Ηλεκτρονικό Φόρουμ

S&P/TSX

  • τελευταίος16427.18
  • Υψηλή16427.18
  • Χαμηλή16421.08
  • Μέγιστη διακύμανση6.1
  • Μέγιστη διακύμανση%0%
  • Ανοιξε16,421.08
  • χρόνος00:32:48
  • Εχθές16,416.97
  • Αλλαγή %0.06%
  • Αλλαγή10.21

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
16,427.18 Rial0:32:48
16,421.08 Rial0:03:23
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια