Ηλεκτρονικό Φόρουμ

S&P 500

  • τελευταίος3004.52
  • Υψηλή3004.52
  • Χαμηλή3004.52
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε3,004.52
  • χρόνος00:32:55
  • Εχθές3,002.64
  • Αλλαγή %0.06%
  • Αλλαγή1.88

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
3,004.52 Rial0:32:55
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια