Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/CAD Ask

  • τελευταίος1.3082
  • Υψηλή1.3098
  • Χαμηλή1.308
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε1.3086
  • χρόνος04:15:18
  • Εχθές1.3085
  • Αλλαγή %0.02%
  • Αλλαγή0.0003

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1.3082 Rial4:15:18
1.3081 Rial4:13:04
1.3082 Rial4:11:04
1.308 Rial4:09:07
1.3084 Rial4:07:04
1.3085 Rial4:03:07
1.3083 Rial4:01:06
1.3086 Rial3:59:04
1.3087 Rial3:57:07
1.3088 Rial3:53:04
1.3089 Rial3:51:07
1.3087 Rial3:49:04
1.309 Rial3:47:04
1.3087 Rial3:45:08
1.309 Rial3:43:04
1.3091 Rial3:41:04
1.3089 Rial3:37:04
1.3088 Rial3:33:06
1.3089 Rial3:31:06
1.3088 Rial3:29:05
1.3089 Rial3:25:06
1.3089 Rial3:25:05
1.3088 Rial3:23:05
1.3089 Rial3:19:04
1.3088 Rial3:17:05
1.3089 Rial3:13:04
1.3091 Rial3:11:04
1.3089 Rial3:07:04
1.309 Rial3:03:07
1.3091 Rial2:59:07
1.309 Rial2:53:04
1.3091 Rial2:51:07
1.309 Rial2:49:04
1.3089 Rial2:47:04
1.3088 Rial2:43:04
1.309 Rial2:35:06
1.309 Rial2:35:05
1.3088 Rial2:33:07
1.309 Rial2:23:04
1.3089 Rial2:19:05
1.309 Rial2:13:07
1.3089 Rial2:09:07
1.3087 Rial2:05:05
1.3087 Rial2:05:04
1.3089 Rial2:03:07
1.3088 Rial2:01:07
1.3087 Rial1:59:05
1.3089 Rial1:57:11
1.3086 Rial1:55:06
1.3086 Rial1:55:05
1.309 Rial1:53:03
1.3091 Rial1:49:04
1.3089 Rial1:47:04
1.3091 Rial1:45:11
1.3092 Rial1:43:05
1.3089 Rial1:41:04
1.3091 Rial1:39:07
1.309 Rial1:37:05
1.3091 Rial1:33:07
1.3093 Rial1:31:05
1.309 Rial1:29:06
1.3091 Rial1:27:07
1.3095 Rial1:25:05
1.3095 Rial1:25:05
1.3092 Rial1:23:05
1.309 Rial1:21:07
1.3092 Rial1:19:05
1.3091 Rial1:17:04
1.3092 Rial1:15:07
1.3091 Rial1:13:10
1.3092 Rial1:11:04
1.3094 Rial1:07:07
1.3091 Rial1:05:05
1.3091 Rial1:05:04
1.3095 Rial1:03:06
1.3091 Rial1:01:09
1.3098 Rial0:59:04
1.3093 Rial0:57:07
1.3092 Rial0:55:04
1.3094 Rial0:53:04
1.3091 Rial0:51:07
1.3092 Rial0:41:04
1.309 Rial0:39:07
1.3092 Rial0:37:08
1.3085 Rial0:35:06
1.3085 Rial0:35:05
1.3087 Rial0:33:07
1.3089 Rial0:31:05
1.3091 Rial0:29:04
1.3092 Rial0:25:05
1.3091 Rial0:23:04
1.3092 Rial0:21:08
1.3088 Rial0:19:05
1.3089 Rial0:17:04
1.3087 Rial0:15:08
1.3089 Rial0:13:04
1.3088 Rial0:09:07
1.3086 Rial0:07:04
1.3088 Rial0:05:05
1.3088 Rial0:05:04
1.3086 Rial0:04:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια