Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Egypt
Egypt

egp/usd

0.0617
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 13:03:13
0 (2.66%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (5.83%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (10.38%)
Ετήσια διακύμανση

EGX 100

14,206
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 16:33:01
536 (3.92%)
Αλλαγή / 3 μήνες
671 (4.51%)
Αλλαγή / 6 μήνες
390 (2.82%)
Ετήσια διακύμανση

Egypt

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Egyptian Exchange 30 14.76 - 14.76 14.76 0.00 0.00% 2019/09/23 χρόνος 21:32