Ηλεκτρονικό Φόρουμ

USD/AED Ask

  • τελευταίος3.6735
  • Υψηλή3.6735
  • Χαμηλή3.6731
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε3.6731
  • χρόνος09:55:07
  • Εχθές3.6735
  • Αλλαγή %0%
  • Αλλαγή0

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
3.6735 Rial9:55:07
3.6735 Rial9:55:06
3.6732 Rial9:53:06
3.6735 Rial9:09:07
3.6731 Rial9:06:07
3.6735 Rial9:01:07
3.6731 Rial8:59:04
3.6735 Rial8:53:03
3.6731 Rial8:51:06
3.6735 Rial7:41:08
3.6731 Rial7:37:08
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια