Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Austria
Austria

ATX Prime

1,374
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
16 October 2019
χρόνος 22:03:24
32 (2.29%)
Αλλαγή / 3 μήνες
231 (14.39%)
Αλλαγή / 6 μήνες
339 (19.77%)
Ετήσια διακύμανση

Austria

Δείκτης αξία Κεφάλαιο Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Apple 211.35 779.46B - 211.35 211.35 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Amazon.com 1608.2 706.60B - 1608.2 1608.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Alphabet A 1127.2 667.84B - 1127.2 1127.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Alphabet Inc C 1127.2 667.84B - 1127.2 1127.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Microsoft 126.56 649.07B - 126.56 126.56 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Facebook 170.62 481.88B - 170.62 170.62 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Berkshire Hathaway B 189.28 395.90B - 189.28 189.28 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
JPMorgan 108.68 303.94B - 108.68 108.68 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Exxon Mobil 62.46 300.08B - 62.46 62.46 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
J&J 123.1 278.81B - 123.1 123.1 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Visa 160.34 254.15B - 160.34 160.34 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Bank of America 27.46 244.87B - 27.46 27.46 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Walmart 107.9 216.52B - 107.9 107.9 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Pfizer 33.1 210.25B - 33.1 33.1 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Chevron 105.2 206.98B - 105.2 105.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
UnitedHealth 211.9 201.98B - 211.9 211.9 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
AT&T 34.27 201.53B - 34.27 34.27 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Intel 47.355 198.45B - 47.355 47.355 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Home Depot 211.65 192.81B - 211.65 211.65 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Verizon 54.28 178.09B - 54.28 54.28 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Mastercard 250.13 175.90B - 250.13 250.13 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Cisco 42.15 173.37B - 42.15 42.15 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Procter&Gamble 106.2 168.16B - 106.2 106.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Boeing 338.1 167.45B - 338.1 338.1 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Coca-Cola 48.2 159.89B - 48.2 48.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Oracle 50.26 154.09B - 50.26 50.26 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Netflix 256.2 145.77B - 256.2 256.2 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Merck&Co 76.8 139.90B - 76.8 76.8 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Walt Disney 118.22 133.83B - 118.22 118.22 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
PepsiCo 123.1 132.24B - 123.1 123.1 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
DuPont 61.25 131.07B - 61.25 61.25 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Comcast 41.225 129.34B - 41.225 41.225 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
NVIDIA 178.74 123.19B - 178.74 178.74 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Nike 85.35 110.03B - 85.35 85.35 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
IBM 128.45 109.86B - 128.45 128.45 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Philip Morris 71.6 107.52B - 71.6 71.6 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
McDonald’s 188.06 105.40B - 188.06 188.06 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Amgen 183.4 104.64B - 183.4 183.4 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
Adobe 243.05 102.86B - 243.05 243.05 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03
General Electric 8.125 101.27B - 8.125 8.125 0.00 0.00% 2019/10/16 χρόνος 23:03