Ηλεκτρονικό Φόρουμ
United Kingdom
United Kingdom

gbp/usd

1.2929
Live Rate
0 (0.8%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 13:13:09
0 (3.99%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.87%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (1.47%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

28
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
11 October 2019
χρόνος 15:02:19
1 (3.70%)
Αλλαγή / 3 μήνες
5 (21.74%)
Αλλαγή / 6 μήνες
6 (27.27%)
Ετήσια διακύμανση

FTSE 350

20,221
Live Rate
33 (0.16%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 19:33:02
607 (3.09%)
Αλλαγή / 3 μήνες
363 (1.83%)
Αλλαγή / 6 μήνες
1,207 (6.35%)
Ετήσια διακύμανση

United Kingdom

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Richter Gedeon 5040 952.73B 5075 5040 5075 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Severstal - ao 894.8 786.54B - 894.8 894.8 8.20 0.92% 2019/10/17 χρόνος 16:32
Ricoh 978 759.07B - 978 978 4.12 0.42% 2019/10/17 χρόνος 16:32
Konami Corp. 4965 749.07B - 4965 4965 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:33
Statoil 166.78 710.12B 166.95 166.1 166.95 0.93 0.56% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Novo Nordisk B 352.95 575.11B 355.35 352.95 356.1 2.80 0.79% 2019/10/17 χρόνος 22:32
ABB 184.3 436.85B 184.35 184.3 184.7 0.60 0.33% 2019/10/17 χρόνος 19:32
Magyar Telekom 435.5 416.08B - 435.5 435.5 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 22:32
Volvo B 140.32 342.87B 140.1 140.1 140.5 1.04 0.75% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Nordea Bank 96.97 340.46B - 95.8 96.97 0.00 0.00% 2018/09/28 χρόνος 22:33
CEZ as 498.4 296.70B - 498.4 498.4 0.00 0.00% 2019/10/07 χρόνος 22:33
Investor B 479.25 275.16B 480.6 479.25 480.9 0.20 0.04% 2019/10/17 χρόνος 22:32
DnB 162.5 257.51B 161.75 161.15 162.5 1.30 0.81% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Telenor 180.28 249.69B 180.85 180.28 180.85 0.58 0.32% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Royal Dutch Shell B 2246 247.85B 2246.5 2246 2253.21 13.50 0.60% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Royal Dutch Shell A 26.2 247.85B 26.12 26.11 26.22 0.08 0.31% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Nestle 105 240.63B - 103.97 105.44 0.92 0.88% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Swedbank A 143.12 215.42B 142.8 142.8 143.15 2.07 1.47% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Danske Bank 97.27 211.44B 98.32 97.1 98.32 0.15 0.15% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Royal Dutch Shell B 2254 211.04B - 2253.5 2254 0.00 0.00% 2018/07/03 χρόνος 13:04
Novartis 86.38 206.74B 86.44 86.38 86.6 0.02 0.02% 2019/10/17 χρόνος 19:32
ASSA ABLOY B 218.95 199.77B 219.4 218.6 219.8 1.60 0.74% 2019/10/17 χρόνος 22:32
H&M B 205.25 199.18B 204.75 204.75 207.15 1.65 0.80% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Roche Holding Participation 288.7 197.95B 288.6 287.04 288.7 4.20 1.48% 2019/10/17 χρόνος 19:32
Svenska Handelsbanken A 94.13 196.05B 94.04 94.04 94.46 0.18 0.19% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Boeing 371.3 195.46B 372.39 371.3 372.39 2.82 0.76% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Sandvik AB 159.28 194.93B 159.7 158.05 159.7 2.46 1.57% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Svenska Handelsbanken B 90.23 191.67B - 90.23 90.23 0.00 0.00% 2019/10/08 χρόνος 19:33
Roche Holding 286 190.32B 286.15 286 286.15 1.10 0.38% 2019/10/17 χρόνος 19:32
SEB A 94.15 184.96B 93.88 93.88 94.74 0.72 0.77% 2019/10/17 χρόνος 22:32
LM Ericsson B 89.05 180.74B 89.62 89.05 89.62 4.68 5.55% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Hexagon B 460.3 177.95B 462.2 460.3 462.2 3.65 0.80% 2019/10/17 χρόνος 19:32
Komercni Banka 764 174.28B - 764 764 0.00 0.00% 2019/10/14 χρόνος 22:32
Procter&Gamble 106.28 168.16B 105.27 105.27 117.4 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 23:32
Telia Company 41.78 165.03B 42.25 41.71 42.32 3.03 7.25% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Oersted 628.5 160.61B 626.95 625.8 628.5 2.00 0.32% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Moller Maersk B 7948 160.41B 8016.2 7948 8016.2 77.00 0.97% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Comcast 45.69 150.98B - 45.67 45.69 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 22:33
Anheuser Busch Inbev 83.87 146.25B 83.7 83.7 83.91 0.37 0.44% 2019/10/17 χρόνος 22:32
Louis Vuitton 377.27 142.35B 377.3 376.95 378.5 0.80 0.21% 2019/10/17 χρόνος 22:32