Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/GBP Ask

  • τελευταίος0.7744
  • Υψηλή0.7748
  • Χαμηλή0.7741
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.7744
  • χρόνος03:07:07
  • Εχθές0.7745
  • Αλλαγή %0.01%
  • Αλλαγή0.0001

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.7744 Rial3:07:07
0.7743 Rial3:06:08
0.7744 Rial2:59:04
0.7742 Rial2:57:07
0.7744 Rial2:55:05
0.7744 Rial2:55:04
0.7745 Rial2:53:04
0.7744 Rial2:45:08
0.7743 Rial2:37:08
0.7744 Rial2:35:05
0.7744 Rial2:35:05
0.7743 Rial2:31:08
0.7744 Rial2:19:05
0.7745 Rial2:11:04
0.7746 Rial2:05:05
0.7747 Rial2:01:14
0.7745 Rial1:53:04
0.7746 Rial1:51:07
0.7747 Rial1:47:05
0.7744 Rial1:35:05
0.7744 Rial1:35:05
0.7746 Rial1:33:09
0.7745 Rial1:25:05
0.7745 Rial1:25:04
0.7744 Rial1:23:04
0.7745 Rial1:17:04
0.7744 Rial1:15:07
0.7745 Rial1:01:06
0.7744 Rial0:59:06
0.7747 Rial0:57:07
0.7744 Rial0:55:06
0.7744 Rial0:55:05
0.7745 Rial0:53:05
0.7748 Rial0:47:04
0.7747 Rial0:45:08
0.7746 Rial0:43:04
0.7748 Rial0:39:07
0.7744 Rial0:35:04
0.7746 Rial0:33:07
0.7743 Rial0:31:06
0.7742 Rial0:27:07
0.7743 Rial0:25:04
0.7742 Rial0:21:07
0.7741 Rial0:19:04
0.7743 Rial0:17:04
0.7744 Rial0:15:07
0.7742 Rial0:11:06
0.7744 Rial0:09:07
0.7745 Rial0:07:04
0.7744 Rial0:05:05
0.7744 Rial0:05:05
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια