Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Egypt
Egypt

egp/usd

0.0617
Live Rate
0 (0.16%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 13:03:13
0 (2.15%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (6.20%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (10.38%)
Ετήσια διακύμανση

EGX 100

14,208
Live Rate
1 (0.01%)
Αλλαγή
17 October 2019
χρόνος 16:02:52
566 (4.15%)
Αλλαγή / 3 μήνες
656 (4.41%)
Αλλαγή / 6 μήνες
433 (3.14%)
Ετήσια διακύμανση

Egypt

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Commercial Int Bank 79 99.93B 78.5 78.5 79 0.40 0.51% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Eastern Tobacco 15.35 52.49B - 15.35 15.35 0.54 3.52% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Qatar Natl Bank 44 45.42B - 44 44 1.96 4.66% 2019/10/17 χρόνος 16:02
El Sewedy Electric 12.92 44.83B 13.1 12.92 13.1 0.12 0.93% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Abou Kir Fertilizers 22.3 36.54B 22.5 22.3 22.5 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Orascom Construction Ltd 100 33.50B - 100 100 2.70 2.70% 2019/10/17 χρόνος 14:02
Vodafone Egypt Telecom 62.01 28.17B - 62.01 62.01 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 17:03
Telecom Egypt 11.2 24.09B - 11.2 11.3 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
T M G Holding 10 24.02B 10.15 10 10.15 0.05 0.50% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Misr Fertilizers 70.61 23.85B - 70.61 70.61 2.35 3.33% 2019/10/17 χρόνος 14:02
Alexandria Containers&goods 10.7 23.56B 10.53 10.53 10.7 0.15 1.42% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Global Telecom 4.97 22.65B - 4.87 4.97 0.00 0.00% 2019/08/27 χρόνος 17:04
Emaar Misr for Development SAE 3.06 19.75B - 3.02 3.06 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 20:02
Orange Egypt 15.5 19.31B - 15.5 15.5 0.00 0.00% 2019/02/04 χρόνος 16:04
Ezz Steel 11.95 15.85B 12.1 11.95 12.1 0.05 0.42% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Alexandria Mineral Oils 4.39 15.21B 4.44 4.39 4.44 0.02 0.46% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Egypt Aluminum 12.28 15.08B 12.23 12.23 12.28 0.07 0.57% 2019/10/17 χρόνος 16:02
EL Ezz Aldekhela Steel 560 14.67B - 560 560 2.10 0.38% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Hermes Holding Co 17.92 14.15B - 17.92 17.92 0.08 0.45% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Sidi Kerir 9.18 13.72B 9.2 9.18 9.2 0.03 0.33% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Edita Food 16 13.42B - 16 16 0.04 0.25% 2019/10/17 χρόνος 14:02
Credit Agricole 39.5 13.38B - 39.5 39.5 0.00 0.00% 2018/12/11 χρόνος 10:32
Heliopolis Housing 27.8 12.69B - 27.8 27.8 0.17 0.62% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Juhayna Food 8.33 11.30B 8.12 8.12 8.33 0.07 0.84% 2019/10/17 χρόνος 16:02
EIPICO 66 10.71B - 65 66 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 16:03
Medinet Nasr Housing 5.12 10.60B 5.22 5.12 5.22 0.13 2.61% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Palm Hills Develop 2.09 10.48B - 2.09 2.09 0.02 0.97% 2019/10/17 χρόνος 13:03
Ibnsina Pharma 9.9 8.16B - 9.9 9.9 0.10 1.01% 2019/10/17 χρόνος 14:02
SODIC 15.4 8.04B 15.35 15.35 15.4 0.21 1.38% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Orascom Hotels 6.85 7.25B 6.8 6.8 6.85 0.15 2.24% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Housing&Develop Bank 43 7.10B 42.51 42.51 43 0.00 0.00% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Citadel Capital - CS 2.46 7.03B 2.5 2.46 2.5 0.02 0.81% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Egyptian Iron&Steel 2.7 6.63B 2.73 2.7 2.73 0.04 1.48% 2019/10/17 χρόνος 16:02
GB AUTO 3.6 6.29B 3.55 3.55 3.6 0.17 4.96% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Cleopatra Hospital 6.35 6.26B - 6.35 6.35 0.10 1.60% 2019/10/17 χρόνος 14:02
Pioneers Holding 5.61 5.95B 5.45 5.45 5.61 0.12 2.19% 2019/10/17 χρόνος 16:02
MM Group 9.91 5.94B - 9.91 9.91 0.09 0.91% 2019/10/17 χρόνος 14:02
National Bank of Kuwait 38 5.78B - 38 38 0.01 0.03% 2019/10/17 χρόνος 16:02
Oriental Weavers 10.32 5.47B - 10.32 10.32 0.02 0.19% 2019/10/17 χρόνος 16:02
CI Capital 4.95 4.62B - 4.95 4.95 2.40 48.48% 2019/10/17 χρόνος 14:02