Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Hungary
Hungary

huf/usd

0.0034
Live Rate
0 (3.03%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 13:11:11
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (2.86%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (5.56%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

10,598
Live Rate
12 (0.11%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 15:01:25
895 (9.22%)
Αλλαγή / 3 μήνες
2,036 (23.78%)
Αλλαγή / 6 μήνες
2,679 (33.83%)
Ετήσια διακύμανση

FTSE Hungary

3,912
Live Rate
72 (1.83%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 16:33:01
531 (11.95%)
Αλλαγή / 3 μήνες
510 (11.53%)
Αλλαγή / 6 μήνες
221 (5.98%)
Ετήσια διακύμανση

Hungary

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
OTP Tozsden Kereskedett BUX Indexkoveto 1590 - 1590 1590 1.00 0.06% 2019/10/17 χρόνος 1:32