Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Car Registrations

  • Ζωντανά δεδομένα Δείκτης
  • Πρόβλεψη Δείκτης
Country Last Time Previous Range Metric
Argentina 26.88 19 Sep 52.22 4 : 90.31 Thousand
Australia 14330.43 18 Dec 14079 3991 : 14330 Thousand
Austria 0 19 Sep 39808 10468 : 60813
Azerbaijan 1170672.00 18 Dec 1147437 258294 : 1170672
Bahrain 429.00 18 Dec 421 125 : 482 Hundreds
Belgium 0 19 Sep 47936 13593 : 64963
Brazil 235.00 19 Sep 243 2 : 420 Thousand
Canada 0 19 Aug 177238 19807 : 220436 Units
China 0 19 Sep 1653000 213534 : 2672300
Colombia 0 19 Jul 19455 15941 : 40393
Croatia 0 19 Sep 3403 1462 : 9160
Cyprus 0 19 Sep 3248 3 : 7077
Czech Republic 0 19 Sep 25026 8356 : 27830
Denmark 0 19 Sep 18722 1191 : 29700
East Timor 0 19 Mar 487 144 : 4020
Estonia 0 19 Sep 2628 205 : 3231
Euro area 851.37 19 Sep 1048 673 : 1139 Thousand
Finland 0 19 Sep 9993 494 : 25285
France 179523.00 19 Sep 209295 99444 : 248642
Germany 244622.00 19 Sep 313748 43460 : 552865
Greece 5899.00 19 Sep 9594 3310 : 33583
Hong Kong 0 19 Aug 3403 332 : 6154
Hungary 0 19 Sep 15618 2425 : 21340
Iceland 0 19 Aug 1428 77 : 5005
India 0 19 Sep 178490 6508 : 304900
Indonesia 92938.00 19 Sep 90403 1898 : 115974
Ireland 4104.00 19 Sep 7202 474 : 32961
Italy 142136.00 19 Sep 88939 53296 : 310337
Japan 300280.00 19 Sep 201903 83044 : 585449
Kazakhstan 3686193.00 19 Aug 3698309 3021947 : 4047767
Kenya 0 18 Dec 27713 3071 : 32401
Latvia 0 19 Jun 4473 1070 : 9388
Liechtenstein 0 19 Sep 141 104 : 2138
Lithuania 0 19 Sep 3688 435 : 4546
Luxembourg 0 19 Sep 3811 1166 : 6419
Macau 0 18 Nov 1012 504 : 2363
Madagascar 0 19 Mar 1389 506 : 1962
Malaysia 119397.00 19 May 109012 9732 : 138727
Malta 0 19 Jun 1976 1066 : 2513
Mexico 0 19 Aug 62669 6318 : 127604
Netherlands 0 19 Sep 34230 7197 : 91926
New Zealand 5105.00 19 Sep 5037 810 : 6933
Norway 0 19 Sep 13264 4089 : 19014
Oman 0 19 Jan 7591 542 : 14717
Panama 0 19 Aug 1374 692 : 4236 Units
Poland 35325.00 19 Sep 48107 15750 : 56701
Portugal 14558.00 19 Sep 12435 5442 : 32914
Qatar 0 19 Jul 4103 3818 : 8271
Romania 0 19 Jun 149498 19411 : 189612
Russia 157129.00 19 Sep 145545 39497 : 291020
Singapore 8179.00 19 Sep 8135 2659 : 16204
Slovakia 0 19 Sep 10051 2907 : 10595
Slovenia 0 19 Aug 5929 2444 : 11513
South Africa 0 19 Sep 29003 5155 : 43659
South Korea 120147.00 19 Sep 114012 49944 : 155971
Spain 118275.00 19 Sep 118853 3103 : 159417
Sri Lanka 3515.00 19 Jul 2045 308 : 15017
Sweden 0 19 Sep 30493 7205 : 67553
Switzerland 0 19 Sep 19.4 1.41 : 46.78 Thousand
Taiwan 22028.23 19 Sep 21998 15440 : 22456 Thousand
Thailand 35775.00 19 Sep 41045 1690 : 66668
Turkey 39110.00 19 Aug 67621 5921 : 157531
United Kingdom 343255.00 19 Sep 92573 33051 : 562337
United States 0 19 Aug 428 332 : 1149 Thousand
Vietnam 27058.00 19 Sep 20363 2992 : 32511
Country Actual Time Q2/19 Q3/19 Q4/19 Q1/20 Metric
Argentina 26.88 19 Sep 35 40 45 56 Thousand
Australia 14330.43 18 Dec 14350 14350 14350 14260 Thousand
Azerbaijan 1170672.00 18 Dec 1170000 1170000 1170000 1160000
Bahrain 429.00 18 Dec 508 508 508 478 Hundreds
Brazil 235.00 19 Sep 225 230 235 220 Thousand
Euro area 851.37 19 Sep 919 936 957 978 Thousand
France 179523.00 19 Sep 179100 178400 159100 160100
Germany 244622.00 19 Sep 332000 326000 199100 228000
Greece 5899.00 19 Sep 10100 14500 5100 6240
Indonesia 92938.00 19 Sep 89000 55000 90000 86000
Ireland 4104.00 19 Sep 15000 5000 6200 800
Italy 142136.00 19 Sep 185000 177000 105000 119000
Japan 300280.00 19 Sep 345000 250000 250000 208000
Kazakhstan 3686193.00 19 Aug 3750000 3750000 3750000 3750000
Malaysia 119397.00 19 May 105000 110000 76000 95000
New Zealand 5105.00 19 Sep 5900 6300 5800 4600
Poland 35325.00 19 Sep 52900 41500 36600 49900
Portugal 14558.00 19 Sep 29400 29400 16600 19580
Russia 157129.00 19 Sep 169200 172000 171200 171000
Singapore 8179.00 19 Sep 10700 11000 12000 12500
South Korea 120147.00 19 Sep 121000 113000 105000 117000
Spain 118275.00 19 Sep 109200 116900 103600 108200
Sri Lanka 3515.00 19 Jul 4500 3000 5500 3380
Taiwan 22028.23 19 Sep 22120 22150 22165 22090 Thousand
Thailand 35775.00 19 Sep 45000 40000 35000 28500
Turkey 39110.00 19 Aug 52500 34900 38700 45000
United Kingdom 343255.00 19 Sep 465000 236000 341000 151000
Vietnam 27058.00 19 Sep 30500 25000 26000 31600