Ηλεκτρονικό Φόρουμ

NZD/USD Ask

  • τελευταίος0.6429
  • Υψηλή0.6429
  • Χαμηλή0.6402
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε0.6404
  • χρόνος04:13:04
  • Εχθές0.6406
  • Αλλαγή %0.36%
  • Αλλαγή0.0023

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
0.6429 Rial4:13:04
0.6428 Rial4:11:04
0.6429 Rial4:09:07
0.6426 Rial4:07:04
0.6423 Rial4:03:06
0.6424 Rial3:59:04
0.6422 Rial3:57:07
0.642 Rial3:55:06
0.642 Rial3:55:05
0.6418 Rial3:45:08
0.6418 Rial3:45:08
0.6415 Rial3:41:04
0.6417 Rial3:37:04
0.6415 Rial3:33:06
0.6414 Rial3:31:06
0.6413 Rial3:29:05
0.6412 Rial3:25:06
0.6412 Rial3:25:05
0.6413 Rial3:23:05
0.6411 Rial3:21:07
0.6414 Rial3:19:04
0.6412 Rial3:15:08
0.6412 Rial3:15:08
0.641 Rial3:13:04
0.6409 Rial3:09:07
0.641 Rial3:03:07
0.6409 Rial2:39:07
0.6408 Rial2:31:06
0.641 Rial2:29:04
0.6409 Rial2:27:08
0.641 Rial2:25:05
0.641 Rial2:25:04
0.6411 Rial2:23:04
0.641 Rial2:15:08
0.641 Rial2:15:07
0.6409 Rial2:09:07
0.6408 Rial2:07:10
0.6406 Rial2:05:05
0.6406 Rial2:05:04
0.6408 Rial2:03:07
0.6406 Rial1:59:05
0.6405 Rial1:57:11
0.6406 Rial1:51:11
0.6404 Rial1:49:04
0.6405 Rial1:47:04
0.6407 Rial1:43:05
0.6405 Rial1:39:07
0.6404 Rial1:33:07
0.6405 Rial1:17:04
0.6404 Rial1:11:04
0.6406 Rial1:09:07
0.6402 Rial1:07:07
0.6404 Rial1:05:05
0.6404 Rial1:05:04
0.6405 Rial1:03:06
0.6407 Rial1:01:09
0.6403 Rial0:57:07
0.6406 Rial0:51:07
0.6405 Rial0:49:06
0.6407 Rial0:43:08
0.6406 Rial0:41:04
0.6409 Rial0:39:07
0.6407 Rial0:35:06
0.6407 Rial0:35:05
0.6408 Rial0:33:07
0.6411 Rial0:31:05
0.6407 Rial0:29:04
0.6406 Rial0:27:07
0.6407 Rial0:23:04
0.6405 Rial0:15:09
0.6405 Rial0:15:08
0.6407 Rial0:13:04
0.6405 Rial0:07:04
0.6404 Rial0:05:05
0.6404 Rial0:05:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια