Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Αγορές πετρελαίου και ενέργειας

Θέμα Τιμές Αλλαγή؟ Χαμηλή؟ Υψηλή؟ χρόνος
Crude Oil WTI 55.74 (0.18%) 0.1 55.72 55.91 02:40:11
Brent Oil 61.09 (0.11%) 0.07 61.02 61.13 01:28:11
Oil Opec 59.78 (0%) 0 59.78 59.78 23 October
نفت کوره 1.962 (0.04%) 0.0008 1.9619 1.9657 02:38:43
Θέμα Τιμές Αλλαγή؟ Χαμηλή Υψηλή χρόνος
London Gas Oil 594.13 (0.08%) 0.5 593.88 594.38 00:29:26
Gasoline RBOB 1.6486 (0.01%) 0.0001 1.648 1.6506 02:40:11
Natural Gas 2.285 (0.09%) 0.002 2.282 2.288 02:40:11
Carbon Emissions 24.73 (0%) 0 24.73 25.36 19:30:19

Crude Oil WTI

 • τελευταίος : 55.75
 • Υψηλή : 55.91
 • Χαμηλή : 55.72
 • Μέγιστη διακύμανση : 0.04
 • Μέγιστη διακύμανση% : 0.16%
 • Ανοιξε : 55.89
 • χρόνος : 02:40:11
 • Εχθές : 55.84
 • Αλλαγή % : 0.16%
 • Αλλαγή : 0.09
Σήμερα Τιμές χρόνος
55.75 USD 02:40:11
55.74 USD 02:35:10
55.73 USD 02:33:09
55.72 USD 02:32:10
55.74 USD 02:31:13
55.73 USD 02:30:11
55.72 USD 02:29:09
55.73 USD 02:27:09
55.75 USD 02:25:10
55.76 USD 02:23:09
55.74 USD 02:22:09
55.73 USD 02:21:09
55.75 USD 02:20:14
55.77 USD 02:08:12
55.78 USD 02:06:09
55.79 USD 02:05:10
55.8 USD 02:00:12
55.81 USD 01:59:08
55.8 USD 01:55:09
55.78 USD 01:54:09
55.81 USD 01:53:08
55.82 USD 01:49:08
55.81 USD 01:48:09
55.83 USD 01:45:12
55.82 USD 01:44:10
55.81 USD 01:39:09
55.82 USD 01:38:09
55.81 USD 01:37:09
55.83 USD 01:36:08
55.85 USD 01:35:10
55.84 USD 01:31:10
55.88 USD 01:30:10
55.89 USD 00:30:12
55.88 USD 00:27:09
55.87 USD 00:26:08
55.88 USD 00:24:09
55.87 USD 00:22:12
55.88 USD 00:20:11
55.87 USD 00:18:09
55.88 USD 00:17:09
55.86 USD 00:16:16
55.87 USD 00:12:10
55.88 USD 00:11:11
55.89 USD 00:10:25
55.9 USD 00:09:08
55.91 USD 00:07:09
55.89 USD 00:06:17
55.9 USD 00:05:10
55.89 USD 00:04:10

Brent Oil

 • τελευταίος : 61.09
 • Υψηλή : 61.13
 • Χαμηλή : 61.02
 • Μέγιστη διακύμανση : 0.05
 • Μέγιστη διακύμανση% : 0.07%
 • Ανοιξε : 61.05
 • χρόνος : 01:28:11
 • Εχθές : 61.02
 • Αλλαγή % : 0.11%
 • Αλλαγή : 0.07
Σήμερα Τιμές χρόνος
61.09 USD 01:28:11
61.08 USD 01:19:09
61.09 USD 01:13:08
61.1 USD 01:12:08
61.12 USD 01:06:08
61.13 USD 01:03:11
61.12 USD 00:53:12
61.1 USD 00:50:10
61.13 USD 00:49:08
61.08 USD 00:48:09
61.09 USD 00:47:10
61.12 USD 00:46:10
61.1 USD 00:45:10
61.09 USD 00:44:08
61.08 USD 00:43:09
61.04 USD 00:42:09
61.03 USD 00:41:10
61.05 USD 00:36:09
61.03 USD 00:33:08
61.05 USD 00:31:10
61.02 USD 00:30:12
61.05 USD 00:29:26
61.06 USD 00:28:09
61.08 USD 00:27:09
61.06 USD 00:26:08
61.07 USD 00:25:09
61.06 USD 00:24:09
61.04 USD 00:23:09
61.05 USD 00:21:09
61.06 USD 00:20:11
61.05 USD 00:18:09
61.06 USD 00:17:09
61.05 USD 00:14:10
61.04 USD 00:13:10
61.03 USD 00:11:11
61.05 USD 00:09:08
61.06 USD 00:08:09
61.05 USD 00:07:09
61.04 USD 00:06:17
61.05 USD 00:04:10

