Ηλεκτρονικό Φόρουμ

FTSE 100

  • τελευταίος7182.32
  • Υψηλή7233.66
  • Χαμηλή7173.25
  • Μέγιστη διακύμανση27.88
  • Μέγιστη διακύμανση%0.07%
  • Ανοιξε7,173.25
  • χρόνος20:02:54
  • Εχθές7,167.95
  • Αλλαγή %0.2%
  • Αλλαγή14.37

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Καθημερινό Διάγραμμα Κεριού 1 $

Χαρτί Σήμερα

Χαρτί Σήμερα

Καθημερινές Λεπτομερείς Αλλαγές

χρόνος
7,182.32 Rial20:02:54
7,177.08 Rial19:33:02
7,204.96 Rial19:02:56
7,207.55 Rial18:32:53
7,212.25 Rial18:03:01
7,227.25 Rial17:32:57
7,225.45 Rial17:03:13
7,233.66 Rial16:33:01
7,221.8 Rial16:02:53
7,208.75 Rial15:32:54
7,200.25 Rial15:02:50
7,202.75 Rial14:32:45
7,212.59 Rial14:02:52
7,206.55 Rial13:33:11
7,183.25 Rial13:03:31
7,199.77 Rial12:33:10
7,198.75 Rial12:03:13
7,179.67 Rial11:33:41
7,173.25 Rial11:03:38
langs.notice: langs.profile_notice_1
Σχόλια