 2019/10/22 χρόνος 18:33
CoreShares SP SA Dividend Aristocr 2577 2579 2566 2579 29.00 1.14% 2019/10/22 χρόνος 18:33
CoreShares Top 40 Equally Weighted 4556 4523 4523 4571 53.00 1.18% 2019/10/22 χρόνος 18:33
Satrix Quality South Africa Portfolio 845 840 840 849 14.00 1.68% 2019/10/22 χρόνος 18:33
CoreShares Preference Share 934 936 934 940 4.00 0.43% 2019/10/22 χρόνος 18:03
Sygnia Itrix Top 40 Portfolio 5076 5092 5076 5092 1.00 0.02% 2019/10/22 χρόνος 18:03
CoreShares S&P Global Property 4105 4046 4046 4134 60.00 1.48% 2019/10/22 χρόνος 18:03
Standard Bank Palladium 73198 73910 73198 73910 1008.00 1.38% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Satrix RAFI 40 1461 1446 1446 1462 4.00 0.27% 2019/10/22 χρόνος 17:33
AMI BIG50 EX-SA 1270 - 1256 1270 14.00 1.11% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Africa Palladium 25330 25423 25108 25423 102.00 0.40% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Ashburton Top 40 5046 5069 5046 5115 20.00 0.40% 2019/10/22 χρόνος 17:33
DB MSCI China TR 7570 - 7570 7700 30.00 0.40% 2019/10/22 χρόνος 17:33
NewFunds Value Equity 918 921 918 928 1.00 0.11% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Satrix ILBI Portfolio 593 588 588 593 7.00 1.19% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Sygnia ITRIX FTSE 100 13700 13767 13700 13774 144.00 1.05% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Sygnia ITRIX MSCI Japan 1345 - 1343 1357 13.00 0.97% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Satrix Momentum Portfolio 1068 1069 1068 1082 9.00 0.84% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Standard Bank WTI Crude Oil 1160 1148 1148 1160 8.00 0.69% 2019/10/22 χρόνος 17:33
Satrix Indi 6855 6900 6854 6924 22.00 0.32% 2019/10/22 χρόνος 17:04
Satrix Divi Plus 248 247 244 248 6.00 2.48% 2019/10/22 χρόνος 17:04
Ashburton Global 1200 4726 4795 4726 4799 65.00 1.38% 2019/10/22 χρόνος 17:04
Sygnia Itrix SWIX 40 Portfolio 1078 1081 1078 1081 6.00 0.56% 2019/10/22 χρόνος 17:04
Satrix Fini 1659 1660 1659 1665 18.00 1.10% 2019/10/22 χρόνος 16:34
Satrix Resi 4571 4544 4544 4628 93.00 2.03% 2019/10/22 χρόνος 16:34
NewFunds SWIX 40 1720 1721 1720 1721 11.00 0.64% 2019/10/22 χρόνος 16:34
Standard Bank Silver 17000 17153 17000 17153 364.00 2.14% 2019/10/22 χρόνος 16:34
NewFunds MAPPS Growth 2173 2187 2173 2187 7.00 0.32% 2019/10/22 χρόνος 16:34
ABSA Capital NewWave Silver 252 - 252 254 1.00 0.40% 2019/10/22 χρόνος 16:34
ABSA Capital NewWave Platinum 12970 12985 12970 12985 31.00 0.24% 2019/10/22 χρόνος 16:34
Dollar Custodial Certificates 149270 149370 149270 149370 710.00 0.48% 2019/10/22 χρόνος 16:34
STANLIB MSCI World Index Feeder 4361 4360 4360 4361 7.00 0.16% 2019/10/22 χρόνος 16:34
NewFunds S&P GIVI SA Financial 15 3127 3122 3122 3132 27.00 0.87% 2019/10/22 χρόνος 16:34
Ashburton Government Inflation Link 2045 2029 2029 2045 18.00 0.89% 2019/10/22 χρόνος 16:34
NewFunds Volatility Managed High Growth 1050 1059 1050 1059 14.00 1.33% 2019/10/22 χρόνος 16:34
NewFunds ILBI 6840 6910 6840 6910 69.00 1.01% 2019/10/22 χρόνος 16:04
NewFunds Volatility Managed Defensive 964 955 955 964 6.00 0.63% 2019/10/22 χρόνος 16:04
AfricaRhodium 79500 77000 77000 79599 2582.00 3.36% 2019/10/22 χρόνος 15:33
NewGold Palladium 25378 25463 25378 25463 98.00 0.39% 2019/10/22 χρόνος 15:33
Standard Bank Wheat 698 - 698 698 2.00 0.29% 2019/10/22 χρόνος 15:33
Standard Bank Copper 1433 - 1433 1433 8.00 0.56% 2019/10/22 χρόνος 15:33
NewFunds MAPPS Protect 3818 - 3818 3818 48.00 1.27% 2019/10/22 χρόνος 15:33
ABSA Capital NewWave EUR 1634 1639 1634 1639 7.00 0.43% 2019/10/22 χρόνος 15:33
ABSA Capital NewWave GBP 1900 - 1900 1900 12.00 0.63% 2019/10/22 χρόνος 15:33
CoreShares Property SAPY 4822 4836 4800 4836 11.00 0.23% 2019/10/22 χρόνος 15:33
CoreShares S&P SA Top 50 2254 2236 2236 2254 4.00 0.18% 2019/10/22 χρόνος 15:33
DB MSCI Emerging Markets TR 6750 - 6750 6750 25.00 0.37% 2019/10/22 χρόνος 15:33
NewFunds Low Volatility Equity 1087 - 1087 1087 31.00 2.94% 2019/10/22 χρόνος 15:33
Standard Bank Africa Commodity 1374 - 1374 1374 16.00 1.16% 2019/10/22 χρόνος 15:33
NewFunds Volatility Managed Moderate Equity 994 - 994 994 10.00 1.02% 2019/10/22 χρόνος 15:33
NewFunds Shariah Top 40 318 317 317 318 1.00 0.31% 2019/10/22 χρόνος 14:33
Premia Asia Innovative Technology HKD 74.25 - 74.15 74.3 0.10 0.13% 2019/10/22 χρόνος 11:33
Premia Asia Innovative Technology USD 9.47 9.46 9.45 9.48 0.02 0.21% 2019/10/22 χρόνος 11:03
Premia Dow Jones Emerging ASEAN Titans 100 79.3 - 79.2 79.3 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 12:04
CSOP Hong Kong Dollar Money Market 1019.25 - 1019.25 1019.25 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 11:03
Absa re Momentum International Equity Portfolio 2 11133 - 11133 11133 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 17:32
NewFunds New SA 4851 - 4827 4860 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 15:32
Absa re Momentum International Equity Portfolio 1 11041 - 11041 11083 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 14:02
Satrix MSCI World Feeder 4380 - 4380 4380 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 11:33
DB MSCI Africa TOP 50 Capped TR 11825 - 11825 11825 0.00 0.00% 2019/10/04 χρόνος 17:32
ADBEE 5780 - 5780 5800 0.00 0.00% 2019/07/29 χρόνος 19:32
CoreShares SP SA Low Volatility 2570 - 2570 2588 0.00 0.00% 2018/08/14 χρόνος 16:34
Impala Platinum Convertible 1014384 - 1014384 1014384 0.00 0.00% 2018/01/25 χρόνος 0:00