Ηλεκτρονικό Φόρουμ
South Africa
South Africa

zar/usd

0.0686
Live Rate
0 (1.18%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 23:05:21
0 (4.85%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (2.97%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (1.72%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

437
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
2 January 2019
χρόνος 14:01:34
0 (0.00%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.00%)
Αλλαγή / 6 μήνες
34 (8.44%)
Ετήσια διακύμανση

FTSE South Africa

5,583
Live Rate
26 (0.46%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 19:03:49
253 (4.33%)
Αλλαγή / 3 μήνες
362 (6.08%)
Αλλαγή / 6 μήνες
356 (6.82%)
Ετήσια διακύμανση

South Africa

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Anheuser Busch Inbev 134981 2324.42B 135724 134981 135724 3133.00 2.32% 2019/10/22 χρόνος 19:34
British American Tobacco 50533 1576.46B 50371 50371 50712 278.00 0.55% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Naspers 279110 1478.42B - 279110 279110 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Glencore 4378 903.02B 4414 4378 4453 97.00 2.22% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Richemont DRC 10923 596.52B 10940 10900 10940 74.00 0.68% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Firstrand 6267 363.85B - 6267 6267 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
FirstRand Pref 8575 363.85B 8585 8575 8585 55.00 0.64% 2019/10/22 χρόνος 16:04
Standard Bank 6.5% 99 315.15B - 99 99 0.00 0.00% 2019/09/26 χρόνος 13:33
Standard Bank 8615 315.15B 8635 8615 8635 50.00 0.58% 2019/10/22 χρόνος 19:34
Standard Bank Grp 16567 315.15B - 16567 16567 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Sasol Bee 26500 310.97B 25000 25000 26500 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 16:04
Sasol Ltd 26722 310.97B 27000 26560 27634 2110.00 7.90% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Steinhoff International 4401 287.14B - 4401 4401 0.00 0.00% 2018/04/24 χρόνος 0:00
Vodacom Group 12470 211.89B - 12470 12470 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
MTN Group 9563 201.79B 9546 9466 9563 109.53 1.16% 2019/10/22 χρόνος 22:03
South32 Ltd 2595 184.83B 2584 2584 2597 42.00 1.65% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Mondi Ltd 31400 177.37B - 31400 32005 0.00 0.00% 2019/07/23 χρόνος 23:32
Mondi 28955 177.04B 29456 28950 29679 1145.00 3.95% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Sanlam Ltd 7342 156.66B - 7342 7342 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Barclays Africa 14843 135.45B - 14843 14843 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Old Mutual 2310 134.93B - 2310 2310 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Shoprite Holdings 18920 130.39B - 18920 18920 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Nedbank Group 23903 127.93B - 23903 23903 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Aspen Pharmacare Holdings 16565 117.20B - 16565 16565 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
RMB Holdings 7123 109.07B - 7123 7123 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Remgro 18700 108.19B - 18700 18700 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Capitec Bank 136380 102.78B 136601 135740 136601 863.00 0.64% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Capitec Bank Pref 10000 102.78B - 10000 10000 299.00 2.99% 2019/10/22 χρόνος 13:34
Investec Pref 8000 100.50B - 8000 8000 51.00 0.64% 2019/10/22 χρόνος 19:34
Investec Ltd 9139 98.40B - 9139 9139 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Investec 8585 98.40B 8599 8585 8599 15.00 0.17% 2019/10/22 χρόνος 19:34
Investec Non Cum 8800 98.24B - 8800 8800 0.00 0.00% 2019/08/27 χρόνος 17:33
Investec 8445 98.24B 8478 8400 8478 35.00 0.41% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Discovery 9450 97.40B 9410 9410 9450 0.00 0.00% 2019/10/22 χρόνος 19:34
Discovery Holdings 15440 97.40B - 15440 15440 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Anglo American Platinum 105400 97.19B 105951 105000 106219 4186.00 3.97% 2019/10/22 χρόνος 22:03
Kumba Iron Ore 30370 95.88B - 30370 30370 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Bid Corporation 34134 91.40B 33807 33807 34134 634.00 1.89% 2019/10/22 χρόνος 19:34
Growthpoint Properties 2365 77.51B - 2365 2365 0.00 0.00% 2018/10/17 χρόνος 13:33
Hammerson 6096 74.49B 6117 6045 6131 49.00 0.80% 2019/10/22 χρόνος 22:03