Gasoline RBOB

 • τελευταίος : 1.6488
 • Υψηλή : 1.6506
 • Χαμηλή : 1.648
 • Μέγιστη διακύμανση : -
 • Μέγιστη διακύμανση% : -
 • Ανοιξε : 1.6494
 • χρόνος : 02:40:11
 • Εχθές : 1.6485
 • Αλλαγή % : 0.02%
 • Αλλαγή : 0.0003
Σήμερα Τιμές χρόνος
1.6488 USD 02:40:11
1.6486 USD 02:34:10
1.6482 USD 02:33:09
1.6484 USD 02:32:10
1.6486 USD 02:31:13
1.6489 USD 02:30:11
1.648 USD 02:29:09
1.6483 USD 02:28:09
1.6489 USD 02:26:12
1.6488 USD 02:25:10
1.649 USD 02:24:09
1.6488 USD 02:22:09
1.6489 USD 02:20:14
1.6496 USD 02:19:09
1.6495 USD 02:17:09
1.6499 USD 02:13:08
1.65 USD 02:12:09
1.6498 USD 02:11:09
1.6497 USD 02:09:08
1.6496 USD 02:07:09
1.6495 USD 02:06:09
1.6496 USD 02:04:09
1.6498 USD 02:03:08
1.6499 USD 02:01:18
1.6502 USD 02:00:12
1.6501 USD 01:59:08
1.6505 USD 01:58:10
1.6499 USD 01:54:09
1.6501 USD 01:53:08
1.6502 USD 01:52:09
1.6501 USD 01:51:09
1.6502 USD 01:48:09
1.6506 USD 01:47:09
1.6502 USD 01:46:08
1.6503 USD 01:45:12
1.6496 USD 01:44:10
1.65 USD 01:43:09
1.6495 USD 01:41:08
1.6496 USD 01:40:26
1.65 USD 01:39:09
1.6497 USD 01:38:09
1.6496 USD 01:36:08
1.6502 USD 01:34:08
1.6501 USD 01:33:10
1.6502 USD 01:32:10
1.6505 USD 01:31:11
1.6487 USD 00:29:26
1.6489 USD 00:27:09
1.6488 USD 00:26:08
1.6491 USD 00:24:09
1.649 USD 00:23:09
1.6491 USD 00:21:09
1.649 USD 00:20:11
1.6488 USD 00:18:09
1.6494 USD 00:17:09
1.6491 USD 00:16:16
1.6493 USD 00:15:10
1.6492 USD 00:14:10
1.649 USD 00:13:10
1.6489 USD 00:12:10
1.6493 USD 00:11:12
1.6492 USD 00:09:08
1.6496 USD 00:08:09
1.6495 USD 00:07:09
1.6493 USD 00:06:17
1.6494 USD 00:04:10

London Gas Oil

 • τελευταίος : 594.13
 • Υψηλή : 594.38
 • Χαμηλή : 593.88
 • Μέγιστη διακύμανση : 0.25
 • Μέγιστη διακύμανση% : 0.04%
 • Ανοιξε : 594.13
 • χρόνος : 00:29:26
 • Εχθές : 593.63
 • Αλλαγή % : 0.08%
 • Αλλαγή : 0.5
Σήμερα Τιμές χρόνος
594.13 USD 00:29:26
594.25 USD 00:28:09
594.38 USD 00:27:09
594.13 USD 00:26:08
594.38 USD 00:25:09
594.13 USD 00:20:11
594 USD 00:19:08
594.13 USD 00:17:09
593.88 USD 00:14:10
594 USD 00:13:10
593.88 USD 00:12:10
594 USD 00:10:25
593.88 USD 00:05:10
594.13 USD 00:04:10

Χάρτες και ιστορικά δεδομένα + Τεχνικό εργαλείο Brent Oil

Μετατροπέας
Ποσό Από Προς την Αποτέλεσμα
Αποτέλεσμα
Ιστορικά δεδομένα
Αποτέλεσμα

Διάγραμμα 15 ημερών

 • Μέσες μέρες 15 μέρες: 60 USD
 • Αλλαγή / 15 Ημέρες: 1.09 USD
 • Αλλαγή / 15 ημέρες%: 1.82%

1 μήνα διάγραμμα

 • 1 Μήνας Μέσος όρος: 60 USD
 • Αλλαγή / 1 Μήνας: 1.09 USD
 • Αλλαγή / 1 Μήνας%: 1.82%

Χρονοδιάγραμμα 3 μηνών

 • Μέσος όρος 3 μηνών: 61 USD
 • Αλλαγή / 3 μήνες: 0.09 USD
 • Αλλαγή / 3 Μήνας%: 0.15%

Χρονοδιάγραμμα 6 μηνών

 • 6 μήνες Μέσος όρος: 63 USD
 • Αλλαγή / 6 μήνες: 1.91 USD
 • Αλλαγή / 6 μήνες%: 3.13%
Αμερικανικές Αγορές Τιμές Αλλαγή؟ Χαμηλή؟ Υψηλή؟ χρόνος
Crude Oil WTI 55.52 (0.56%) 0.31 54.16 55.97 02:39:08
Heating Oil 1.9289 (1.24%) 0.0239 1.9289 1.9535 02:15:10
Gasoline RBOB 1.5926 (1.14%) 0.0181 1.5926 1.6133 01:54:09
Natural Gas 2.343 (2.45%) 0.056 2.282 2.405 02:06:09
Crude Oil Brent 61.17 (0.23%) 0.14 61.03 61.17 01:06:08
Ethanol Futures 1.431 (0.14%) 0.002 1.431 1.431 00:57:09
E-Mini Natural Gas 2.53 (10.72%) 0.245 2.28 2.532 02:28:09
Αμερικανικές Αγορές Τιμές Αλλαγή؟ Χαμηλή؟ Υψηλή؟ χρόνος
ICE Gas Oil Low Sulphur 583.75 (0.77%) 4.5 583.75 588.75 01:11:09
ICE South China Coal 68.2 (13.29%) 8 60.2 68.2 02:38:08
ICE EUA 24.75 (0%) 0 24.72 26.52 20:08:14
ICE CSX Coal 44.05 (0%) 0 44.05 44.55 22:32:13
E-Mini Crude Oil 53.31 (4.72%) 2.515 53.31 55.97 01:54:09
Crude Oil WTI ICE 55.97 (0.25%) 0.14 55.82 55.97 01:11:09
Crude Palm Oil 533.5 (0%) 0 533.5 553.5 14:54:39