Ηλεκτρονικό Φόρουμ

FTSE MIB

  • τελευταίος22467.5
  • Υψηλή22596.5
  • Χαμηλή22428.5
  • Μέγιστη διακύμανση118
  • Μέγιστη διακύμανση%0.54%
  • Ανοιξε22,428.5
  • χρόνος16:02:52
  • Εχθές22,428.09
  • Αλλαγή %0.18%
  • Αλλαγή39.41

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
22,467.5 Rial16:02:52
22,482.5 Rial15:32:54
22,466.5 Rial15:02:50
22,549.5 Rial14:32:44
22,596.5 Rial14:02:51
22,588.5 Rial13:33:10
22,470.5 Rial13:03:30
22,520.5 Rial12:33:10
22,480.5 Rial12:03:13
22,454.5 Rial11:33:41
22,428.5 Rial11:03:38
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια