Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Platinum

  • τελευταίος891.70
  • Υψηλή892.25
  • Χαμηλή891.40
  • Μέγιστη διακύμανση0.25
  • Μέγιστη διακύμανση%0.01%
  • Ανοιξε892.05
  • χρόνος00:30:05
  • Εχθές891.7
  • Αλλαγή %0%
  • Αλλαγή0

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
891.7 USD0:30:05
891.65 USD0:29:03
891.4 USD0:28:34
891.55 USD0:27:45
891.45 USD0:27:12
891.7 USD0:27:08
891.65 USD0:26:32
891.75 USD0:26:17
891.8 USD0:26:13
891.75 USD0:26:04
891.9 USD0:24:41
892.05 USD0:22:17
892.1 USD0:22:06
892.2 USD0:22:04
892.05 USD0:20:06
892.1 USD0:19:04
892.2 USD0:15:05
892.15 USD0:14:41
892.1 USD0:14:37
892.2 USD0:13:10
892.15 USD0:13:05
892.1 USD0:10:52
892.15 USD0:10:05
892.25 USD0:09:37
892.15 USD0:09:13
892.2 USD0:07:36
892.15 USD0:07:20
892.2 USD0:07:04
891.95 USD0:06:56
892.2 USD0:05:04
892.05 USD0:04:29
892.15 USD0:04:04
892.05 USD0:03:33
892.1 USD0:03:31
892.05 USD0:03:03
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια