Ηλεκτρονικό Φόρουμ

GBP/USD Ask

  • τελευταίος1.2915
  • Υψηλή1.2921
  • Χαμηλή1.291
  • Μέγιστη διακύμανση-
  • Μέγιστη διακύμανση%-
  • Ανοιξε1.2914
  • χρόνος02:23:04
  • Εχθές1.2916
  • Αλλαγή %0.01%
  • Αλλαγή0.0001

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
1.2915 Rial2:23:04
1.2916 Rial2:21:07
1.2915 Rial2:19:04
1.2914 Rial2:17:03
1.2915 Rial2:15:08
1.2915 Rial2:15:07
1.2914 Rial2:13:04
1.2913 Rial2:11:04
1.2912 Rial2:09:06
1.2913 Rial2:07:05
1.2912 Rial2:05:06
1.2912 Rial2:05:05
1.2911 Rial2:03:06
1.2912 Rial2:01:13
1.2913 Rial1:57:06
1.2914 Rial1:55:05
1.2914 Rial1:55:04
1.2913 Rial1:51:07
1.2912 Rial1:49:04
1.2914 Rial1:47:04
1.2916 Rial1:43:05
1.2915 Rial1:41:04
1.2917 Rial1:35:05
1.2917 Rial1:35:05
1.2918 Rial1:33:09
1.2914 Rial1:31:05
1.2915 Rial1:29:04
1.2911 Rial1:27:08
1.2914 Rial1:25:05
1.2914 Rial1:25:04
1.2915 Rial1:13:04
1.2914 Rial1:05:05
1.2914 Rial1:05:04
1.2916 Rial1:03:08
1.2914 Rial1:01:06
1.2919 Rial0:59:06
1.2913 Rial0:57:07
1.2915 Rial0:55:05
1.2915 Rial0:55:05
1.2913 Rial0:53:04
1.291 Rial0:51:07
1.2911 Rial0:49:04
1.2912 Rial0:45:08
1.2912 Rial0:45:07
1.2911 Rial0:39:07
1.2913 Rial0:37:04
1.2917 Rial0:35:04
1.2914 Rial0:33:07
1.2913 Rial0:31:05
1.2918 Rial0:29:09
1.2919 Rial0:27:07
1.292 Rial0:25:04
1.2921 Rial0:23:04
1.2918 Rial0:21:07
1.2919 Rial0:19:04
1.2918 Rial0:17:03
1.2916 Rial0:15:08
1.2916 Rial0:15:07
1.2917 Rial0:13:03
1.2921 Rial0:11:06
1.2915 Rial0:09:07
1.2916 Rial0:07:03
1.2914 Rial0:05:05
1.2914 Rial0:05:04
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια