Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Producer Prices

  • Ζωντανά δεδομένα Δείκτης
  • Πρόβλεψη Δείκτης
Country Last Time Previous Range Metric
Albania 103.20 19 Jun 103 89.5 : 104 Index Points
Algeria 1424.30 19 Jun 1414 705 : 1424 Index Points
Angola 218.51 19 Aug 215 94.82 : 219 Index points
Argentina 389.62 19 Sep 373 0 : 950 Index Points
Armenia 101.40 19 Aug 99.9 89.7 : 109 Index Points
Australia 111.60 19 Jun 111 70.7 : 112 Index Points
Austria 102.30 19 Aug 103 84.9 : 104 Index Points
Azerbaijan 104.41 19 Aug 107 79.2 : 122 Index Points
Belarus 100.10 19 Sep 100 92.7 : 121 Index Points
Belgium 115.50 19 Aug 116 72.2 : 120 Index Points
Bhutan 122.60 19 Mar 123 100 : 126 Index Points
Brazil 792.51 19 Sep 787 0 : 796 Index Points
Bulgaria 109.60 19 Aug 109 95.3 : 110 Index Points
Canada 117.50 19 Aug 117 15.6 : 120 Index Points
Chile 113.19 19 Aug 114 85.21 : 146 Index Points
China 98.80 19 Sep 99.2 91.8 : 113 Index Points
Colombia 120.35 19 Sep 119 60.18 : 121 Index Points
Costa Rica 116.07 19 Sep 116 56.31 : 374 Index Points
Croatia 100.60 19 Sep 100 94.8 : 108 Index Points
Cyprus 105.50 19 Aug 106 69.1 : 113 Index Points
Czech Republic 103.40 19 Sep 103 28.2 : 105 Index Points
Denmark 103.30 19 Sep 103 59.3 : 104 Index Points
Ecuador 103.56 19 Sep 102 11.1 : 105 Index Points
Egypt 203.70 19 Aug 105 55.7 : 212 Index Points
El Salvador 116.54 19 Aug 116 95.92 : 184 Index Points
Estonia 113.15 19 Sep 113 26.98 : 115 Index Points
Euro area 104.00 19 Aug 104 49.1 : 106 Index Points
European Union 106.50 19 Jan 106 65.3 : 108 Index Points
Fiji 104.40 19 Jun 104 99.4 : 113 Index Points
Finland 2034.00 19 Aug 2038 106 : 2063 Index Points
France 102.40 19 Aug 102 96.5 : 104 Index Points
Georgia 162.50 19 Sep 161 54.73 : 162 Index Points
Germany 104.60 19 Sep 104 25.5 : 105 Index Points
Ghana 658.50 19 Sep 658 136 : 658 Index Points
Greece 105.00 19 Aug 107 76.1 : 115 Index Points
Hong Kong 110.50 19 Jun 113 84.7 : 115 Index Points
Hungary 0 19 Aug 100 96.5 : 111 Index Points
Iceland 212.50 19 Aug 213 99.8 : 225 Index Points
India 121.30 19 Sep 121 62.44 : 122 Index Points
Indonesia 167.18 19 Sep 168 0.58 : 168 Index Points
Iran 175.20 19 Jan 174 0.9 : 182 Index Points
Ireland 94.40 19 Aug 94.1 25 : 109 Index Points
Italy 103.10 19 Aug 104 61.7 : 107 Index Points
Japan 100.90 19 Sep 101 47.4 : 112 Index Points
Jordan 120.10 19 Aug 119 59.1 : 173 Index Points
Kazakhstan 1138.62 19 Sep 1169 122 : 1209 Index Points
Kenya 120.75 19 Sep 121 100 : 121 Index points
Kosovo 117.00 19 Jun 117 94 : 117 Index Points
Kuwait 137.00 19 Mar 137 80.4 : 137 Index Points
Kyrgyzstan 169.70 19 Sep 158 56.2 : 170 Index Points
Latvia 120.20 19 Sep 121 69.1 : 121 Index Points
Lithuania 105.70 19 Sep 105 55.5 : 122 Index Points
Luxembourg 104.74 19 Aug 104 48.89 : 109 Index Points
Macedonia 105.60 19 Aug 104 92.7 : 116 Index Points
Malaysia 104.60 19 Aug 104 66.83 : 115 Index Points
Malta 108.17 19 Aug 109 95.63 : 114 Index Points
Mauritius 110.10 19 Aug 110 69.4 : 110 Index Points
Mexico 99.96 19 Sep 99.45 48.57 : 100 Index Points
Moldova 132.90 19 Sep 133 96.6 : 133 Index Points
Mongolia 135.50 19 Aug 136 91 : 248 Index Points
Montenegro 170.00 19 Sep 170 93.2 : 171 Index Points
Morocco 110.10 19 Aug 111 84.6 : 117 Index Points
Mozambique 248.50 18 Dec 240 90.8 : 248 Index Points
Netherlands 105.40 19 Aug 106 29.3 : 109 Index Points
New Zealand 1151.00 19 Jun 1148 166 : 1158 Index Points
Nicaragua 255.80 19 Apr 252 95.2 : 256 Index Points
Norway 106.90 19 Sep 107 16.71 : 124 Index Points
Oman 123.60 19 Jun 127 88.7 : 158 Index Points
Pakistan 275.49 19 Sep 275 20.05 : 275 Index Points
Palestine 98.85 19 Aug 97.96 54.7 : 106 Index Points
Paraguay 122.20 19 Aug 122 99.3 : 124 Index Points
Peru 108.82 19 Sep 109 0 : 109 Index Points
Philippines 136.10 19 Aug 135 81.1 : 181 Index Points
Poland 106.70 19 Sep 106 51.6 : 107 Index Points
Portugal 102.60 19 Sep 103 92.6 : 107 Index Points
Qatar 61.10 19 Aug 62 42.3 : 104 Index Points
Romania 111.00 19 Aug 111 33.3 : 112 Index Points
Russia 669.10 19 Sep 671 0 : 722 Index Points
Rwanda 138.56 19 Aug 141 100 : 141 Index Points
Saudi Arabia 120.00 19 Aug 120 98 : 120 Index Points
Senegal 0 19 Aug 110 99.1 : 124 Index Points
Seychelles 0 18 Dec 88 72.5 : 112 Index Points
Singapore 97.20 19 Aug 96.7 77.52 : 136 Index Points
Slovakia 109.60 19 Aug 110 93.1 : 110 Index Points
Slovenia 103.60 19 Sep 104 70.1 : 104 Index Points
South Africa 114.10 19 Aug 114 4.1 : 219 Index Points
South Korea 103.73 19 Aug 104 5.03 : 108 Index Points
Spain 102.80 19 Aug 104 12.6 : 106 Index Points
Sri Lanka 134.30 19 Oct 134 100 : 138 Index Points
Sweden 114.10 19 Aug 115 67 : 115 Index Points
Switzerland 101.11 19 Sep 101 52.97 : 106 Index Points
Taiwan 102.48 19 Sep 103 14.49 : 125 Index Points
Tajikistan 100.70 19 Aug 98.4 90.4 : 165 Index Points
Tanzania 123.70 18 Sep 124 104 : 124 Index points
Thailand 101.30 19 Sep 101 49.6 : 109 Index Points
Trinidad and Tobago 608.20 19 Jun 604 332 : 608 Index Points
Tunisia 146.60 19 Jun 147 65.2 : 147 Index Points
Turkey 450.55 19 Sep 450 0.01 : 457 Index Points
Uganda 176.55 19 Aug 176 176 : 187 Index Points
Ukraine 368.90 19 Sep 375 119 : 377 Index Points
United Kingdom 116.10 19 Sep 116 8.1 : 116 Index Points
United States 118.20 19 Sep 119 100 : 119 Index Points
Uruguay 0 19 Sep 212 0 : 216 Index Points
Vietnam 101.00 19 Sep 102 97.41 : 121 Index Points
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric
Albania 103.20 19 Jun 105 105 105 105 Index Points
Algeria 1424.30 19 Jun 1454 1460 1457 1449 Index Points
Angola 218.51 19 Aug 229 240 249 224 Index points
Argentina 389.62 19 Sep 436 449 486 438 Index Points
Armenia 101.40 19 Aug 106 104 103 103 Index Points
Australia 111.60 19 Jun 112 113 114 113 Index Points
Austria 102.30 19 Aug 105 105 104 105 Index Points
Azerbaijan 104.41 19 Aug 121 121 117 121 Index Points
Belarus 100.10 19 Sep 105 105 107 105 Index Points
Belgium 115.50 19 Aug 123 120 119 122 Index Points
Bhutan 122.60 19 Mar 138 138 138 138 Index Points
Brazil 792.51 19 Sep 843 831 858 822 Index Points
Bulgaria 109.60 19 Aug 115 115 111 113 Index Points
Canada 117.50 19 Aug 122 122 121 122 Index Points
Chile 113.19 19 Aug 117 119 118 118 Index Points
China 98.80 19 Sep 102 102 101 100 Index Points
Colombia 120.35 19 Sep 121 122 123 119 Index Points
Costa Rica 116.07 19 Sep 114 114 114 114 Index Points
Croatia 100.60 19 Sep 103 103 102 100 Index Points
Cyprus 105.50 19 Aug 117 117 117 117 Index Points
Czech Republic 103.40 19 Sep 103 105 105 103 Index Points
Denmark 103.30 19 Sep 105 104 104 112 Index Points
Ecuador 103.56 19 Sep 104 104 105 103 Index Points
Egypt 203.70 19 Aug 225 214 109 225 Index Points
El Salvador 116.54 19 Aug 118 118 118 118 Index Points
Estonia 113.15 19 Sep 115 116 116 114 Index Points
Euro area 104.00 19 Aug 107 107 106 107 Index Points
European Union 106.50 19 Jan 107 109 108 106 Index Points
Fiji 104.40 19 Jun 106 106 106 105 Index Points
Finland 2034.00 19 Aug 2055 2051 2062 2048 Index Points
France 102.40 19 Aug 107 105 103 106 Index Points
Georgia 162.50 19 Sep 162 162 170 162 Index Points
Germany 104.60 19 Sep 107 106 105 107 Index Points
Ghana 658.50 19 Sep 631 672 686 620 Index Points
Greece 105.00 19 Aug 108 108 106 105 Index Points
Hong Kong 110.50 19 Jun 114 117 116 114 Index Points
Iceland 212.50 19 Aug 212 212 226 229 Index Points
India 121.30 19 Sep 125 125 125 125 Index Points
Indonesia 167.18 19 Sep 175 172 174 176 Index Points
Iran 175.20 19 Jan 261 254 263 234 Index Points
Ireland 94.40 19 Aug 94.7 94.7 96.22 95.61 Index Points
Italy 103.10 19 Aug 107 107 105 107 Index Points
Japan 100.90 19 Sep 103 103 103 103 Index Points
Jordan 120.10 19 Aug 122 127 126 123 Index Points
Kazakhstan 1138.62 19 Sep 1259 1287 1241 1248 Index Points
Kenya 120.75 19 Sep 124 122 124 124 Index points
Kosovo 117.00 19 Jun 120 118 119 120 Index Points
Kuwait 137.00 19 Mar 135 135 135 135 Index Points
Kyrgyzstan 169.70 19 Sep 165 159 178 160 Index Points
Latvia 120.20 19 Sep 122 123 123 122 Index Points
Lithuania 105.70 19 Sep 107 109 108 107 Index Points
Luxembourg 104.74 19 Aug 112 107 106 108 Index Points
Macedonia 105.60 19 Aug 106 106 106 103 Index Points
Malaysia 104.60 19 Aug 107 107 107 105 Index Points
Malta 108.17 19 Aug 109 111 111 111 Index Points
Mauritius 110.10 19 Aug 105 105 105 105 Index Points
Mexico 99.96 19 Sep 102 102 102 102 Index Points
Moldova 132.90 19 Sep 133 135 136 133 Index Points
Mongolia 135.50 19 Aug 158 158 154 140 Index Points
Montenegro 170.00 19 Sep 171 171 174 170 Index Points
Morocco 110.10 19 Aug 107 107 107 107 Index Points
Mozambique 248.50 18 Dec 244 265 263 244 Index Points
Netherlands 105.40 19 Aug 108 107 108 105 Index Points
New Zealand 1151.00 19 Jun 1078 1180 1192 1172 Index Points
Nicaragua 255.80 19 Apr 262 260 263 262 Index Points
Norway 106.90 19 Sep 119 115 110 119 Index Points
Oman 123.60 19 Jun 151 142 139 151 Index Points
Pakistan 275.49 19 Sep 285 295 303 280 Index Points
Palestine 98.85 19 Aug 103 103 103 104 Index Points
Paraguay 122.20 19 Aug 126 127 127 125 Index Points
Peru 108.82 19 Sep 109 109 109 109 Index Points
Philippines 136.10 19 Aug 140 142 139 133 Index Points
Poland 106.70 19 Sep 108 107 107 107 Index Points
Portugal 102.60 19 Sep 105 105 105 106 Index Points
Qatar 61.10 19 Aug 76.21 68.67 64.58 79.58 Index Points
Romania 111.00 19 Aug 112 114 113 112 Index Points
Russia 669.10 19 Sep 696 703 713 724 Index Points
Rwanda 138.56 19 Aug 123 123 144 126 Index Points
Saudi Arabia 120.00 19 Aug 119 121 122 116 Index Points
Singapore 97.20 19 Aug 104 101 97.62 103 Index Points
Slovakia 109.60 19 Aug 114 113 113 111 Index Points
Slovenia 103.60 19 Sep 106 105 106 104 Index Points
South Africa 114.10 19 Aug 117 118 120 117 Index Points
South Korea 103.73 19 Aug 105 105 105 105 Index Points
Spain 102.80 19 Aug 107 104 105 106 Index Points
Sri Lanka 134.30 19 Oct 140 138 137 138 Index Points
Sweden 114.10 19 Aug 117 117 118 115 Index Points
Switzerland 101.11 19 Sep 103 102 102 104 Index Points
Taiwan 102.48 19 Sep 104 105 104 105 Index Points
Tajikistan 100.70 19 Aug 102 102 102 102 Index Points
Tanzania 123.70 18 Sep 128 128 128 128 Index points
Thailand 101.30 19 Sep 103 104 104 103 Index Points
Trinidad and Tobago 608.20 19 Jun 605 605 605 604 Index Points
Tunisia 146.60 19 Jun 154 156 156 154 Index Points
Turkey 450.55 19 Sep 472 501 489 453 Index Points
Uganda 176.55 19 Aug 180 176 182 180 Index Points
Ukraine 368.90 19 Sep 384 373 383 379 Index Points
United Kingdom 116.10 19 Sep 117 117 118 117 Index Points
United States 118.20 19 Sep 120 120 121 119 Index Points
Vietnam 101.00 19 Sep 102 103 103 105 Index Points