Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Italy
Italy

FTSE IT Mid Cap

24,354
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 19:33:01
325 (1.35%)
Αλλαγή / 3 μήνες
350 (1.46%)
Αλλαγή / 6 μήνες
3,279 (15.56%)
Ετήσια διακύμανση

Italy

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Amazon.com 1611.2 706.60B - 1607.2 1616 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 23:02
Anheuser Busch Inbev 83.84 146.25B - 83.84 83.84 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 17:03
Louis Vuitton 375.2 142.35B - 375.2 381.4 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Total 46.14 138.61B - 46.14 46.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Unilever NV DRC 55 138.42B - 55 55.2 0.00 0.00% 2019/07/03 χρόνος 23:02
SAP 116.68 106.29B - 116.5 116.68 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Siemens AG 99.39 93.25B - 100 99.39 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Santander 4.301 88.88B - 4.3 4.38 0.00 0.00% 2018/09/28 χρόνος 20:33
Sanofi 83.85 85.93B - 83.21 83.85 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Bayer 66.25 85.47B - 66.01 66.25 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Volkswagen VZO 170.24 84.76B - 170.12 170.62 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 23:02
Allianz 216.5 83.84B - 214.7 216.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Airbus Group 119.94 75.85B - 119.94 119.94 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 14:02
BASF 66.28 75.01B - 66.28 66.61 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
ASML Holding 229.55 71.90B - 229.55 229.8 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 20:02
Daimler 49.51 69.91B - 49.09 49.51 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Deutsche Telekom AG 15.85 69.35B - 15.83 15.85 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
BNP Paribas 47.05 66.11B - 47.05 47.51 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
BMW ST 68.21 60.50B - 67.5 68.32 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Kering 480.2 59.67B - 480 482 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
ENI 13.744 57.33B - 13.744 13.842 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
AXA 23.91 50.52B - 23.73 23.93 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Tesla 235.4 49.89B - 233.7 235.6 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 23:02
Vinci 98.5 48.55B - 98.5 98.5 0.00 0.00% 2019/10/11 χρόνος 17:03
Enel 6.77 48.23B - 6.77 6.809 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
ING Groep 10.242 47.97B - 10.216 10.336 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Air Liquide 117.7 45.80B - 117.5 118.25 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Deutsche Post 30.6 45.11B - 30.6 30.6 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 14:02
Henkel VZO 93.92 44.26B - 93.92 93.92 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 20:02
Continental AG 119.56 44.06B - 119.56 119.56 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 17:03
Danone 78.52 43.60B - 78.52 78.96 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02
Telefonica 7.08 43.12B - 7.08 7.1 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Adidas 282.65 42.96B - 282.6 282.65 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 23:02
Safran 141.3 42.66B - 141.3 141.3 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Intesa Sanpaolo RSP 2.53 41.54B - 2.53 2.53 0.00 0.00% 2018/08/07 χρόνος 0:13
Intesa Sanpaolo 2.2315 41.54B - 2.2315 2.2535 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Schneider Electric 81.62 40.32B - 81.62 82.4 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 20:02
Orange 14.905 37.89B - 14.84 14.905 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 22:02
Fresenius SE 44.67 36.16B - 44.67 44.67 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 20:02
Philips 39.2 33.93B - 38.7 39.2 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 19:02