Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Russia
Russia

rub/usd

0.0156
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
24 October 2019
χρόνος 00:04:07
0 (1.27%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.65%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (2.63%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

2,266
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 15:02:06
131 (6.14%)
Αλλαγή / 3 μήνες
330 (17.05%)
Αλλαγή / 6 μήνες
349 (18.21%)
Ετήσια διακύμανση

RTS 2

4,912
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 20:03:48
191 (4.05%)
Αλλαγή / 3 μήνες
306 (6.64%)
Αλλαγή / 6 μήνες
778 (18.81%)
Ετήσια διακύμανση

Russia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
FinEx Ffin Kazakhstan Equity 173.12 - 171.62 173.18 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 20:33
FinEx MSCI USA UCITS USD 3401 - 3389 3406 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx MSCI China UCITS USD 2458 - 2444 2462 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx MSCI Japan UCITS USD 2418 - 2398 2418 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx MSCI Germany UCITS EUR 2114.5 - 2099.5 2114.5 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx MSCI Australia UCITS USD 1990 - 1975 1990 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx Physically Held Gold USD 660 - 658 661.8 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx Russian RTS Equity UCITS 2826.5 - 2800 2826.5 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx Tradable Russian Corp Bd USD 776.9 - 775 778.5 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Finex Cash Equivalents UCITS RUB He 1564 - 1563.9 1564.1 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx MSCI United Kingdom UCITS GBP 1970 - 1950 1970 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Sberbank S&P 500 1023.2 - 1020.6 1027.6 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
TEKHNOLOGII 100 BPIF RFI 11.48 - 11.39 11.49 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
ALFA KAPITAL S&P 500 INAV 10.34 - 10.31 10.34 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
VTBB Corp Bonds Smart beta 1096.6 - 1093 1096.6 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx Cash Equivalents UCITS 647.2 - 645.8 648.5 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
ITI Funds RTS Equity UCITS SICAV 1834 - 1825 1839 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Sberbank MOEX Russia Total Return 1296.5 - 1283 1296.5 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Sberbank MOEX Russia Total Return 1294 - 1281.2 1294 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
SBERBANK MOEX GOVERNMENT BOND INDEX INAV 1146.2 - 1145.6 1147 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 1049.7 - 1049.3 1052.2 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
ITI Funds Russia-Focused USD Eurobond UCITS ETF SI 1756 - 1752 1770 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
SBERBANK - INDEKS MOSBIRZHI GOSUDARSTVENNYKH OBLIG 1150.6 - 1148.4 1153.2 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Sberbank-Ind MosBirzhi ros likvid evroobl BPIF RFI 1053.2 - 1049.8 1055.2 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
FinEx MSCI USA Info Tech UCITS USD 5024 - 4990 5024 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
FinEx Tradable Russian Corp Bd RUB 1650 - 1646 1650 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
VTB Rossiyskiye Korporativnyye Obligatsii Smart Be 1095.05 - 1092.24 1095.05 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Alfa-Kapital S&P 500 BPIFRFI 10.29 - 10.27 10.29 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 17:33
SBERBANK – MOEX RUSSIAN LIQUID EUROBONDS INAV 16.4 - 16.3 16.4 0.00 0.00% 2019/09/18 χρόνος 15:33
FBC Distributed Ledger Technology Adopters 61 - 60.15 61.3 0.00 0.00% 2019/04/02 χρόνος 10:01