Ηλεκτρονικό Φόρουμ

SmallCap 2000

  • τελευταίος1552
  • Υψηλή1552
  • Χαμηλή1552
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε1,552
  • χρόνος00:32:55
  • Εχθές1,551.5
  • Αλλαγή %0.03%
  • Αλλαγή0.5

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1,552 Rial0:32:55
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια