Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Nasdaq

  • τελευταίος8119.79
  • Υψηλή8119.79
  • Χαμηλή8119.79
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε8,119.79
  • χρόνος00:32:55
  • Εχθές8,115.42
  • Αλλαγή %0.05%
  • Αλλαγή4.37

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
8,119.79 Rial0:32:55
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια