Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/CHF Ask

  • τελευταίος0.9868
  • Υψηλή0.9872
  • Χαμηλή0.9858
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.9861
  • χρόνος05:19:06
  • Εχθές0.986
  • Αλλαγή %0.08%
  • Αλλαγή0.0008

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.9868 Rial5:19:06
0.987 Rial5:17:10
0.9867 Rial5:15:09
0.9867 Rial5:15:09
0.9869 Rial5:13:05
0.9868 Rial5:07:05
0.9867 Rial5:05:06
0.9867 Rial5:05:06
0.9868 Rial5:03:08
0.9867 Rial5:01:08
0.9864 Rial4:59:05
0.9866 Rial4:57:07
0.9865 Rial4:55:07
0.9865 Rial4:55:06
0.9864 Rial4:53:05
0.9867 Rial4:51:08
0.9866 Rial4:45:09
0.9866 Rial4:45:08
0.9865 Rial4:44:04
0.9866 Rial4:39:07
0.9868 Rial4:37:05
0.9869 Rial4:35:05
0.9869 Rial4:35:05
0.9866 Rial4:33:07
0.9867 Rial4:26:04
0.9868 Rial4:21:08
0.9866 Rial4:19:04
0.9869 Rial4:17:04
0.9867 Rial4:15:17
0.9869 Rial4:13:04
0.987 Rial4:11:04
0.9869 Rial4:07:04
0.9871 Rial4:03:07
0.987 Rial4:01:06
0.9872 Rial3:57:07
0.987 Rial3:55:06
0.987 Rial3:55:05
0.9871 Rial3:53:04
0.9868 Rial3:49:04
0.9865 Rial3:47:04
0.9863 Rial3:45:08
0.9863 Rial3:45:08
0.9864 Rial3:43:04
0.9865 Rial3:41:04
0.9862 Rial3:39:07
0.9864 Rial3:37:04
0.9863 Rial3:31:06
0.9864 Rial3:29:05
0.9862 Rial3:25:06
0.9862 Rial3:25:05
0.9861 Rial3:23:05
0.9862 Rial3:21:07
0.9864 Rial3:19:04
0.9862 Rial3:17:05
0.9863 Rial3:11:04
0.9864 Rial3:09:07
0.9863 Rial3:07:04
0.9862 Rial3:05:05
0.9862 Rial3:05:05
0.9863 Rial3:03:07
0.9864 Rial3:01:05
0.9865 Rial2:59:07
0.9864 Rial2:57:07
0.9865 Rial2:55:05
0.9865 Rial2:55:05
0.9863 Rial2:47:04
0.9864 Rial2:43:04
0.9863 Rial2:41:05
0.9862 Rial2:39:07
0.9863 Rial2:37:05
0.9862 Rial2:33:06
0.9861 Rial2:31:06
0.9862 Rial2:27:08
0.9861 Rial2:25:05
0.9861 Rial2:25:04
0.9862 Rial2:23:04
0.9861 Rial2:21:08
0.9862 Rial2:19:05
0.9861 Rial2:17:05
0.9862 Rial2:09:07
0.9861 Rial2:07:10
0.986 Rial2:03:07
0.9861 Rial2:01:07
0.9862 Rial1:47:04
0.9861 Rial1:45:11
0.9863 Rial1:39:07
0.9862 Rial1:37:05
0.9863 Rial1:35:05
0.9863 Rial1:35:04
0.9862 Rial1:33:07
0.9863 Rial1:29:06
0.9865 Rial1:27:07
0.9864 Rial1:23:05
0.9868 Rial1:21:07
0.9866 Rial1:19:05
0.9865 Rial1:17:04
0.9868 Rial1:15:08
0.9868 Rial1:15:07
0.9864 Rial1:07:07
0.9865 Rial1:03:06
0.9866 Rial0:59:04
0.9863 Rial0:57:07
0.9859 Rial0:55:04
0.9858 Rial0:51:07
0.9859 Rial0:49:06
0.986 Rial0:39:07
0.9859 Rial0:35:06
0.9859 Rial0:35:05
0.986 Rial0:33:07
0.9862 Rial0:31:05
0.9859 Rial0:29:04
0.986 Rial0:27:07
0.9859 Rial0:19:05
0.9858 Rial0:17:03
0.986 Rial0:05:05
0.986 Rial0:05:04
0.9861 Rial0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια