Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Bulgaria
Bulgaria

bgn/usd

0.5681
Live Rate
0 (0.8%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 15:43:17
0 (0.82%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (1.32%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (3.71%)
Ετήσια διακύμανση

BGBX40

561
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
16 October 2019
χρόνος 16:33:42
17 (2.95%)
Αλλαγή / 3 μήνες
14 (2.46%)
Αλλαγή / 6 μήνες
48 (7.90%)
Ετήσια διακύμανση

Bulgaria

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
EXPAT Bulgaria SOFIX 0.97 - 0.97 0.97 0.00 0.41% 2019/10/17 χρόνος 1:32