Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Greece
Greece

FTSE/Athex 20

874
Live Rate
6 (0.73%)
Αλλαγή
22 October 2019
χρόνος 18:33:49
9 (0.98%)
Αλλαγή / 3 μήνες
95 (12.21%)
Αλλαγή / 6 μήνες
51 (6.24%)
Ετήσια διακύμανση

Ask یونان

Δείκτης Bid Ask Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα