Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/JPY Ask

  • τελευταίος108.7
  • Υψηλή108.73
  • Χαμηλή108.56
  • Μέγιστη διακύμανση0.05
  • Μέγιστη διακύμανση%0.02%
  • Ανοιξε108.61
  • χρόνος04:49:05
  • Εχθές108.63
  • Αλλαγή %0.06%
  • Αλλαγή0.07

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
108.7 Rial4:49:05
108.68 Rial4:45:09
108.68 Rial4:45:08
108.69 Rial4:41:07
108.7 Rial4:37:05
108.69 Rial4:35:05
108.69 Rial4:35:05
108.7 Rial4:33:07
108.68 Rial4:31:05
108.69 Rial4:27:08
108.7 Rial4:23:04
108.68 Rial4:13:04
108.7 Rial4:09:07
108.73 Rial4:03:07
108.71 Rial3:59:04
108.73 Rial3:57:07
108.72 Rial3:53:04
108.67 Rial3:51:07
108.69 Rial3:49:04
108.65 Rial3:47:04
108.63 Rial3:45:09
108.63 Rial3:45:08
108.62 Rial3:43:04
108.61 Rial3:37:04
108.62 Rial3:33:06
108.61 Rial3:23:05
108.63 Rial3:01:05
108.64 Rial2:59:07
108.63 Rial2:57:07
108.64 Rial2:55:05
108.64 Rial2:55:05
108.61 Rial2:31:06
108.62 Rial2:27:08
108.61 Rial2:21:08
108.62 Rial2:11:04
108.61 Rial2:05:05
108.61 Rial2:05:04
108.62 Rial2:03:07
108.61 Rial1:57:11
108.6 Rial1:53:03
108.61 Rial1:51:11
108.59 Rial1:49:04
108.6 Rial1:37:05
108.61 Rial1:33:07
108.6 Rial1:29:06
108.59 Rial1:25:05
108.59 Rial1:25:05
108.6 Rial1:23:05
108.59 Rial1:21:07
108.56 Rial1:19:05
108.61 Rial1:11:04
108.6 Rial1:09:07
108.61 Rial1:07:07
108.63 Rial0:33:07
108.64 Rial0:31:05
108.62 Rial0:29:04
108.6 Rial0:23:04
108.62 Rial0:19:05
108.61 Rial0:13:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια