Ηλεκτρονικό Φόρουμ

Hang Seng

  • τελευταίος26848.49
  • Υψηλή26920.25
  • Χαμηλή26787.25
  • Μέγιστη διακύμανση85
  • Μέγιστη διακύμανση%0.27%
  • Ανοιξε26,835.25
  • χρόνος13:03:30
  • Εχθές26,664.28
  • Αλλαγή %0.69%
  • Αλλαγή184.21

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
26,848.49 Rial13:03:30
26,876 Rial12:03:13
26,839 Rial11:33:41
26,841 Rial11:03:38
26,811 Rial10:33:12
26,787.25 Rial10:03:12
26,848 Rial9:32:36
26,839.25 Rial9:02:44
26,874.5 Rial8:32:56
26,868.5 Rial8:02:55
26,874.75 Rial7:32:42
26,869 Rial7:02:27
26,919 Rial6:32:26
26,920.25 Rial6:03:05
26,835.25 Rial5:33:07
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια