Ηλεκτρονικό Φόρουμ
Netherlands
Netherlands

AEX Volatility

836
Live Rate
0 (0%)
Αλλαγή
21 October 2019
χρόνος 20:03:10
17 (1.96%)
Αλλαγή / 3 μήνες
10 (1.18%)
Αλλαγή / 6 μήνες
56 (7.14%)
Ετήσια διακύμανση

Netherlands

Δείκτης αξία Προηγούμενος Χαμηλή Υψηλή Αλλαγή Αλλαγή % χρόνος Διάγραμμα
Netherlands 1M -0.52 - -0.519 -0.569 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 19:04
Netherlands 2Y -0.657 - -0.657 -0.657 0.01 -0.76% 2019/10/22 χρόνος 2:33
Netherlands 3M -0.594 - -0.593 -0.644 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 21:03
Netherlands 3Y -0.639 - -0.635 -0.655 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 20:33
Netherlands 4Y -0.62 - -0.62 -0.62 0.00 -0.32% 2019/10/22 χρόνος 2:33
Netherlands 5Y -0.562 - -0.557 -0.568 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 23:33
Netherlands 6M -0.656 - -0.632 -0.663 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 19:04
Netherlands 6Y -0.468 - -0.463 -0.482 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 23:33
Netherlands 7Y -0.417 - -0.411 -0.431 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 23:33
Netherlands 8Y -0.338 - -0.337 -0.365 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 20:33
Netherlands 9Y -0.289 - -0.283 -0.313 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 23:33
Netherlands 10Y -0.217 - -0.214 -0.247 0.00 0.00% 2019/10/21 χρόνος 20:33
Netherlands 15Y -0.082 - -0.082 -0.082 0.01 -5.75% 2019/10/22 χρόνος 2:33
Netherlands 20Y 0.041 - 0.041 0.041 0.00 5.13% 2019/10/22 χρόνος 2:33
Netherlands 25Y 0.125 - 0.125 0.125 0.00 0.81% 2019/10/22 χρόνος 2:33
Netherlands 30Y 0.201 - 0.201 0.201 0.00 1.52% 2019/10/22 χρόνος 2:33