Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Palladium

  • τελευταίος1,731.30
  • Υψηλή1,733.80
  • Χαμηλή1,728.40
  • Μέγιστη διακύμανση1.75
  • Μέγιστη διακύμανση%0%
  • Ανοιξε1,728.4
  • χρόνος04:37:11
  • Εχθές1,730.3
  • Αλλαγή %0.06%
  • Αλλαγή1

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1,731.3 USD4:37:11
1,732.1 USD4:36:37
1,731.95 USD4:36:04
1,731.7 USD4:35:28
1,731.65 USD4:35:05
1,731.55 USD4:34:37
1,731.7 USD4:34:24
1,731.35 USD4:34:08
1,732.6 USD4:34:05
1,732.7 USD4:32:17
1,732.35 USD4:32:08
1,732.3 USD4:32:04
1,732.7 USD4:31:07
1,732.35 USD4:31:05
1,732.05 USD4:30:54
1,732.55 USD4:30:48
1,733.35 USD4:30:45
1,732.9 USD4:26:50
1,733.35 USD4:22:04
1,733.2 USD4:21:49
1,733.25 USD4:21:23
1,733.3 USD4:20:48
1,733.6 USD4:20:43
1,733.75 USD4:19:48
1,733.8 USD4:19:08
1,733.4 USD4:19:04
1,733.3 USD4:14:04
1,733.2 USD4:13:27
1,732.9 USD4:08:08
1,732.85 USD4:07:40
1,732.65 USD4:05:15
1,732.6 USD4:04:04
1,732.9 USD4:01:05
1,732.95 USD3:59:32
1,732.9 USD3:59:27
1,732.85 USD3:58:52
1,732.8 USD3:58:35
1,731.3 USD3:52:44
1,731.9 USD3:51:15
1,731.65 USD3:50:39
1,732.05 USD3:50:30
1,732.7 USD3:50:22
1,732.05 USD3:50:18
1,732 USD3:49:31
1,732.05 USD3:49:17
1,732 USD3:48:35
1,731.95 USD3:48:03
1,732.6 USD3:47:39
1,731.95 USD3:45:20
1,732.25 USD3:45:09
1,732.3 USD3:42:16
1,732.2 USD3:40:16
1,731.75 USD3:40:05
1,732.25 USD3:39:20
1,732.1 USD3:38:49
1,732.15 USD3:34:56
1,732.1 USD3:34:52
1,732.05 USD3:34:42
1,732 USD3:34:04
1,732.3 USD3:30:06
1,732.45 USD3:27:38
1,731.9 USD3:22:43
1,731.85 USD3:21:07
1,731.8 USD3:20:32
1,731.75 USD3:20:16
1,731.7 USD3:17:29
1,732.5 USD3:00:11
1,731.75 USD2:56:38
1,731.85 USD2:47:37
1,732.2 USD2:46:04
1,731.9 USD2:43:27
1,731.95 USD2:42:03
1,731.85 USD2:40:12
1,732.2 USD2:40:06
1,731.85 USD2:38:49
1,731.8 USD2:31:25
1,731.9 USD2:31:21
1,731.7 USD2:31:04
1,731.6 USD2:29:37
1,732.3 USD2:29:03
1,731.85 USD2:17:04
1,732.8 USD2:07:08
1,732.15 USD2:05:44
1,732.2 USD2:04:03
1,732.8 USD1:59:42
1,732 USD1:57:45
1,732.3 USD1:55:05
1,731.95 USD1:53:03
1,731.85 USD1:44:44
1,731.95 USD1:38:21
1,732.05 USD1:38:04
1,732 USD1:36:05
1,732.65 USD1:35:05
1,733.05 USD1:34:36
1,733.1 USD1:34:29
1,732.2 USD1:34:17
1,731.7 USD1:33:44
1,731.4 USD1:33:36
1,731 USD1:32:45
1,731.05 USD1:32:04
1,731 USD1:31:42
1,730.95 USD1:31:16
1,730.85 USD1:31:13
1,730.8 USD1:31:04
1,731.8 USD1:21:11
1,730.8 USD0:30:05
1,731.2 USD0:29:03
1,731.25 USD0:23:04
1,731.1 USD0:22:41
1,731.15 USD0:22:16
1,731.2 USD0:22:08
1,731.3 USD0:21:45
1,731.2 USD0:20:41
1,731.25 USD0:20:05
1,729.5 USD0:19:04
1,729.45 USD0:15:30
1,729.75 USD0:14:47
1,730 USD0:13:19
1,728.4 USD0:11:40
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια