Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/SGD Ask

  • τελευταίος1.3623
  • Υψηλή1.363
  • Χαμηλή1.3621
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε1.3622
  • χρόνος03:15:08
  • Εχθές1.3623
  • Αλλαγή %0%
  • Αλλαγή0

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1.3623 Rial3:15:08
1.3623 Rial3:15:08
1.3625 Rial3:13:10
1.3623 Rial3:11:04
1.3624 Rial3:09:06
1.3623 Rial3:07:07
1.3624 Rial3:03:06
1.3626 Rial2:41:04
1.3624 Rial2:39:07
1.3625 Rial2:37:08
1.3624 Rial2:35:05
1.3624 Rial2:35:05
1.3625 Rial2:33:07
1.3624 Rial2:25:06
1.3624 Rial2:25:05
1.3625 Rial2:23:04
1.3624 Rial2:21:07
1.3625 Rial2:15:08
1.3625 Rial2:15:07
1.3626 Rial2:13:04
1.3623 Rial2:11:04
1.3622 Rial1:59:04
1.363 Rial1:57:06
1.3624 Rial1:53:04
1.3623 Rial1:51:07
1.3622 Rial1:47:05
1.3623 Rial1:37:04
1.3622 Rial1:33:09
1.3624 Rial1:29:04
1.3623 Rial1:19:04
1.3627 Rial1:17:04
1.3622 Rial1:15:08
1.3622 Rial1:15:07
1.3625 Rial1:13:04
1.3624 Rial1:11:04
1.3627 Rial1:09:09
1.3625 Rial1:07:04
1.3623 Rial1:05:05
1.3623 Rial1:05:04
1.3624 Rial1:03:08
1.3627 Rial1:01:06
1.3626 Rial0:59:06
1.3625 Rial0:57:07
1.3627 Rial0:55:06
1.3627 Rial0:55:05
1.3626 Rial0:39:07
1.3624 Rial0:37:05
1.3627 Rial0:35:04
1.3625 Rial0:33:07
1.3624 Rial0:31:05
1.3622 Rial0:15:08
1.3622 Rial0:15:07
1.3621 Rial0:07:04
1.3622 Rial0:04:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια