Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Russia
Russia

rub/usd

0.0156
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
24 October 2019
χρόνος 00:04:07
0 (1.27%)
Αλλαγή / 3 μήνες
0 (0.65%)
Αλλαγή / 6 μήνες
0 (2.63%)
Ετήσια διακύμανση

18 Karat Gold

2,266
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 15:02:06
131 (6.14%)
Αλλαγή / 3 μήνες
330 (17.05%)
Αλλαγή / 6 μήνες
349 (18.21%)
Ετήσια διακύμανση

RTS 2

4,912
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
23 October 2019
χρόνος 20:03:48
191 (4.05%)
Αλλαγή / 3 μήνες
306 (6.64%)
Αλλαγή / 6 μήνες
778 (18.81%)
Ετήσια διακύμανση

Russia

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Russia 1M 6.56 - 6.56 6.56 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Russia 1W 6.74 - 6.74 6.74 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Russia 1Y 6.125 - 5.99 6.125 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Russia 2M 6.54 - 6.54 6.54 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Russia 2W 6.63 - 6.63 6.63 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Russia 2Y 6.12 - 6.035 6.13 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Russia 3M 6.49 - 6.49 6.49 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Russia 3Y 6.105 - 6.09 6.12 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 18:33
Russia 5Y 6.22 - 6.19 6.235 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Russia 6M 6.45 - 6.45 6.45 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 13:04
Russia 7Y 6.34 - 6.315 6.35 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Russia 10Y 6.475 - 6.455 6.495 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Russia 15Y 6.69 - 6.655 6.705 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:03
Russia 20Y 7.005 - 6.98 7.005 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 19:33
Russia Overnight 6.61 - 6.61 6.61 0.00 0.00% 2019/10/23 χρόνος 15:03